СИСТЕМА ЗОРОВОГО СПРИЙМАННЯ ЛЮДИНИ ЯК ОБ’ЄКТ УРАЖЕННЯ СВІТЛОВИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ

  • В.І. Нікітченко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-8973-8711
  • С.М. Гордєєв Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-7171-7725
  • С.А. Калетнік Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-1777-6617
  • О.М. Бутенко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-9530-3001
Ключові слова: зорове сприймання, зоровий апарат, світлове випромінювання, адаптація зору, ефективність розпізнавання і прицілювання.

Анотація

У статті проведений аналіз системи зорового сприймання людини при дії на неї світлового випромінювання. Проаналізовано фізіологічну частину процесу зорового сприймання та процеси адаптації і явища післядії зорової системи. Підтверджено можливість негативного впливу на зір людини світлового імпульсу. Визначено фактори, які призводять до зниження розрішаючих можливостей системи зорового сприймання людини та впливають на ефективність виконання бойової задачі, пов'язаної з розпізнаванням цілей і прицілюванням.

Біографії авторів

В.І. Нікітченко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Нікітченко Віктор Іванович
кандидат технічних наук, старший дослідник, начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0001-8973-8711
e-mail: nazar200914@gmail.com

С.М. Гордєєв, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Гордєєв Сергій Миколайович
науковий співробітник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів,
Україна
https://orcid.org/0000-0002-7171-7725

e-mail: gordeevsergey1969@gmail.com

С.А. Калетнік, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Калетнік Сергій Андрійович
старший науковий співробітник науково- дослідного відділу Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1777-6617
e-mail: sergio2224.vsr@gmail.com

О.М. Бутенко , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Бутенко Олександр Миколайович
старший науковий співробітник науково- дослідного відділу Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна
https//orcid.org/0000-0001-9530-3001
е-mail: tbi35695@gmail.com

Посилання

1. Biт В.В. Будова зорової системи людини: навч. пос. – Одеса: Астропринт, 2003. – 664 с.
2. Недзьведь О.В. Оптика глаза. Основы биофизики зрения : учеб.-метод. пособие / О.В. Недзьведь, В.Г. Лещенко. – Минск: БГМУ, 2008. – 35 с.
3. Гельфанд Б.Е. Объемные взрывы: монография / Б.Е. Гельфанд, М.В. Сильников. – СПб:Астерион, 2008. – 374 с.
4. Безкоровайна І.М. Офтальмологія: навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів III – IV рівнів акредитації / І.М. Безкоровайна, В.В. Ряднова, Л.К. Воскесенська. – Полтава: Дивосвіт, 2012. – 248 с.
5. Баранов В.И. Визуальная различимость миллисекундного выключения светодиодного источника света // Полупроводниковая светотехника. – 2011. – Вып. № 1(1). – C. 41–43.
6. Гундорова Р.А. Современная офтальмотравматология / Р.А. Гундорова, А.В. Степанов, Н.Ф. Курбанова. – М.: ОАО ―Издательство медицина‖, 2007. – 256 с.
7. Jung S.K. Prevalence of Myopia and its Association with Body Stature and Educational level in 19-year-Old Male Conscripts in Seoul, South Korea. / S.K. Jung, J.H. Lee, H. Kakizaki, D. Jee // Invest Ophthalmol. Vis. Sci. – 2012. – Vol. 53, № 9. – Р. 5579–5583.
8. Гуржій Т.В. Вплив світлових спалахів на зорову систему людини; магістер. здоб. вищої освіти // Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2018. – 49 с.
9. Преображенский П.В. Световые повреждения глаз. / П.В. Преображенский, В.И. Шостак, П.И. Балашевич. – Л.: Медицина, 1986. – 200 с.
10. Капцов В.А. Нарушение мелапсинового эффекта сужения зрачка – фактор риска заболевания глаз / В.А. Капцов, В.Н. Дейнего // Анализ риска здоровью. – 2017. – Вып. № 1. – С. 132–148.
11. Ткаченко А.В. Оптика: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 0402 Фізика класичних і педагогічних ВНЗ / А.В. Ткаченко, О.І. Богатирьов, Л.О. Кулик. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. – 88 с.
12. Маньковский Г.И. Пиротехнические составы. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bigens.ru/chemistry/text/3140946.
13. Шидловский А.А. Основы пиротехники. – 4-е изд. – М. Машиностроение, 1973. – 271 с.
14. Баун Ф.А. Физика взрыва / Ф.А. Баун и др.; под редакцией Степановича К.П. – М., Наука, 1987. – 274 с.
15. Орленко Л.П. Физика взрыва. – Т1, Т.2 –3-е изд.; под редакцией Л.П. Орленка. – М.:Физматлит, 2004. – 832 с.
16. Сокуренко В.М. Око людини та офтальмологічні прилади: навчальний посібник / В.М. Сокуренко, Г.С. Тимчик, І.Г. Чиж – НТУУ ―КПІ‖, 2009. – 265 с.
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Нікітченко, В., Гордєєв, С., Калетнік, С., & Бутенко , О. (2021). СИСТЕМА ЗОРОВОГО СПРИЙМАННЯ ЛЮДИНИ ЯК ОБ’ЄКТ УРАЖЕННЯ СВІТЛОВИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (8), 91-100. https://doi.org/10.37701/DNDIVSOVT.8.2021.10

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають