ОЦІНКА ВПЛИВУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ВЕРТОЛЬОТІВ Ми-8МСБ-В ТА Ми-8МТ(МТВ) НА ПОКАЗНИКИ ЇХ БЕЗВІДМОВНОСТІ ЗА 2017-2021 РОКИ

  • В.М. Голуб Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-7796-3054
  • О.О. Акимов Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-4443-8755
  • В.Т. Бояров Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-5824-0678
  • М.М. Жданюк Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-0339-5445
  • Р.В. Холодний Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-1168-5215
Ключові слова: Вертольоти, функціональні системи вертольотів, експлуатаційна надійність,безвідмовність, критерії граничних індикативних значень.

Анотація

У роботі запропонований комплексний підхід щодо визначення довгострокових трендів кількісних показників безвідмовності функціональних систем вертольотів Ми-8МСБ-В та Ми-8МТ(МТВ) за спеціальностями та впливу їх на експлуатаційну надійність вертольотів. Визначено безвідмовність функціональних систем за спеціальностями вертольотів: “вертоліт і двигун”, “авіаційне озброєння”, “авіаційне обладнання”, “радіоелектронне обладнання” на базі статистичних даних про несправності вертольотів за період 2017-2021 роки. Розроблені пропозиції щодо визначення гранично допустимих індикативних рівнів показників безвідмовності вертольотів на основі інформації про технічний стан в період військової експлуатації, що дозволить корегувати строки технічного обслуговування, ремонту, продовження ресурсних показників та передбачати напрямки модернізації авіаційної техніки. Розроблені рекомендації по удосконаленню системи збору експлуатаційної інформації про надійність авіаційної техніки та відображення її в картках обліку несправностей. Приведені рекомендацій по підвищенню безвідмовності найменш надійних елементів систем вертольотів.

Біографії авторів

В.М. Голуб, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Голуб Володимир Маркович
кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-7796-3054
+0380976846451

О.О. Акимов, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Акимов Олександр Олександрович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-4443-8755
+380953850179

В.Т. Бояров, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Бояров Володимир Тихонович
науковий співробітник Державного науково–дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-5824-0678
+38097-757-56-72

М.М. Жданюк, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Жданюк Микола Миколайович начальник лабораторії Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-0339-5445
+38050-647-19-55

Р.В. Холодний, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Холодний Руслан Віталійович
науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-1168-5215
+38093-583-49-80

Посилання

1. Методичні рекомендації державної авіації щодо збору, аналізу і подання інформації про несправності авіаційної техніки (МРДА-02/16) затверджені наказом начальника Управління регулювання діяльності державної авіації України Міністерства оборони України від 24.03.2016 № 20. – Київ, 2016. –104 с.
2. Голуб В.М. Аналіз методичних підходів до оцінювання надійності авіаційної техніки державної авіації за експлуатаційними даними/ В.М. Голуб, А.Г. Павленко, О.М. Чередніков, В.М. Чуприна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки / ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів: Брагинець О.В., 2019. – Вип. №2(2) – С. 53–61. – DOI: 10.37701/dndivsovt.2.2019.08.
3. Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення: ДСТУ 2861–94. – [Чинний від 1994-12-08]. – К.: Держстандарт України, 1994. – 124 с.
4. Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними: ДСТУ 3004:95. – [Чинний від 1995-01-25]. – К.: Держстандарт України, 1994. – 124 с.
5. Експлуатаційна надійність авіаційної техніки і безпека польотів за 2018 рік. Випуск. / О.Л. Бурсала, В.Т. Бояров, В.М. Голуб, М.М. Жданюк, Е.Ф. Сідін. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2019. – Табл. 40. – Рис. 26. – Бібл. 4 назв. – 90 с.
6. Експлуатаційна надійність авіаційної техніки і безпека польотів за 2019 рік. Випуск. / О.Л. Бурсала, В.Т. Бояров, В.М. Голуб, М.М. Жданюк, – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2020. – Табл. 34. – Рис. 27. – Бібл. 8 назв. – 100 с.
7. Експлуатаційна надійність авіаційної техніки і безпека польотів за 2020 рік. Випуск. / В.М. Голуб, О.Л. Бурсала, В.Т. Бояров, М.М. Жданюк, – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2021. –105 с.
8. Самотьос В.М.Оцінка та прогнозування показників надійності військової авіаційної техніки при її експлуатації з продовженими календарними показниками // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Харків: ХУПС, 2008. – Вип. № 3. – С. 20–22.
9. Чернявський В.М. Застосування непараметричних методів для оцінки рівня надійності авіаційної техніки з низькою інтенсивністю експлуатації // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2012. – No 3(32). – С. 59–63.
Опубліковано
2022-03-26
Як цитувати
Голуб, В., Акимов, О., Бояров, В., Жданюк, М., & Холодний, Р. (2022). ОЦІНКА ВПЛИВУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ВЕРТОЛЬОТІВ Ми-8МСБ-В ТА Ми-8МТ(МТВ) НА ПОКАЗНИКИ ЇХ БЕЗВІДМОВНОСТІ ЗА 2017-2021 РОКИ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (11), 29-37. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.11.2022.04

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>