Редакційний штат

Голова (головний редактор):

Башинський В.Г. – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії технічних наук України

Заступник голови (заступник головного редактора):

Дмитрієв В.А. – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Члени редакційної колегії:

Акимов О.О. – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;

Бурсала О.Л. – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;

Вервейко О.І. – кандидат технічних наук, доцент;

Голуб В.М. – кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник;

Денисов О.І. – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки;

Денисов Ю.О. – доктор технічних наук, професор;

Добришкін Ю.М. – кандидат технічних наук;

Козир А.Г. – кандидат технічних наук;

Кукобко С.В. – кандидат технічних наук;

Лаппо І.М. – кандидат технічних наук, доцент;

Нестеренко С.О. – кандидат технічних наук, доцент;

Нікітченко В.І. – кандидат технічних наук;

Павленко А.Г. – кандидат технічних наук;

Пилипенко О.І. – доктор технічних наук, професор;

Шлапацький В.О. – кандидат технічних наук;

Чередніков О.М. – кандидат технічних наук, доцент;

Чуприна В.М. – доктор технічних наук, доцент.

Відповідальний секретар:

Аркушенко П.Л. – кандидат технічних наук.