МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ АПАРАТУРИ КЕРУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ РАКЕТ КЛАСУ “ПОВІТРЯ-ПОВЕРХНЯ”

  • О.М. Баранік Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0002-1499-7943
Ключові слова: керовані авіаційні засоби ураження, помилки першого та другого роду, система контролю, міжперевірочний інтервал, надійність, інформаційна надмірність.

Анотація

У статті обґрунтована необхідність переходу керованих авіаційних засобів ураження класу “повітря- поверхня” на експлуатацію за технічним станом. Показані недоліки існуючої системи контролю технічного стану керованого авіаційного озброєння. Наведені особливості появи помилок першого та другого роду при контролі технічного стану авіаційного озброєння. Запропонований метод підвищення надійності апаратури керування керованих авіаційних засобів ураження класу “повітря-поверхня” за рахунок проведення контрольних перевірок у міжперевірочному інтервалі. Показані особливості застосування розробленого методу щодо розрахунку як кількості контрольних перевірок так і їх періодичність у межах міжперевірочного інтервалу.

Біографія автора

О.М. Баранік , Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Баранік Олексій Миколайович
кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1499-7943

Посилання

1. Алімпієв А.М. Особливості гібрідної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків: ХНУПС, 2017. – Вип. №2 (27). – С. 19–25.
2. Печура Д.С. Прогнозування технічного стану складових частин авіаційних керованих ракет за визначеними групами / Д.С. Печура,В.Г. Березанський, О.Г., Березанський, Д.О. Васильченко // Збірник наукових праць ХУПС. – Харків: ХУПС, 2014. – Вип. №1. – С. 68–71.
3. Testing Signals for Electronics: Criteria for Synthesis / S. Herasimov, V. Pavlii, O. Tymoshchuk, M. Yakovlev, D. Khaustov, Ye. Ryzhov, L. Sakovych, Yu. Nastishin // Journal of Electronic Testing. Vol. 35, Issues 3 (148), June 2019. – P. 349–357. – DOI:10.1007/s10836-019- 05798-9.
4. Definition of Accumulated Operating Time Distributions for a Cable Product Insulation Within the Defined Life Cycles / O. Kulakov, A. Katunin, Ya. Kozhushko, S. Herasymov, I. Vasil’eva, O. Konovalenko // 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering Lviv, Ukraine, July 2-6, 2019. – Р. 355–358.
5. Herasimov S. Synthesis method of the optimum structure of the procedure for the control of the technical status of complex systems and complexes / S. Herasimov, O.Timochko, S. Khmelevskiy // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – Харків: ХНУПС, 2017. – Вип. № 4(53). – C. 148–152.
6. Propagation characteristic of laser-generated visco-elastic Rayleigh-like waves in stratified half-space / Q. Han, J. Shen, X. Jiang, C. Yin, C. Jia, P. Zhu // Journal on Wireless Communications and Networking. – 2016. – № 102. – P. 1–13. – DOI:10.1186/s13638-016-0599-z.
7. Hu Y. The Target Detection System Based on Laser Imaging / Y. Hu // Theory and Technology of Laser Imaging Based Target Detection, Springer, Singapore. – 2017. – Р. 65–104. – DOI:10.1007/978-981-10-3497-8_3.
8. Hong-e R. The Test Principle and Algorithm of Laser Measuring Tree Height / R. Hong-e, Y. Wei // Informatics in Control, Automation and Robotics. – 2012. – Р. 381–387. – DOI:10.1007/ 978-3-642-25899-2_51.
9. Chinkov V.M. Mathematical formulation of problems with the synthesis of measuring signals for determination of the technical state of armament samplers at their operation according to the technical state / V.M. Chinkov, S.V. Gerasimov // Systems of armament and military equipment. – 2013. – № 4(36). – C. 128–131. – http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/2292/eng.
10. Войтенко С.С. Напрямки удосконалення системи контролю технічного стану зразків озброєння та військової техніки / С.С. Войтенко, С.В. Герасимов, В.В. Куценко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків: ХНУПС, 2016. – Вип. № 3(24). – С. 127–131.
11. George M. Siouris. Missile guidance and control systems / M. George Siouris – Springer, 2004. – 666 p.
12. Герасимов С.В. Метрологічна надійність засобів вимірювальної техніки: навч. посіб. / С.В. Герасимов, В.Є. Козлов, Ю.П. Шамаєв. – Х.: ХВУ, 2006. – 175 с.
13. Чинков В.Н. Метод корректировки межповерочного интервала средств измерительной техники / В.Н. Чинков, А.Е. Мельниченко // Вісник НТУ “ХПІ”. Тематичний випуск: Автоматика та приладобудування. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2003. – Вип. № 7 – Т. 3. – С. 181–186.
14. Чинков В.Н. Оптимизация корректировки межповерочных интервалов средств измерительной технике по комплексным показателям эффективности на основе метода контрольных проверок / В.Н. Чинков, А.Е. Мельниченко // Системи обробки інформації: зб.наук.пр. – Харків: ХВУ, 2004. – Вип. № 3. – С. 211–214.
15. Чинков В.Н. Корректировка межповерочных интервалов средств измерительной технике по показателям их надежности на основе метода контрольных проверок / В.Н. Чинков, А.Е. Мельниченко // Системи обробки інформації: зб.наук.пр. – Харків: ХВУ, 2004. – Вип. № 2. – С. 168–171.
16. Метод підвищення надійності модернізованої радіоелектронної апаратури / Є.М. Дроб, Д.М. Литовченко, Є.О. Каплун, Л.В. Гаценко // International forum: Problems and Solutions. Scientific collection “InterCoft”. – 2021. – № 53. – С. 660–668.
17. Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики / Б.П. Демидович, В.А. Кудрявцев. – М.: Астрель, 2001. – 655 с.
Опубліковано
2021-12-03
Як цитувати
Баранік , О. (2021). МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ АПАРАТУРИ КЕРУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ РАКЕТ КЛАСУ “ПОВІТРЯ-ПОВЕРХНЯ”. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (9), 10-16. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.9.2021.02