Порядок прийому тез доповіді

До друку приймаються оригінальні рукописи, які:

 • оформлені відповідно до встановлених редколегією вимог;
 • не були відправлені до інших редакцій та не опубліковані раніше в інших виданнях.

Для публікації необхідно представити:

 • тези доповіді в електронній формі (Word), оформлену згідно встановлених вимог (Шаблон для оформлення тез доповіді);
 • роздрукований екземпляр тез доповіді, підписаний усіма авторами роботи;
 • заявку на участь в роботі науково-технічної конференції;

Автори повинні усвідомлювати персональну відповідальність за наданий текст рукопису, що передбачає дотримання таких принципів:

 • 1. Надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо неправдиві, шахрайські або фальсифіковані затвердження прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.
 • 2. Гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукопису, є самостійною й оригінальною роботою. Тези доповіді, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих раніше іншими авторами, без їхньої творчої переробки і власного авторського осмислення до публікації редакцією видання не приймаються.
 • 3. Нести первину відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження.
 • 4. Визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження або визначили характер представленої наукової роботи. Інформація, отримана в приватному порядку шляхом розмови, листування та обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без отримання відкритого письмового дозволу від її джерела. Всі джерела повинні бути розкриті.
 • 5. Представляти оригінальний рукопис, який не був відправлений до інших редакцій та не опублікований раніше в інших виданнях. Недотримання цього принципу розцінюється як грубе порушення етики публікацій і дає підставу для зняття тезів доповіді з опублікування. Текст тезів доповіді повинен бути оригінальним, тобто публікуватися в представленому вигляді в періодичному друкованому виданні вперше. Дослівне копіювання власних робіт та їх перефразування неприйнятні, вони можуть бути використані тільки як основа для нових висновків.
 • 6. Гарантувати правильний склад списку співавторів роботи. У числі співавторів статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний інтелектуальний внесок в її концепцію, структуру, а також у проведення або інтерпретацію результатів представленої роботи. Автор повинен також гарантувати, що всі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом тезів доповіді, схвалили його і згодні з її поданням до публікації. Усі зазначені в тезах доповіді автори повинні нести публічну відповідальність за зміст роботи. Якщо тези доповіді є мультидисциплінарною роботою, співавтори можуть бути відповідальні за свій особистий внесок, залишаючи колективну відповідальність за загальний результат. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.
 • 7. У разі виявлення істотних помилок або неточностей в роботі на етапі її розгляду або після її опублікування негайно повідомити про це редакцію видання і прийняти спільне рішення про визнання помилки та / або її виправлення в максимально короткі терміни.

Перевірка на плагіат

Наявність збігів/ідентичності/схожості у наданих авторами текстах здійснюється редколегією за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck з використанням алгоритмів захисту від перестановки слів; змін відмінків, часів і інших граматичних категорій слова та замін кожного п'ятого слова. Відсоток унікальності тексту тезів доповіді для її подальшого розгляду повинен становити не менш 75.

Авторські права

За автором зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Збірник дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати. Дозволяється повторне використання змісту Збірника у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Вартість публікації

Безкоштовно.

Скарги та звернення

 • У випадках порушення зазначеного порядку автори, читачі мають право звернутися до керівництва Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, який є засновником видання, за адресою: вул. Стрілецька, 1, м. Чернігів, 14033.
 • Скарги та звернення розглядаються на протязі одного місяця після надходження. Результати їх розгляду доводяться заявнику в письмовій формі.
 • Скарги та звернення з приводу відхилення рукописів з причин не дотримання вимог щодо їх оформлення, порядку надання або їх низького наукового рівня не розглядаються, тому що це не входить до компетенції Засновника.

Конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього Збірника, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього Збірнику та не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.