ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ПІД ЧАС ВИПРОБУВАНЬ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

  • В.В Борщ Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-8851-4553
  • О.І. Вервейко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-7951-2169
  • А.О. Семироз Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-3249-639X
Ключові слова: озброєння та військова техніка, випробування, метрологічне забезпечення, єдність вимірювань, достовірність контролю, простежуваність.

Анотація

Нормативно-правові акти України змінили необхідність застосування у сфері оборони терміна “метрологічне забезпечення” на “забезпечення єдності вимірювань”. Однак ряд нормативних документів передбачають проведення метрологічного забезпечення випробувань виробів озброєння та військової техніки. Забезпечення єдності вимірювань потребує перевірки єдності вимірювань і достовірності контролю. Розглянута обґрунтованість і зрозумілість визначень термінів “єдність вимірювань” і “достовірність контролю” з урахуванням міжнародних метрологічних документів і практики. Відзначено, що більшість країн та міжнародних організацій видозмінили концепцію єдності вимірювань на концепцію демонстрації простежуваності. Запропоновані заходи щодо вдосконалення забезпечення єдності вимірювань.

Біографії авторів

В.В Борщ, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Борщ Вячеслав Вікторович
Провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-8851-4553
0462-67-94-29

О.І. Вервейко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Вервейко Олександр Іванович
кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння, та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-7951-2169
0462-67-94-29

А.О. Семироз, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Семироз Андрій Олегович
старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-3249-639X
0462-67-94-29

Посилання

1. Про національну безпеку України: закон України від 21 червня 2018 №2469-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 31. – С. 241. – 35 с.
2. Порядок розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 120. – 7 с.
3. Тимчасова інструкція з організації та проведення визначальних відомчих випробувань озброєння та військової техніки // Наказ заступника Міністра оборони України від 03 квітня 2019 року – 15 с. – (Накази Міністерства оборони України).
4. Про метрологію та метрологічну діяльність: закон України від 05 червня 2014 № 1314-VIII. – Київ: Відомості Верховної Ради України, 2014. – Вип. № 30. – С. 1008. – 18 с.
5. Особливості метрологічного забезпечення діяльності у сфері оборони України: Постанова кабінету міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1152. – 1 с. – (Постанови Кабінету Міністрів України).
6. Державна система стандартизації військової техніки. Метрологічне забезпечення озброєння та військової техніки. Основні положення: ДСТУ В 1.2–95. – [Чинний від 1997-01- 01]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 39 с. – (Державний стандарт України).
7. Положення про метрологічну службу Міністерства оборони України та Збройних Сил України: наказ міністра оборони України від 24 квітня 2017 року № 288. – 13 с. – (Накази Міністерства оборони України).
8. Гінзбург М. Ще раз про мовно-термінологічні проблеми гармонізації нормативних документів // Метрологія та прилади. – 2007. – № 4. – С. 59–64.
9. Кошева Л.О. Концептуальні основи забезпечення єдності лабораторних випробувань: автореф. дис. докт. техн. наук : 05.01.02: захищена 25.06.2010 / Лариса Олександрівна Кошева. – Львів, 2010. – 39 с.
10. Лапченко Ю.С. Метрологічне забезпечення єдності вимірювань. Основні завдання метрологічного забезпечення / Ю.С. Лапченко, В.Є. Караченцев // Перспективні технології та прилади. – Луцьк, ЛНТУ, 2015. – Вип. № 7. – С. 59–63.
11. Огляд міжнародної метрології. 7 частин / Держспоживстандарт України. Укрметртестстандарт. – К.: ТОВ АВЕГА, 2006–2011.
12. Щепотьєв О.І. Інструментальна достовірність результатів допускового контролю / О.І. Щепотьєв, А.В. Жильцов, В.В. Васюк // Збірник наукових праць НУБІП України. Серія: Техніка та енергетика. – К.: НУБІП, 2013. – Вип. № 184. – С. 207–212.
13. Метрологія. Терміни та визначення: ДСТУ 2681–94. – [Чинний від 1994-08-26]. – К.: Держстандарт України, 1994. – 68 с. – (Державна система забезпечення єдності вимірювань).
14. Государственная система стандартизации. Метрологическое обеспечение. Основные положення: ГОСТ 1.25–76. – [Введ. 1977-07-01; отменен 1994-09-01] .– М.: Издательство стандартов, 1976. – 18 с.
15. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення: ДСТУ 3021–95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 70 с. – (Державний стандарт України).
16. Метрологія. Метрологічна експертиза зразків і комплексів озброєння і військової техніки. Організація та порядок проведення: ДСТУ В 3263–95. – [Чинний від 1997-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 26 с. – (Державний стандарт України).
17. Володарський Є.Т. Понятійно-термінологічні аспекти сучасної метрології / Є.Т. Володарський, Л.О. Кошева // Український метрологічний журнал, 2012. – № 1. – С. 3–10.
18. OIML V1:2013. International vocabulary of terms in legal metrology (VIML) // edition (E/F). – OIML. – 2013. – 57 c.
19. Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин: наказ міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914. – 12 с.
20. Величини та одиниці. 14 частин: ДСТУ ISO 80000–1:2016. – [Чинний від 2018-01-01]. – К.: ДП УкрНДНЦ, 2018. – (Державний стандарт України).
21. Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання: ДСТУ ГОСТ ИСО 5725:2005. 6 частин. – [Чинний від 2006–07–01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – (Державний стандарт України).
22. Гринев Б.В. Контроль и обеспечение качества результатов измерений испытательной лаборатории на примере измерения светового выхода сцинтилляторов / Б.В. Гринев, Н.Р. Гурджян, О.В. Зеленская, В.Р. Любинский, Н.И. Молчанова, В.А. Тарасов // Системи обробки інформації. – 2014. – Вип. № 3(119). – С. 90–95.
23. JCGM 200:2012. International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM) // 3rd edition. – ISO.– 2012. – 108 c.
24. Аркушенко П.Л. Визначення особливостей стандартів США щодо метрологічного забезпечення випробувань озброєння та військової техніки / П.Л. Аркушенко, О.І. Вервейко, М.Ю. Яковлев, О.П. Флорин // Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Вип. № 5(57). – С. 7–11. – DOI: 10.26906/SUNZ.2019.5.007.
25. Department of defense. Standard practice. Calibration and measurement requirements: MIL–STD–1839D. – [Чинний від 2010-12-06]. – USA: DoD, 2010. – 12 с.
26. Department of defense. Test method standard. Environmental engineering considerations and laboratory tests: MIL–STD–810D. – [Чинний від 2014-15-05]. – USA: DoD, 2010. – 12 с.
27. Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання: ДСТУ ISO 10012:2005. – [Чинний від 2007-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 27 с. – (Національний стандарт України).
28. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій: ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. – [Чинний від 2018-01-01]. – К.: ДП УкрНДНЦ, 2018. – 40 c. – (Державний стандарт України).
29. Філософський енциклопедичний словник; гол. ред. В.І. Шинкарук. – Київ: Інститут філософії ім. Григорія Сковороди НАН України, 2002. – 742 с.
30. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение. Основные положения: ГОСТ Р 8.820–2013. – [Введ. 2015-01-01]. – М.: Стандартинформ, 2014. – 11 с.
31. Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення: ДСТУ 2389–94. – [Чинний від 1995-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1994. – 26 с. – (Державний стандарт України).
32. Герасимов С.В. Розробка та дослідження методу розрахунку достовірності вимірювального контролю параметрів радіотехнічних систем морського транспорту / С.В. Герасимов, Ю.Є. Шапран, В.В. Кірвас // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – Вип. № 4(52). – С. 5–10.
33. МИ 1317–2004. Рекомендация. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров. – М.: ФГУП ВНИИМС. – 2004. – 22 с.
34. Забезпечення єдності вимірювань. Організація метрологічного забезпечення випробувань дослідних зразків виробів озброєння та військової техніки. Основні положення: ВСТ 01.210.032–2021. – [Чинний від 2021-03-01]. – К.: Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації, 2021. – 34 с. – (Військовий стандарт).
Опубліковано
2022-03-26
Як цитувати
Борщ, В., Вервейко, О., & Семироз, А. (2022). ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ПІД ЧАС ВИПРОБУВАНЬ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (11), 13-22. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.11.2022.02

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають