КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ ПОКАЗНИКІВ БЕЗВІДМОВНОСТІ ВЕРТОЛЬОТІВ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ

  • В.Т. Бояров Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-5824-0678
  • О.Л. Бурсала Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-8523-8987
  • В.М. Голуб Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-7796-3054
  • М.М. Жданюк Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-0339-5445
  • О.М. Чередніков Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-1258-590X
Ключові слова: безвідмовність, експлуатаційна надійность, безпека польотів, цільові рівні.

Анотація

У роботі визначені загальні критерії для розрахунку граничних значень показників безвідмовності (експлуатаційної надійності та безпеки польотів) вертольотів державної авіації. Грунтуючись на прийнятому концептуальному підході визначення динаміки зміни показників безвідмовності, відпрацьовані кількісні критерії значень показників безвідмовності за статистичними даними за певний період часу, але не менше трьох років .

Біографії авторів

В.Т. Бояров, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Бояров Володимир Тихонович
старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-5824-0678 +38097-757-56-72

О.Л. Бурсала, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Бурсала Олександр Леонідович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8523-8987
+38099-478-89-25

В.М. Голуб, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Голуб Володимир Маркович
кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-7796-3054
+38097-684-64-51

М.М. Жданюк, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Жданюк Микола Миколайович
провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-0339-5445
+38050-647-19-55

О.М. Чередніков , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Чередніков Олег Миколайович
кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-1258-590X
+38050-297-83-98

Посилання

1. Голуб В.М. До питання аналізу експлуатаційної надійності та безпеки польотів повітряних суден. / В.М. Голуб, М.М. Жданюк, В.Т. Бояров, В.М. Чуприна, Е.Ф. Сідін // Тринадцята міжнародна науково практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2019”. До 100–річчя Національної академії наук України. Київ– Чернігів–Жуків, 25–29 червня 2018 р. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – С. 379–381.
2. . Шаров В.Д. Разработка показателя безопасности полетов на основе рекомендаций ИКАО // Научный весник МГТУ ГА №204. – М.: МГТУ ГА, 2014. – С. 97–104.
3. Гузий А.Г. Методологический поход к экспертному прогнозированию уровня безопасности полетов / А.Г. Гузий, А.А. Чуйко // Проблемы безопасности полѐтов. – М.: ВИНИТИ, 2006. – Вып. № 10. – С.10–18.
4. Голуб В.М. Аналіз методичних підходів до оцінювання надійності авіаційної техніки державної авіації за експлуатаційними даними / В.М. Голуб, А.Г. Павленко, О.М. Чередніков, В.М. Чуприна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів:ДНДІ ВС ОВТ, 2019. – Вип. № 2. – С. 61–64. – DOI: 10.37701/dndivsovt.2.2019.08.
5. Голуб В. М. Концептуальні положення прогнозування показників безвідмовності літаків державної авіації / В.М. Голуб, В.Г. Башинський, О.Л. Бурсала, Р.В. Холодний, А.Ю. Терновський // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2021. – Вип. № 1(7). – С.13–22. – DOI: 10.37701/dndivsovt.7.2021.02.
6. Експлуатаційна надійність авіаційної техніки і безпека польотів за 2018 рік. Випуск. / О.Л. Бурсала, В.Т. Бояров, В.М. Голуб, М.М. Жданюк, Е.Ф. Сідін. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2019. – 100 с.
7. Експлуатаційна надійність авіаційної техніки і безпека польотів за 2019 рік. Випуск. / В.М. Голуб, О.М. Чередніков, В.Т. Бояров, М.М. Жданюк. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2020. –107 с.
8. Експлуатаційна надійність авіаційної техніки і безпека польотів за 2020 рік. Випуск. / В.М. Голуб, О.Л. Бурсала, В.Т. Бояров, М.М. Жданюк. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2021. –105 с. – Інв. № 3363.
9. Чернявський В.М. Застосування параметричних методів для оцінки рівня надійності авіаційної техніки з низькою інтенсивністю експлуатації // Труди Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Харків: ХУПС, 2012. – Вип. № 3. – С. 59–63.
Опубліковано
2021-12-03
Як цитувати
Бояров, В., Бурсала, О., Голуб, В., Жданюк, М., & Чередніков , О. (2021). КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ ПОКАЗНИКІВ БЕЗВІДМОВНОСТІ ВЕРТОЛЬОТІВ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (9), 17-24. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.9.2021.03

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають