ЗАСТОСУВАННЯ ПІДХОДІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ ОПЕРАТИВНОГО СКЛАДУ ПУНКТІВ УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, РОЗГОРНУТИХ НА РУХОМІЙ БАЗІ

  • О.В. Скиба Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-6252-6775
  • С.В. Панасенко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
  • С.І. Шульга Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-4253-214X
  • А.В. Омельянчук Головне управління Генерального штабу Збройних Сил України
Ключові слова: машина штабна, робоче місце, автоматизоване робоче місце, інженерна психологія, засоби відображення інформації, простір розпізнавання, лінія погляду, кут лінії погляду, кут зору.

Анотація

У статті авторами описуються способи вирішення виявленої у ході випробування проблеми дискомфорту службових осіб пунктів управління, розгорнутих на рухомій базі машини штабної, виготовленої одним із вітчизняних виробників.

Вирішення зазначеної проблеми пропонується здійснити із застосуванням національних стандартів в області ергономіки та поглядів фахівців з інженерної психології. Зокрема, розглядаються, математично описуються та графічно відображаються підходи до вивільнення робочої зони шляхом зміни положення технічного засобу обробки та передачі інформації для операторів, що мають різні антропометричні дані та виконують свої обов’язки у різних положеннях, обумовлених характером діяльності. Запропоновані зміни також орієнтуються на дотримання вимог нормативно-технічних документів стосовно величини кута лінії погляду, кута зору та покриття простором розпізнавання зони перебування очей оператора.

Отримані результати можлна застосувати при проєктуванні машин штабних та при організації роботи у вже виготовлених зразках, у разі виникнення незручності використання технічних засобів обробки і передачі інформації, зокрема ноутбуків. Втілення запропонованих підходів сприятиме підвищенню показників зручності, якості та оперативності виконання своїх обов’язків оперативним складом пунктів управління, розгорнутих на рухомій базі.

Біографії авторів

О.В. Скиба, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Скиба Олег Васильович
науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-6252-6775
+38050-411-61-80

С.В. Панасенко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Панасенко Сергій Вікторович
науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https:/orcid.org/0000-0003-0754-8119
+38073-199-48-22

С.І. Шульга, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Шульга Сергій Іванович
помічник начальника інституту – начальник служби охорони державної таємниці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4253-214Х

А.В. Омельянчук, Головне управління Генерального штабу Збройних Сил України

Омельянчук Андрій Володимирович начальник відділу Генерального штабу Збройних Сил України, Київ, Україна https:/orcid.org/0000-00032-1171-3415
+38093-491-11-45

Посилання

Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять: ДСТУ 3899:2013. – [На заміну ДСТУ 3899–99 та ДСТУ 2429–94; чинний від 2014-01-01]. – Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. – 62 с. – (Національний стандарт України).

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози (ІSО 9241-5:1998, IDT): ДСТУ ІSО 9241-5:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – Київ: Держстандарт України, 2006. – 26 с. – (Державний стандарт України).

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відео терміналів (ІSО 9241-3:1992, IDT): ДСТУ ІSО 9241-3:2001. – [Зміна 1 (ISO 9241-3-1992/Amd. 1:2000, idt) ДСТУ ISO 9241-3/3м. 1; чинний від 2002-07-01]. – Київ: Держстандарт України, 2002. – 46 с. – (Державний стандарт України).

Ергономічні проектування центрів керування. Частина 6. Вимоги до середовища центрів керування (ІSО 11064-4:2004, IDT): ДСТУ ІSО 11064-4:2009. – [Чинний від 2012-01- 01]. – Київ: Мінекономрозвитку України, 2016. – 25 с. – (Національний стандарт України).

Тактико-технічні вимоги до машини штабної (з кузовом перемінного об’єму), затверджені заступником Міністра оборони України 15.11.2018.

Дизайн і ергономіка. Робоче місце для виконання робіт у положенні сидячи. Загальні ергономічні вимоги: ДСТУ 8604 : 2015. – [Зі скасуванням в Україні ГОСТ 12.2.032–78; чинний від 2017-07-01]. – Київ: ДП – УкрНДНЦ, 2017. – 7 с. – (Національний стандарт України).

Дизайн і ергономіка. Робоче місце оператора. Взаємне розташування елементів робочого місця. Загальні вимоги ергономіки: ДСТУ 7299:2013. – [Зі скасуванням в Україні ГОСТ 22269-76; чинний від 2014-01-01]. – Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. – 4 с. – (Національний стандарт України).

Дизайн і ергономіка. Зал і кабіни операторів взаємне розміщення місць. Загальні вимоги ергономіки: ДСТУ 7252:2011. – [Зі скасуванням в Україні ГОСТ 21958–76; чинний від 2012-01-01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2011. – 6 с. – (Державний стандарт України).

Ергономічні проектування центрів керування. Частина 6. Вимоги до середовища центрів керування (ІSО 11064-6:2005, IDT): ДСТУ ІSО 11064-6:2013. – [Чинний від 2014-07- 01]. – Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. – 20 с. – (Національний стандарт України).

Перевірка відповідності вимогам з ергономіки і технічної естетики: протокол № 17 визначальних відомчих випробувань машини штабної з причепом штабним. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2019.

Дизайн і ергономіка. Вимоги дизайну та ергономіки. Номенклатура та порядок вибору: ДСТУ 7251:2011. – [Зі скасуванням в Україні ГОСТ 20.39.108–85; чинний від 2012–01–01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2011. – 15 с. – (Державний стандарт України).

Сергеев С.Ф. Введение в инженерную психологию и эргономику иммерсивных сред: учебное пособие. – СПб: Изд-во СПбГУ ИТМО, 2011. – 258 с.

Семак О.О. Основи інженерної психології: навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 106 с.

Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 367 с.

Основы инженерной психологии: учебное пособие; под ред. Б.Ф. Ломова. – М.: – Высшая школа, 1977. – 336 с.

Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія: підручник. – К.: Либідь, 2002. – 264 с.

Брусенцов В.Г. Основи ергономіки: навчальний посібник / В.Г. Брусенцов, О.В. Брусенцов, І.І. Бугайченко, С.О. Кисельова. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 141 с.

Абракітов В.Е. Ергономіка робочих місць: конспект лекцій з дисципліни (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека) / В.Е. Абракітов, І.О. Ткаченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2017. – 78 с.

У нашому війську служить понад 31 тисяча жінок [Текст]. – Режим доступу: https://armyinform.com.ua/2021/03/v-nashomu-vijsku-sluzhyt-ponad-31-tysyacha-zhinok/.

Державна служба статистики України: [Веб-сайт] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 9. Вимоги до неклавіатурних пристроїв уведення (ІSО 9241-9:2000, IDT): ДСТУ ІSО 9241-9:2004.

– [Чинний від 2006-01-01]. – Київ: Держспоживстандарт, 2005. – 49 с. – (Національний стандарт України).

ІІресбіопія [Текст]. – Режим доступу: https://scicenter.online/oftalmologiya-scicenter/iiresbiopiya-141570.html.

Акомодація та її вікові особливості [Текст]. – Режим доступу: https://stud.com.ua/26945/meditsina/akomodatsiya_vikovi_osoblivosti.

Шкляр С.П. Принципи формування ергономічного архітектурного середовища для дітей-інвалідів / С.П. Шкляр, І.Е. Линник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник; відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2017. Вип. № 49. – С. 202–209. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2017/2017_49.pdf.

Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Скиба, О., Панасенко, С., Шульга, С., & Омельянчук, А. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ПІДХОДІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ ОПЕРАТИВНОГО СКЛАДУ ПУНКТІВ УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, РОЗГОРНУТИХ НА РУХОМІЙ БАЗІ. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (10), 153-171. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.10.2021.17
Номер
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають