Деякі проблемні питання із забезпечення єдності вимірювань під час випробувань озброєння та військової техніки
ARTICLE PDF

Ключові слова

озброєння та військова техніка, випробування, метрологічне забезпечення, єдність вимірювань, достовірність контролю, простежуваність.

Як цитувати

Борщ, В., Вервейко, О. і Семироз, А. (2022) «Деякі проблемні питання із забезпечення єдності вимірювань під час випробувань озброєння та військової техніки», Збірник наукових праць<br&gt;Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, 11(1), с. 13-22. doi: 10.37701/dndivsovt.11.2022.02.

Анотація

Нормативно-правові акти України змінили необхідність застосування у сфері оборони терміна “метрологічне забезпечення” на “забезпечення єдності вимірювань”. Однак ряд нормативних документів передбачають проведення метрологічного забезпечення випробувань виробів озброєння та військової техніки. Забезпечення єдності вимірювань потребує перевірки єдності вимірювань і достовірності контролю. Розглянута обґрунтованість і зрозумілість визначень термінів “єдність вимірювань” і “достовірність контролю” з урахуванням міжнародних метрологічних документів і практики. Відзначено, що більшість країн та міжнародних організацій видозмінили концепцію єдності вимірювань на концепцію демонстрації простежуваності. Запропоновані заходи щодо вдосконалення забезпечення єдності вимірювань.

https://doi.org/10.37701/dndivsovt.11.2022.02
ARTICLE PDF

Посилання

Про національну безпеку України: закон України від 21 червня 2018 №2469-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 31. – С. 241. – 35 с.

Порядок розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 120. – 7 с.

Тимчасова інструкція з організації та проведення визначальних відомчих випробувань озброєння та військової техніки // Наказ заступника Міністра оборони України від 03 квітня 2019 року – 15 с. – (Накази Міністерства оборони України).

Про метрологію та метрологічну діяльність: закон України від 05 червня 2014 № 1314-VIII. – Київ: Відомості Верховної Ради України, 2014. – Вип. № 30. – С. 1008. – 18 с.

Особливості метрологічного забезпечення діяльності у сфері оборони України: Постанова кабінету міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1152. – 1 с. – (Постанови Кабінету Міністрів України).

Державна система стандартизації військової техніки. Метрологічне забезпечення озброєння та військової техніки. Основні положення: ДСТУ В 1.2–95. – [Чинний від 1997-01- 01]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 39 с. – (Державний стандарт України).

Положення про метрологічну службу Міністерства оборони України та Збройних Сил України: наказ міністра оборони України від 24 квітня 2017 року № 288. – 13 с. – (Накази Міністерства оборони України).

Гінзбург М. Ще раз про мовно-термінологічні проблеми гармонізації нормативних документів // Метрологія та прилади. – 2007. – № 4. – С. 59–64.

Кошева Л.О. Концептуальні основи забезпечення єдності лабораторних випробувань: автореф. дис. докт. техн. наук : 05.01.02: захищена 25.06.2010 / Лариса Олександрівна Кошева. – Львів, 2010. – 39 с.

Лапченко Ю.С. Метрологічне забезпечення єдності вимірювань. Основні завдання метрологічного забезпечення / Ю.С. Лапченко, В.Є. Караченцев // Перспективні технології та прилади. – Луцьк, ЛНТУ, 2015. – Вип. № 7. – С. 59–63.

Огляд міжнародної метрології. 7 частин / Держспоживстандарт України. Укрметртестстандарт. – К.: ТОВ АВЕГА, 2006–2011.

Щепотьєв О.І. Інструментальна достовірність результатів допускового контролю / О.І. Щепотьєв, А.В. Жильцов, В.В. Васюк // Збірник наукових праць НУБІП України. Серія: Техніка та енергетика. – 2013. – Вип. № 184. – С. 207-212.

Метрологія. Терміни та визначення: ДСТУ 2681–94. – [Чинний від 1994-08-26]. – К.: Держстандарт України, 1994. – 68 с. – (Державна система забезпечення єдності вимірювань).

Государственная система стандартизации. Метрологическое обеспечение. Основные положення: ГОСТ 1.25–76. – [Введ. 1977-07-01; отменен 1994-09-01] .– М.: Издательство стандартов, 1976. – 18 с.

Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення: ДСТУ 3021–95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 70 с. – (Державний стандарт України).

Метрологія. Метрологічна експертиза зразків і комплексів озброєння і військової техніки. Організація та порядок проведення: ДСТУ В 3263–95. – [Чинний від 1997-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 26 с. – (Державний стандарт України).

Володарський Є.Т. Понятійно-термінологічні аспекти сучасної метрології / Є.Т. Володарський, Л.О. Кошева // Український метрологічний журнал, 2012. – № 1. – С. 3-10.

OIML V1:2013. International vocabulary of terms in legal metrology (VIML) // edition (E/F). – OIML. – 2013. – 57 c.

Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин: наказ міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914. – 12 с.

Величини та одиниці. 14 частин: ДСТУ ISO 80000–1:2016. – [Чинний від 2018-01-01]. – К.: ДП УкрНДНЦ, 2018. – (Державний стандарт України).

Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання: ДСТУ ГОСТ ИСО 5725:2005. 6 частин. – [Чинний від 2006–07–01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – (Державний стандарт України).

Гринев Б.В. Контроль и обеспечение качества результатов измерений испытательной лаборатории на примере измерения светового выхода сцинтилляторов / Б.В. Гринев, Н.Р. Гурджян, О.В. Зеленская, В.Р. Любинский, Н.И. Молчанова, В.А. Тарасов // Системи обробки інформації. – 2014. – Вип. № 3(119). – С. 90–95.

JCGM 200:2012. International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM) // 3rd edition. – ISO.– 2012. – 108 c.

Аркушенко П.Л. Визначення особливостей стандартів США щодо метрологічного забезпечення випробувань озброєння та військової техніки / П.Л. Аркушенко, О.І. Вервейко, М.Ю. Яковлев, О.П. Флорин // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2019. – Вип. № 5(57). – С. 7–11. – DOI: 10.26906/SUNZ.2019.5.007.

Department of defense. Standard practice. Calibration and measurement requirements: MIL–STD–1839D. – [Чинний від 2010-12-06]. – USA: DoD, 2010. – 12 с.

Department of defense. Test method standard. Environmental engineering considerations and laboratory tests: MIL–STD–810D. – [Чинний від 2014-15-05]. – USA: DoD, 2010. – 12 с.

Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання: ДСТУ ISO 10012:2005. – [Чинний від 2007-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 27 с. – (Національний стандарт України).

Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій: ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. – [Чинний від 2018-01-01]. – К.: ДП УкрНДНЦ, 2018. – 40 c. – (Державний стандарт України).

Філософський енциклопедичний словник; гол. ред. В.І. Шинкарук. – Київ: Інститут філософії ім. Григорія Сковороди НАН України, 2002. – 742 с.

Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение. Основные положения: ГОСТ Р 8.820–2013. – [Введ. 2015-01-01]. – М.: Стандартинформ, 2014. – 11 с.

Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення: ДСТУ 2389–94. – [Чинний від 1995-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1994. – 26 с. – (Державний стандарт України).

Герасимов С.В. Розробка та дослідження методу розрахунку достовірності вимірювального контролю параметрів радіотехнічних систем морського транспорту / С.В. Герасимов, Ю.Є. Шапран, В.В. Кірвас // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – Вип. № 4(52). – С. 5–10.

МИ 1317–2004. Рекомендация. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров. – М.: ФГУП ВНИИМС. – 2004. – 22 с.

Забезпечення єдності вимірювань. Організація метрологічного забезпечення випробувань дослідних зразків виробів озброєння та військової техніки. Основні положення: ВСТ 01.210.032–2021. – [Чинний від 2021-03-01]. – К.: Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації, 2021. – 34 с. – (Військовий стандарт).