Засновник: Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

ISSN 2706-7386  ISSN certificate

Видається: з жовтня 2019 року.
Періодичність видання: щоквартально.
Мова видання: змішаними мовами - українська, англійська.
Вид видання: збірник.
За цільовим призначенням: наукове.
Статус видання: вітчизняне.

Збірник включений до Переліку наукових фахових видань України категорія "Б", за спеціальністю – 255 технічні, військові науки, наказ МОН України від 15.04.2021р. № 420.

Свідоцтво про державну реєстрацію
Серія КВ № 23995-13835Р (19.06.2019)

Програмні цілі: спрямований на висвітлення проблемних питань наукового та науково-технічного характеру у галузі створення, випробування, оцінки відповідності озброєння та військової техніки і пошук шляхів їх вирішення.

Категорія читачів: курсанти (студенти); наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти; інженери та наукові працівники у галузі створення, випробування та оцінки відповідності озброєння та військової техніки.

Рецензування: усі статті, що публікуються в Збірнику, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів.

Публічність та доступ: Збірник зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Україніка наукова”. Збірник має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Збірник дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Збірника у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Адреса редакції: 14033, м. Чернігів, вулиця Стрілецька, 1.