ЩОДО РОЗРАХУНКУ КИСНЕВОГО БАЛАНСУ БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ ТЕРМОБАРИЧНОЇ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ

  • І.В. Телевний Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-0761-3013
  • О.М. Каплюк Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-9449-5395
  • Л.М. Кірдей Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-0954-9545
  • О.І. Сподін Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробнича фірма “Адрон” https://orcid.org/0000-0002-9843-1145
Ключові слова: термобарична вибухова речовина, особливості детонації, ураження цілей, кисневий баланс, кисневий коефіцієнт.

Анотація

У статті проведений аналіз типового хімічного складу та фізичних особливостей вибуху термобаричних вибухових речовин (ТВР). Визначено стадії детонації ТВР та умови реакції повного окислення основних горючих елементів. Підтверджено, що достовірний розрахунок кисневого балансу має важливий вплив при оцінці бойових характеристики ТВР. На основі аналізу піротехнічних складів індивідуальних вибухових речовин запропоновані удосконалені розрахунки для визначення кисневого балансу і кисневого коефіцієнту сучасних багатокомпонентних ТВР. Особливістю удосконалених розрахунків для визначення кисневого балансу і кисневого коефіцієнту є врахування фізичних особливостей ТВР.

Біографії авторів

І.В. Телевний, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Телевний Ігор Володимирович
заступник начальника Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки з випробувань, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-0761-3013
e-mail: niv_dndi@ukr.net

О.М. Каплюк, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Каплюк Олександр Миколайович молодший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-9449-5395
e-mail: skaplyk@ukr.net

Л.М. Кірдей, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Кірдей Леонід Миколайович
провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-0954-9545
e-mail: kirdei550@gmail.com

О.І. Сподін , Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробнича фірма “Адрон”

Сподін Олександр Іванович
провідний конструктор товариства з обмеженою відповідальністю “Науково- виробнича фірма “Адрон”, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0002-9843-1145
e-mail: alyshin@adron.ua

Посилання

1. Брайко В.В. Особливості функціонування та розробки термобаричних боєприпасів. / В.В. Брайко, О.І. Сподін, В.Г. Скляр, І.В. Телевний, Ю.О. Камак, В.І. Нікітченко // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2019. – Вип. № 2. – С. 41–46.
2. “New RPO Shmel-M Infantry Rocket Flamethrower Man-Packable Thermobaric Weapon” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// www.defensereview.com/new-rpo-shmel-m- infantry-rocket-flamethrower-man-packable-thermobaric-weapon.
3. “Modern Firearms – RMG”. / Russia: World Guns. January 24, 2011. Retrieved July 12, 2011.
4. “Kornet-EM: Multi-purpose Longrange Missile System” . / Russia: Kbptula. Archived from the original on December 29, 2013. Retrieved December 28, 2013.
5. “TOS-1 Heavy flamethrower system” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.military-todey.com/artillery/tos1.htm.
6. “SS-26”.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://missilethreat.csis/org/ missile/ss- 26-2.
7. “ODAB-500PMV Fuel-Air-Explosive bomb” . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// roe.ru/eng/catalog/aerospace-systems/air-bombs/odab-500pmv.
8. “A Crushing Victory: Fuel-Air Explosives and Grozny 2000”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://communiti.apan.org/wg/tradoc-g2/fmso/m/fmso-monographs/243759.
9. Лопанов А.Н. Физико-химические основы теории горения и взрыва. – Белгород: издат. БГТУ, 2012. – 149 с.
10. Физика взрыва; под ред. Л.П. Орленка. – изд. 3-е. – М.: Физматлит, 2004. – Т.1, т.2. – 832 с.
11. Телевний І.В. Особливості дослідження боєприпасів з термобаричними вибуховими речовинами / І.В. Телевний, В.І. Нікітченко, С.І. Клюфас, А.Г. Дмитрієв. // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків: ХНУПС, 2020. – Вип. № 1. – С. 145–151.
12. Гельфанд Б.Е. Объемные взрывы: монографія / Б.Е. Гельфанд, М.В. Сильников. – СПб: Астерион, 2008. – 374 с.
13. Newman K.E., “Thermobarıc explosives and compositions, and articles of manufacture and methods regarding the same”. / Newman K.E., Riffe V., Jones S.L., Lowell M.D. // US Patent US 7,727,347 B1; 2010.
14. Turker L., “Thermobaric and enhanced blast explosives” / Turker L // Defence Technology 12 (2016) 464 – 472 с.
15. Горбонос М.Г. Методические указания. Часть І. / М.Г. Горбонос // Петрозаводской государственный университет. – Петрозаводск: ПГУ, 2011. – 51 с.
16. Соболєв В.В. Технологія та безпека виконання підривних робіт: практикум / В.В. Соболєв, І.І. Усик, Р.М. Терещук // Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 176 с.
Опубліковано
2021-12-03
Як цитувати
Телевний, І., Каплюк, О., Кірдей, Л., & Сподін , О. (2021). ЩОДО РОЗРАХУНКУ КИСНЕВОГО БАЛАНСУ БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ ТЕРМОБАРИЧНОЇ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (9), 145-151. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.9.2021.16

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають