РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ КУЛЬКОВИХ ОПОР БАШТИ БОЙОВОЇ МАШИНИ ПІХОТИ БМП-2

  • О.О. Акимов Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-4443-8755
  • В.Т. Бояров Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-5824-0678
  • М.М. Жданюк Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-0339-5445
  • Р.В. Холодний Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-1168-5215
  • С.А. Панков Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-3582-9279
Ключові слова: бронетехніка, випробування, кулька і опора башт бронетехніки, надійність.

Анотація

Розроблена методика оцінювання надійності кулькових опор башт військової бронетехніки. Приведені результати випробувань кулькових опор башти бойової машини піхоти БМП-2. Проведена оцінка надійності кулькових опор башт бронетехніки з врахуванням пошкоджень кульок. Визначений вплив імовірності безвідмовної роботи кульок на довговічність кулькової опори.

Біографії авторів

О.О. Акимов, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Акимов Олександр Олександрович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4443-8755

В.Т. Бояров, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Бояров Володимир Тихонович
науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-5824-0678

+38097-757-56-72

М.М. Жданюк, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Жданюк Микола Миколайович
старший науковий співробітник Державного науково–дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-0339-5445
+38050-647-19-55

Р.В. Холодний, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Холодний Руслан Віталійович
науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-1168-5215
+38093-583-49-80

С.А. Панков, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Панков Сергій Анатолійович
старший науковий співробітник Державного науково–дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-3582-9279
+380(98)-288-73-58

Посилання

1. Надежность и эффективность в технике: справочник в 10 т. Т.6. Экспериментальная отработка и испытания.; ред. совет: пред. В.С. Авдуевский [и др.]. – М.: Машиностроение, 1989. – 376 с.
2. Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними: ДСТУ 3004–95. – [Чинний з 1996-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 131 с.
3. КСКК. Методы оценки соответствия требованиям по надежности: ГОСТ В 20.57.304–76. – [введ. 01.01.1978]. – М.: Изд-во стандартов, 1976. – 136 с.
4. Антонов А. Об определении индивидуального ресурса изделий атомных станций // Надежность и контроль качества. – 1996. – Вып. № 10. – С. 18–22.
5. Чекалин В. Алгоритм расчета надежности сложных технических систем // Надежность и контроль качества. – 1997. – Вып. № 2. – С. 5–10.
6. Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность: ГОСТ 27.410–87. – [введ. 01.01.1988]. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 109 с.
7. Решетов Д.Н. Надежность машин / Д.Н. Решетов, А.С. Иванов, В.З. Фадеев; под общей редакцией Д.Н. Решетова. – М.: Высшая школа, 1988. – 235 с.
Опубліковано
2021-12-03
Як цитувати
Акимов, О., Бояров, В., Жданюк, М., Холодний, Р., & Панков, С. (2021). РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ КУЛЬКОВИХ ОПОР БАШТИ БОЙОВОЇ МАШИНИ ПІХОТИ БМП-2. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (9), 4-9. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.9.2021.01

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають