ПІДХІД ДО ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДІЙ ПІДРОЗДІЛОМ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АНАЛІТИКО-СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ

  • А.В. Кокойко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Ключові слова: Сили спеціальних операцій, спеціальна операція, спеціальні дії, аналітико-стохастична модель, процес ведення спеціальних дій.

Анотація

Сучасні реалії воєнно-політичної обстановки в світі полягають у виникненні значної кількості нових суперечностей різного характеру між державами та цілими регіонами, а всередині деяких країн гострих територіальних, релігійних та етнічних протиріч, що призвели до виникнення низки збройних конфліктів. Крім того, на сьогоднішній день серйозну загрозу становлять міжнародний тероризм, контрабанда наркотиків, незаконна торгівля зброєю та організована злочинність. Виникнення цих загроз змушують докорінно змінювати підходи до їх розв’язання, значну частку у врегулюванні цих конфліктів взяли на себе Сили спеціальних операцій, які є наймолодшою та найсучаснішою складовою Збройних Сил України. Автори визначають одну з головних проблем – відсутність єдиного підходу щодо порядку формалізації процесу ведення спеціальних дій.

Метою даної статті є формування математичної моделі процесу ведення спеціальних дій підрозділом Сил спеціальних операцій під час планування та ведення спеціальної операції. Авторами запропоновано підхід до формалізації процесу ведення спеціальних дій підрозділом спеціального призначення (ПСпП), за допомогою аналітико-стохастичної моделі.

Біографія автора

А.В. Кокойко , Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Кокойко Андрій Валерійович
ад'юнкт, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ,
Україна
http//orcid.org/0000-0002-6461-5993
+38-096-914-08-73, +38-063-894-38-99

Посилання

1. Слюсаренко А.В. Світовий досвід розбудови та застосування сухопутного компонента сил спеціальних операцій (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): монографія / А.В. Слюсаренко. – Львів: НАСВ, 2019. – 419 с.
2. Вєдєнєєв Д.В. Гострі кігті орла. Сили спеціальних операцій США: історія та сучасність: монографія / Д.В. Вєдєнєєв, Г.С. Биструхін, А.І. Семука //. – Київ.: К.І.С., 2010. – 400 с.
3. Голда О.Л. Досвід застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах ХХ – початку ХХІ ст.:тенденції та закономірності; кол. авторів. за ред. І.І.Фурмана / Голда О.Л., Кокойко А.В. // Збірник наукових праць. – Київ.: ЦП “Компринт”, 2020. – Вип. № 9. – С. 158–161.
4. Городнов В.П. Обгрунтування показника прогнозу спроможності виконати поставлене бойове завдання сформованим складом міжвидової тактичної групи / В.П. Городнов, С.П. Ярош, С.В. Гузченко, В.В. Овчаренко // Честь і закон. – 2018. – Вип. № 3. – С. 20–24.
5. Методика оцінки ефективності воєнної розвідки в операції і бою: навч. посіб. – Київ.: АЗСУ, 1998. – 123 с.
6. Hohoniants S. Development Of The Survivability Indicators Forecasting Method Of The Specialpurporse System Executive Element Based On Analytical And Stochastic Simulation Of A Conflict Situation” / S. Hohoniants, D. Chopa, O. Kilmeninov, A. Loishyn, K. Horbachov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021. – 3(4–111). – P. 14–23.
7. Городнов В.П. Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони таінформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку): монографія / В.П. Городнов, Г.А. Дробаха, М.О. Єрмошин, Є.Б. Смірнов, В.І. Ткаченко. – Харків.: ХВУ, 2004. – 409 с.
8. Городнов В.П. Удосконалена аналітико-стохастична модель протиповітряного бою / В.П. Городнов, С.Ю. Гогонянц // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – Київ: НУОУ, 2010. – Вип. № 2. – С. 5–10.
9. Hohoniants S. The simplest model of functioning of a separate element of the executive system when solving typical tasks / Riadenie bezpecnosti zlozitych systemov / S. Hohoniants, A Tytarenko // Liptovsky Mikulas. – 2015. – P. 169–173. – ISBN: 978-80-8040-506-9.
10. Корн Г.А. Справочник по математике для научных работников и инженеров: справочник / Г.А. Корн, Т.М. Корн. – М.: “Наука”, 1974. – 832 с.
Опубліковано
2021-12-03
Як цитувати
Кокойко , А. (2021). ПІДХІД ДО ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДІЙ ПІДРОЗДІЛОМ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АНАЛІТИКО-СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (9), 36-43. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.9.2021.05