Науково-технічна конференція<br>Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Засновник: Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

Видається: з вересня 2014 року.

Періодичність видання: 1 раз на рік.

Мова видання: змішаними мовами - українська, англійська.

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 23996-13836Р від 19.06.2019 р.

Мета видання: Збірник науково-технічної конференції Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки спрямований на висвітлення проблемних питань наукового та науково-технічного характеру у галузі створення, випробування, оцінки відповідності озброєння та військової техніки і пошук шляхів їх вирішення.

Публічність та доступ: Збірник має повністю відкритий доступ, тобто всі тези доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Збірник дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти тез доповідей. Дозволяється повторне використання змісту Збірнику у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Вартість публікації: безкоштовно.

Адреса для листування: вул. В'ячеслава Чорновола, 164А, м. Черкаси, 18028.

Контактні телефони редакції: +38 (063) 717 79 08; +38 (046) 267 94 29.