СПОСІБ КОНТРОЛЮ НАЯВНОСТІ СТОРОННІХ РЕЧОВИН ТА ПРЕДМЕТІВ У КАНАЛІ СТВОЛА ЗА ДОПОМОГОЮ МОНОХРОМНОГО СВІТЛА

Ключові слова: канал ствола, монохромне світло, сторонні речовини, параметри еталонних сигнатур.

Анотація

У статті автори пропонують спосіб контролю наявності сторонніх речовин та предметів у каналі ствола. Проблема контролю чистоти поверхні залишається актуальною у багатьох галузях, починаючи від санітарно-гігієнічного прибирання приміщень й закінчуючи наноелектронікою. У військовій сфері це набуває особливого значення під час чистки стволів гармат. Під час стрільби із стрілецької зброї у стволі відбувається відкладення як продуктів горіння пороху й капсуля патрону, так і частинок оболонки кулі. Під дією високих температур частки куль окислюються та вкривають канал ствола тонким шаром нальоту оксидів, які важко розчиняються. Внаслідок цього змінюється щільність прилягання кулі до стінок. Це впливає на характеристики її руху всередині ствола. Точність пострілу знижується, і, як наслідок, знижується кучність і точність стрільби взагалі. Сутність запропонованого способу полягає у тому, що у каналі ствола з однієї сторони розміщують джерело світла, а з іншої сторони розміщують оптичний прилад, за допомогою якого здійснюють контроль наявності сторонніх речовин та предметів. На відміну від відомих способів, даний відрізняється тим, що додатково у каналі ствола з казенної частини по черзі розміщують декілька джерел монохромного світла, а у каналі ствола з дульної частини розташовують обладнання для прийому монохромного світла. Потім аналізують отримане монохромне світло, виявляють поточне значення його певних параметрів.

На наступному етапі порівнюють значення параметрів зафіксованого під час контролю монохромного світла зі значеннями параметрів еталонних сигнатур, які були отримані до початку експлуатації ствола та зберігаються у пам‟яті обладнання. У разі виявлення невідповідності значень хоча б одного із параметрів, хоча б від одного із джерел монохромного світла, значенням параметрів еталонних сигнатур, обладнання для прийому та аналізу монохромного світла видає сигнал про наявність у каналі ствола сторонніх речовин та предметів.

Біографії авторів

В.Л. Козачук, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

Козачук В’ячеслав Леонідович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Центрального науково- дослідного інституту Збройних Сил України, Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0207-7461 тел.+38-095-356-2963

М.О. Слюсаренко, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

Слюсаренко Марина Олександрівна кандидат технічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України,
Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-4165-3908
тел.+38-050-418-47-63

Посилання

1. Чистые помещения; под. ред. И. Хаявы. – Москва: Мир, 1990. – 454 с.
2. Дульянинов А.С. Методы контроля чистоты поверхностей в чистых помещениях. – Новосибирск: СГГА, 2006. – Режим доступу: https://cyberleninra.ru. – дата доступу: 01.07.2021.
3. Батомункуев Ю.Ц. Способы контроля чистоты поверхностей / Ю.Ц. Батомункуев, А.С. Дульянинов, Н.А. Мещеряков – Новосибирск: СГГА, 2005. – Режим доступу: https://cyberleninra.ru. – дата доступу: 01.07.2021.
4. Куренкова Т.П. Определение качества полировки и параметра шероховатости поверхности рабочего канала твердосплавного волочильного инструмента производства ОАО “БМЗ – управляющая компания холдинга “БМК” / Т.П. Куренкова, И.П. Лазебниткова, Т.Н. Липаткина. – Минск: БНТУ, 2013. – Вып. № 3(71). – С. 25–29.
5. Пат. 2391447 РФ, МПК С23G1/18. Состав для чистки стволов стрелкового оружия / Гладких Н.И., Ожерелкова М.В., Гайдар С.М.; владельцы патента RU: Закрытое акционерное общество Фирма “Автоконинвест” (RU); заявл. 03.03.2009; опубл. 10.06 2010, – 3 с. – Режим доступу: http://www.findpatent.ru/patent/239/2391447.html. – дата доступу: 07.07.2021.
6. Пат. 2702513 РФ, МПК С23G1/18. Композиция для чистки оружия / Паринов П.П.; владелец и правообладатель Паринов П.П. № RU201820302; заявл. 01.06.2018; опубл. 08.1- 2019. – 2 с. – Режим доступу: http://i.moscow/ patents/RU2702513C_120191008. – дата доступу: 07.07.2021.
7. Пат. 97727 Финляндия, МПК RU2293943C2/ru. Способ и устройство для чистки ствола орудия / Паананен Маркку, Койвулуома Марь; владельцы и правообладатели Паананен Маркку, Койвулуома Марь; опубл. 02.20.2007. – 3 с. – Режим доступу: http:// patents. google.com. – дата доступу: 07.07.2021.
8. Pat. 241870 Finland, IPC F41A 29/02. Device for cleaning the barrel of a gun. / Paananen Markku, Koivuluoma Marja; Bulevardi 2-4 a, fin-00120 Helsinki, 845/KOL/2004; Date of Filing 21-Dec-2004; Publication Date 30-Jul-2010. – Режим доступу: http://163.172.151.76./ patents. – дата доступу: 07.07.2021.
9. Пат. 129475 Україна, Спосіб контролю наявності сторонніх речовин та предметів у каналі ствола / Козачук В.Л.; заявник і власник патенту Козачук В. Л. № u201806381; заявл. 07.06.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20 про видачу патентів.– 3 с.
10. Борн М. Основы оптики / М. Борн, Э. Вольф. – Москва, 1973.
Опубліковано
2021-12-03
Як цитувати
Козачук, В., & Слюсаренко, М. (2021). СПОСІБ КОНТРОЛЮ НАЯВНОСТІ СТОРОННІХ РЕЧОВИН ТА ПРЕДМЕТІВ У КАНАЛІ СТВОЛА ЗА ДОПОМОГОЮ МОНОХРОМНОГО СВІТЛА. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (9), 53-57. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.9.2021.07