Редакційний штат

Головний редактор:

Башинський В.Г. – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії технологічних наук України

Заступник голови (заступник головного редактора):

Тристан А.В. – доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Члени редакційної колегії:

Бурсала О.Л. – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;

Денисов О.І. – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки;

Дмитрієв В.А. – доктор технічних наук, головний науковий співробітник; лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії технологічних наук України;

Дмітрієв О.М. – доктор технічних наук, професор;

Козир А.Г. – кандидат технічних наук;

Коломійцев О.В. – доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України;

Космач О.П. – кандидат технічних наук;

Кувшинов О.В. – доктор технічних наук, професор;

Кукобко С.В. – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;

Ляшенко В.А. – кандидат технічних наук, старший дослідник;

Нікітченко В.І. – кандидат технічних наук, старший дослідник;

Павленко А.Г. – кандидат технічних наук;

Сапон С.П. – кандидат технічних наук, доцент;

Сиза О.І. – доктор технічних наук, професор;

Тимочко О.І. – доктор технічних наук, професор;

Шевяков Ю.І. – доктор технічних наук, професор.

Відповідальний секретар:

Аркушенко П.Л. – кандидат технічних наук.