Наукові видання<br>Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Редакційна колегія наукового видання Інституту в своїй роботі керується „Етичними правилами наукового видання ДНДІ ВС ОВТ”, які відповідають рекомендаціям „Комітету з етики публікацій SCOPUS”, а також спираються на досвід авторитетних міжнародних та вітчизняних журналів та видавництв.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ
ISSN: 0000-0000    

УДК: 004:623:006    

Галузь: технічні науки, військові науки

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 25476-15416Р від 22.03.2023 р.


Прийом статей до наступних номерів:

1 (1) – прийом триває.


Вартість публікації: безкоштовно.
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ISSN:  2706-7386    

УДК: 623(062.552)    

Галузь: технічні науки, військові науки

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 23995-13835Р від 19.06.2019 р.

Збірник занесений до категорії „Б” Переліку наукових фахових видань України (технічні та військові науки, за спеціальностю 255), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2021 № 420.

Прийом статей до наступних номерів:

1 (15) – прийом завершено.
2 (16) – прийом трива.

Вартість публікації: безкоштовно.
Галузь: технічні науки, військові науки

Прийом тез доповідей до наступних номерів:

XXII – надруковано.

Вартість публікації: безкоштовно.