ОБГРУНТУВАННЯ ЕТАПІВ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СУПРОВОДЖЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ОВТ ЗСУ

  • С.П. Корнієнко Національний університет “Чернігівська політехніка” http://orcid.org/0000-0002-9162-1229
  • І.В. Корнієнко Національний університет “Чернігівська політехніка” https://orcid.org/0000-0001-9105-0780
  • В.В. Шевага Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-2055-5524
  • С.М. Казначей Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-2055-5524
  • В.С. Кравченко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-2881-866X
Ключові слова: автоматизація, випробування, інформаційна система, модель розробки, озброєння та військова техніка.

Анотація

У статті розглядається проблема практичної розробки інформаційної системи супроводження випробувань озброєння та військової техніки, мета якої є автоматизація інформаційних процесів при підготовці та проведенні випробувань, що має привести до зменшення часових і трудових витрат на всіх етапах випробування. Спираючись на раніше обґрунтовану спіральну модель розробки програмного продукту та концепцію побудови інформаційної системи супроводження випробувань, пропонується поетапний план реалізації інформаційної системи.

Сформульована система вимог до прототипу інформаційної системи з обмеженим функціоналом, у відповідності до якої здійснена бальна оцінка потреби і можливості першочергової реалізації основних функціональних модулів інформаційної системи. На основі вимоги функціональної пов‟язаності модулів обґрунтовується склад інформаційної системи на наступних вітках спіральної моделі життєвого циклу. Розглядається етапність створення і наповнення інформацією баз і реєстрів даних. По мірі розвиненості інформаційної системи не виключається перехід до інкрементної моделі розробки програмного продукту.

Біографії авторів

С.П. Корнієнко, Національний університет “Чернігівська політехніка”

Корнієнко Світлана Петрівна
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри архітектури та дизайну середовища, Національний університет “Чернігівська політехніка”, Чернігів,
Україна
http://orcid.org/0000-0002-9162-1229
+38066-733-07-20

І.В. Корнієнко, Національний університет “Чернігівська політехніка”

Корнієнко Ігор Валентинович
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою, Національний університет “Чернігівська політехніка”, Чернігів,
Україна
https://orcid.org/0000-0001-9105-0780
+38066-733-07-22

В.В. Шевага, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Шевага Вадим Володимирович
старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-7268-6748
+38093-521-90-97

С.М. Казначей, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Казначей Станіслав Миколайович старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2055-5524
+38063-667-70-67

В.С. Кравченко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Кравченко Віталій Сергійович
молодший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-2881-866X
+38093-989-28-01

Посилання

1. Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України. Ч.4. Основи організації випробувань зразків (комплексів, систем) озброєння і військової техніки для потреб Збройних Сил України. – Київ: ВНУ ГШ ЗС України, 2020. – 63 с.
2. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення: ДСТУ 3021–95. − [Чинний від 01.01.1996] . – Київ: Держстандарт України, 1995. – 71 с.
3. Система разработки и постановки на производство военной техники. Испытания опытных образцов изделий: ГОСТ В 15.210–78. ‒ М., 1978. ‒ 35 с.
4. Порядок разработки программ и методик испытаний опытных образцов изделий. Основные положения: ГОСТ В 15.211–78. ‒ М., 1978. ‒ 23 с.
5. Испытания и приемка серийных изделий. Основные положения: ГОСТ В 15.307–77. ‒ М., 1977. ‒ 36 с.
6. Перелік Національних стандартів України для створення, впровадження та супроводження автоматизованих і інформаційних систем [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1469. − дата доступу 30.08.2021.
7. Марченко И.П. Особенности информационного обеспечения автоматизированной системьі сопровождения проведення квалификационньіх испьітаний бортовой аппаратурьі ракетно-космической техники / И.П. Марченко, А.А. Андрашов, Т.Ю. Педе // Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 2010, № 6 (47). ‒ С 279–283. ‒ Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN= UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/recs_2010_6_49.pdf.
8. Система менеджменту інформації лабораторії (LIMS LeoLAB) [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.leonorm.lviv.ua/p/ukr/Leo_Lab.htm.
9. UNITESS DB – база данных лаборатории [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://unitess.ru/soft/unitess-db-baza-dannyh-laboratorii.html.
10. База данных испытаний (БДИ) [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://nppmera.ru/baza-dannyix-ispyitanij.
11. Шитікова О.С. Інформаційна технологія підтримки процесу випробувань газотурбінних установок наземного використання з урахуванням невизначеності : дис. … канд. техн. наук : 05.13.06. Запоріжжя, 2017. – 195 с.
12. Корнієнко І.В. Щодо можливих функціональних компонент інформаційної системи супроводження випробувань ОВТ ЗСУ / І.В. Корнієнко, С.П. Корнієнко, Д.О. Камак, С.М. Казначей, О.В. Жирна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. ‒ Чернігів : ДНДІ ВС ОВТ, 2020. ‒ Вип. № 4(6). ‒ С. 52–61. – DOI: 10.37701/dndivsovt.6.2020.06.
13. Корнієнко С.П. Обґрунтування інформаційних компонентів нормативно-довідкової бази даних автоматизованої інформаційної системи супроводження випробувань озброєння та військової техніки / С.П. Корнієнко, І.В. Корнієнко, С.М. Казначей, О.В. Жирна, В.С. Кравченко // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. ‒ Чернігів : ДНДІ ВС ОВТ, 2021. ‒ Вип. № 1(7). ‒ С. 29–39. – DOI: 10.37701/dndivsovt.7.2021.04.
14. Корнієнко С.П. Обґрунтування моделі процесу розробки інформаційної системи супроводження випробувань ОВТ ЗСУ / С.П. Корнієнко, І.В. Корнієнко, В.В. Шевага, О.В. Руденко, В.С. Кравченко // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. ‒ Чернігів : ДНДІ ВС ОВТ, 2021. ‒ Вип. № 2(8). ‒ С. 44–55. – DOI: 10.37701/dndivsovt.8.2021.05.
15. Barry Boehm, Spiral Development: Experience, Principles, and Refinements Spiral Development Workshop February 9, 2000. ‒ Режим доступу: https://resources.sei.cmu.edu/ library/asset-view.cfm?assetid=5053
16. I. Sommerville, Software engineering. 6th, Ed., Harlow, UK.: Addison-Wesley, 2001
Опубліковано
2021-12-03
Як цитувати
Корнієнко, С., Корнієнко, І., Шевага, В., Казначей, С., & Кравченко, В. (2021). ОБГРУНТУВАННЯ ЕТАПІВ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СУПРОВОДЖЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ОВТ ЗСУ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (9), 58-64. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.9.2021.08

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають