ОЦІНКА ЯКОСТІ КАНАЛІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

  • В.М. Ільєнко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-2854-1012
  • М.М. Геращенко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-6587-0355
  • А.М. Лось Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-0076-1745
  • О.О. Саутін Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-8167-8862
  • О.М. Сірик Військова частина А4583 https://orcid.org/0000-0001-6738-449X
Ключові слова: безпілотні літальні апарати, інструментальне оцінювання (вимірювання) частоти, засоби радіочастотного контролю, радіопередавач, передавач.

Анотація

До безпілотних авіаційних комплексів пред'являються і постійно посилюються вимоги щодо зниження маси, зменшення габаритів, збільшення функціональності, польотної дальності безпілотного літального апарату, підвищення енергоефективності та поліпшення характеристик командно телеметричних ліній радіозв'язку. Зміна умов поширення радіосигналів на ділянці наземна станція управління – безпілотний літальний апарат ставить перед необхідністю адаптивної зміни параметрів радіосигналів з метою вибору оптимального режиму каналу зв'язку для поточних умов.

Наведена методика визначає сукупність процедур і правил інструментального оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання передавачів каналів радіозв‟язку зразків безпілотних авіаційних комплексів засобами радіочастотного контролю з метою перевірки дотримання відповідності її параметрів вимогам, обумовленим технічними умовами або технічним завданням на дослідний зразок безпілотного авіаційного комплексу.

Біографії авторів

В.М. Ільєнко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Ільєнко Володимир Миколайович
старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-2854-1012 E-mail: valdek_yes1967@ukr.net

М.М. Геращенко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Максим Михайлович Геращенко начальник відділу Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0001-6587-0355
E-mail: demio99@ukr.net

А.М. Лось, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Лось Андрій Миколайович
молодший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-0076-1745
E-mail: andriilos91@gmail.com

О.О. Саутін, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Саутін Олександр Олександрович
старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-8167-8862
+38-095-121-50-12

О.М. Сірик, Військова частина А4583

Сірик Олександр Миколайович
начальник відділу планування та управління
– заступник начальника управління зв’язку та інформаційних систeм штабу військової частини А4583, Чернігів, Україна. https://orcid.org/0000-0001-6738-449X
+38-067-424-20-70

Посилання

1. Гриб О.Г. Использование беспилотных летательных аппаратов для безопасности функционирования линий электропередачи / О.Г. Гриб [и др.] // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ”: зб. наук. пр. Сер.: Енергетика: надійність та енергоефективність. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2017. – Вип. № 31(1253). – С. 19–24.
2. Горюшко В.В. Диагностика линий электропередач при помощи летательного аппарата повышенной дальности действия / В.В. Горюшко [и др.] // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ”: зб. наук. пр. Сер.: Енергетика: надійність та енергоефективність = Bulletin of the National Technical University “KhPI”: coll. sci. papers. Ser. : Energy: Reability and Energy Efficiency. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2018. – Вип. № 10(1286). – С. 19–23.
3. Бабак С.В. Особливості практичного використання автономних діагностичних комплексів для теплового контролю повітряних ліній електропередачі / С.В. Бабак, М.В. Мислович // Технічна електродинаміка. – 2016. – Вип. № 1. – С. 73–80. – Бібліогр.: 14 назв. – укр.
4. Сапожников В.О. Эффективность деятельности оператора в системе дистанционного управления беспилотными летательными аппаратами / В.О. Сапожников // Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. – Минск: БГУ, 2020. – Вып. № 3. – С. 109–113.
5. Устройства радиопередающие всех категорий и назначений народнохозяйственного применения: ГОСТ 30338–95.
6. Регламент радиосвязи: сборник рабочих материалов по международному регулированию планирования и использования радиочастотного спектра. – Т. 1. – М, 2004.
7. Інструментальне оцінювання (вимірювання) частоти радіовипромінювання передавачів засобами радіочастотного контролю: методика від 22.01.2007 № 12. – УДЦР.
8. Справочник по радиоконтролю. – Женева: МСЭ, 2002.
9. Про радіочастотний ресурс України: Закон України від 01.06.2000 р. № 1770-ІІІ: зі змінами від 24.06.2004 р. № 1876-ІV.
10. Радіозв’язок. Терміни та визначення: ДСТУ 3254–95.
11. Сигнали радіотехнічні вимірювальні. Терміни та визначення: ДСТУ 3592–97.
12. Телебачення мовне. Системи аналогового телебачення звичайної чіткості. Основні параметри та методи вимірювань: ДСТУ 3837–99.
13. Система стереофонічного звукового мовлення пілот-тоном. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання: ДСТУ 4053–2001.
Опубліковано
2021-12-03
Як цитувати
Ільєнко, В., Геращенко, М., Лось, А., Саутін, О., & Сірик, О. (2021). ОЦІНКА ЯКОСТІ КАНАЛІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (9), 44-52. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.9.2021.06

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають