МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРУВАННЯ ПОВІТРЯ У МОБІЛЬНИХ ПРИМІЩЕННЯХ В УМОВАХ ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ ПРОТИВНИКА

  • Р.М. Борта Національний університет оборони України імені Івана Черняховського https://orcid.org/0000-0001-9675-9836
  • В.І. Коцюруба Національний університет оборони України імені Івана Черняховського https://orcid.org/0000-0001-6565-9576
  • О.Г. Ветошкін Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-3979-9916
  • О.В. Єрмоленко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-3168-1131
Ключові слова: засоби колективного захисту, фільтровентиляційні установки, озброєння та техніка.

Анотація

Сучасна військова техніка має систему фільтровентиляції, від якої залежить життя особового складу під час потрапляння техніки як у хмару зараженого повітря бойовими токсичними та хімічними речовинами, бактеріологічними аерозолями, так і небезпечними хімічними речовинами, що використовуються в народному господарстві.

Система фільтровентиляції очищає атмосферне повітря від хімічних, біологічних, радіологічних агентів та подає його в об’єкти колективного захисту з метою вентиляцій приміщень, забезпечення повітрям особового складу в них, а також створення надлишкового тиску, який перешкоджає прониканню зовнішнього зараженого повітря через нещільності в огороджуючих конструкціях об’єктів.

У статті наведено удосконалену математичну модель функціонування фільтровентиляційних установок у мобільних приміщеннях в умовах вогневого ураження противника. На відміну від існуючих, враховує динаміку зміни сумарної площі нещільностей мобільних приміщень залежно від інтенсивності вогневого ураження та часу їх перебування під обстрілом. Висвітлено результати дослідження залежності динаміки зміни сумарної площі нещільностей мобільних приміщень залежно від інтенсивності вогневого ураження та часу перебування під обстрілом.

Удосконалена математична модель функціонування фільтровентиляційних установок у мобільних приміщеннях, на відміну від існуючих, враховує динаміку зміни сумарної площі нещільностей мобільних приміщень залежно від інтенсивності вогневого ураження. При цьому запропонована модель дозволяє отримати значення показників безпечного перебування особового складу у мобільних приміщеннях та потрібної продуктивності фільтровентиляційних установок в умовах хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного інциденту.

Як напрямок подальших досліджень може бути моделювання втрат особового складу в залежності від інтенсивності вогневого ураження та концентрації отруйних речовин у атмосферному повітрі із використанням імітаційних моделей.

Біографії авторів

Р.М. Борта, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Борта Руслан Михайлович
ад’юнкт кафедри оперативного та бойового забезпечення інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9675-9836
+38093-939-790-95

В.І. Коцюруба, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Коцюруба Володимир Іванович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри оперативного та бойового забезпечення інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-6565-9576
+38067-799-63-00

О.Г. Ветошкін, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Ветошкін Олександр Георгійович науковий співробітник Державного науково–дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-3979-9916
+38097-508-59-98

О.В. Єрмоленко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Єрмоленко Олександр Володимирович старший науковий спiвробiтник Державного науково-дослiдного iнституту випробувань i сертифiкацiї озброєння та вiйськової технiки, Чернiгiв, Україна https://orcid.org/0000-0002-3168-1131
e-mail: morpex1972@ukr.net

Посилання

1. Порівняльний аналіз засобів колективного захисту органів дихання та перспективні напрямки розвитку. Володимир Коцюруба; Руслан Борта; Богдан Тертишний; Валерій Слободян // JournalofScientificPapers “SocialDevelopmentandSecurity”, Vol. 11, No. 3. – 2021 (48). – С. 62–71.
2. Фільтровентиляційні установки (агрегати) стаціонарні та на бронеоб’єктах / О.В. Галак, Г.В. Каракуркчі, Я.В. Грибинюк // Системи озброєння і військової техніки. – 2016. – Вип. № 4(48). – С. 5–9.
3. Бушер В.В. Разработка модели приточно-вытяжной вентиляции пассажирских вагонов / В.В. Бушер, В.Я. Ярмолович // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – Вып. № 1/8(79). – ISSN 1729-3774.
4. Засоби індивідуального та колективного захисту: методичний посібник / О.І. Чмут, А.І. Баталов, І.М. Мартинюк. – Харків: ХІТВ, 2005. – 180 с.
5. Конструкция и расчеттанков и БМП: учебник / В.А. Чобиток, Е.В. Данков, Ю.Н. Брижинев [и др.]. – М.: Военноеиздательство, 1984. – 376 с.
6. Бобильов В.Є. Використання програми імітаційного моделювання “Об’єднаний імітатор конфліктних і тактичних ситуацій”: навч. посіб.; під заг. ред. В.Є. Бобильова. – Київ: НУОУ, 2012. – 197 с.
Опубліковано
2022-03-26
Як цитувати
Борта, Р., Коцюруба, В., Ветошкін, О., & Єрмоленко, О. (2022). МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРУВАННЯ ПОВІТРЯ У МОБІЛЬНИХ ПРИМІЩЕННЯХ В УМОВАХ ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ ПРОТИВНИКА. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (11), 23-28. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.11.2022.03

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають