ГРАФІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

  • І.В. Корнієнко Чернігівський національний технологічний університет https://orcid.org/0000-0001-9105-0780
  • С.П. Корнієнко Чернігівський національний технологічний університет http://orcid.org/0000-0002-9162-1229
  • О.М. Походенко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-6727-6835
  • С.М. Казначей Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-2055-5524
  • О.В. Руденко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-8699-1057
Ключові слова: випробувальна організація, система масового обслуговування, ефективність функціонування.

Анотація

У статі розглянута проблема управління ефективністю функціонування випробувальної організації. Запропоновано графічну модель системи масового обслуговування (СМО) випробувальної організації у різних варіаціях обслуговування потоку заявок. Акцентовано увагу на відмінностях запропонованої моделі від традиційних СМО. Зроблені припущення щодо закономірностей вхідного потоку та параметрів обслуговування СМО, а також окреслені завдання на подальші дослідження тематики.

Біографії авторів

І.В. Корнієнко , Чернігівський національний технологічний університет

Корнієнко Ігор Валентинович
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою, Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9105-0780
+38066-733-07-22

С.П. Корнієнко , Чернігівський національний технологічний університет

Корнієнко Світлана Петрівна
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри промислового та цивільного будівництва, Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, Україна
http://orcid.org/0000-0002-9162-1229
+38066-733-07-20

О.М. Походенко , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Походенко Олександр Миколайович
начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0001-6727-6835
+38063-226-75-87

С.М. Казначей , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Казначей Станіслав Миколайович
старший науковий співробітник науково-інформаційного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2055-5524
+38063-667-70-67

О.В. Руденко , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Руденко Олег Володимирович
начальник науково-дослідної лабораторії Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8699-1057
+38093-839-88-97

Посилання

1. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. Перевод с англ. / Пер. И.И. Грушко; ред. В. И. Нейман. – М.: Машиностроение, 1979. – 432с.
2. Казачинский В.З. Математические методы решения военно-специальных задач. / В.З. Казачинский, Г.Е. Левитский. - К.: ВА ВПВО, 1980. - 292 с.
3. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. / Е. С. Вентцель. ‒ М.: Наука, 1969. ‒ 4-е изд. ‒ 576 c.
4. Корнієнко І.В. Підхід до розв’язування задачі розподілу ресурсу в неточно визначених умовах / І. В. Корнієнко, В. М. Лось, С. П. Корнієнко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігів: ЧДПУ, 2011. - № 83. - С. 36-39.
5. Корнієнко І.В. Спосіб кореляційного визначення ступеню впливу об’єктивних чинників на кількість відібраних кандидатів на військову службу за контрактом. / І.В. Корнієнко, В.П. Хома, С.П. Корнієнко // Труди університету. - К.: НУОУ, 2012. - № 2 (108). - С. 158-166.
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Корнієнко , І., Корнієнко , С., Походенко , О., Казначей , С., & Руденко , О. (2019). ГРАФІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (2), 91-98. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.2.2019.13

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають