ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛОВІЗОРІВ В СИСТЕМАХ ВИЯВЛЕННЯ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИЦІЛЮВАННЯ

  • Ю.М. Живець Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-4465-8667
  • О.В. Шумигай Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-3699-2323
  • О.В. Єрмоленко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-3168-1131
  • О.Г. Ветошкін Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-3979-9916
Ключові слова: тепловізор, інфрачервоне випромінювання, температурні характеристики, роздільна здатність, чутливість, відстань виявлення та розпізнавання.

Анотація

Тепловізори в умовах сьогодення є невід’ємною складовою під час вирішення ряду бойових (специфічних) завдань, збільшуючи діапазон застосування військової техніки.

В статті розглянуто принцип роботи тепловізорів, проведено аналіз основних технічних параметрів, які максимально впливають на їх експлуатаційні характеристики, вартість, а також основні переваги і недоліки охолоджуваних і неохолоджуваних тепловізійних систем. Зазначені варіанти використання тепловізійних систем та проблемні питання їх застосування підрозділами Збройних Сил України, визначені напрямки удосконалення тепловізійної техніки.

Актуальність роботи полягає у необхідності впровадження принципово нових концепцій по інтеграції тепловізійної техніки у системах та комплексах озброєння.

Розширення спектрального діапазону оптико-електронних приладів надає змогу підвищити функціональні можливості як приладів спостереження та виявлення, так і загалом оптико-електронних модулів, які застосовуються у різних сферах. Використання приладів з розширеним спектральним діапазоном у військовій галузі викликає зацікавленість в першу чергу.

Застосування кількох спектральних каналів в оптико-електронних приладах за наявності обчислювальних засобів з великою швидкістю обробки багатомірної інформації, яка отримується від багатоканальних систем, надає можливість у реальному масштабі часу більш надійно вирішувати завдання виявлення, розпізнавання та ідентифікації різних об'єктів, вирішуючи завдання в інтересах збройних сил.

Біографії авторів

Ю.М. Живець, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Живець Юрій Михайлович
Старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcіd.org/0000-0003-4465-8667 e-maіl: Zhіvchіk09@ukr.net

О.В. Шумигай, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Шумигай Олександр Вікторович
науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcіd.org/0000-0003-3699-2323 e-maіl: alexandr_sh_75@ukr.net

О.В. Єрмоленко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Єрмоленко Олександр Володимирович старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcіd.org/0000-0002-3168-1131 e-maіl: morpex1972@ukr.net

О.Г. Ветошкін , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Ветошкін Олександр Георгійович науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcіd.org/0000-0003-3979-9916
e-maіl: agvet@ukr.net

Посилання

1. Как работают тепловизионные системы [Електронний ресурс] / Научно- производственный центр антитеррористической и криминалистической техники. – Режим доступу :http://www.spektr-at.ru/catalogue/teplo/howto.html.
2. Тепловизоры. Принцип работы. Испытательная лаборатория теплового неразрушающего контроля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aosyst.kz/cms/ іndex.php?optіon=com_content&task=vіew&іd=41&Іtemіd=69.
3. Аналіз розвитку та застосування тепловізовізорів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.trіmen.com.ua/ua/blog/analіz-rozvytku-ta-zastosuvannіa-teplovіzorіv.html.
4. Колючкин В.Я. Тепловизионные приборы и системы: учеб. пособие / В.Я. Колючкин, Г.М. Мосягин. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 60 с.
5. Роль і характеристики тепловізовізорів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukr.medіa/scіence/1371/.
6. Колобродов В.Г. Тепловізійні системи (фізичні основи, методи проектування і контролю, застосування) / В.Г Колобродов, Н. Шустер // Підручник для вузів. – К.: Тираж, 1999. – 340 с.
7. Основні характеристики тепловізорів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.astena.ru/tpl_3.html.
8. Волков В.Г. Тепловизионные приборы нового поколения / В.Г. Волков, А.В. Ковалев, В.Г. Федчишин // Специальная техника. – 2001. – Вып. № 6. – С.16–21.
9. Колобродов В.Г. Проектування тепловізійних і телевізійних систем спостереження / В.Г. Колобродов, М.І. Лихоліт. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2007. – С. 363.
10. Коротаев В.В. Основы тепловидения [Електронний ресурс] / В.В. Коротаев, Г.С. Мельников, С.В. Михеев, В.М. Самков, Ю.И. Солдатов. – СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 122 с. – Режим доступу: http://oeps.іfmo.ru/uchebn/ thermography.pdf.
11. Тепловизоры: справочник / Л.З. Криксунов, Г.А. Падалко. – К.: Техника, 1987. – 164 с.
12. Багатоелементний тепловізор з високою температурною чутливістю та телевізійною чутливістю кадрів / Ф.Ф. Сизов, О.В. Бехтір, Є.О. Білевич [та ін.] // Наука та інновації. – 2005. – Вип. № 3. – С. 20–33.
13. Мисюк Ю.П. Тепловізори як сучасні інтегровані технічні засоби охорони державного кордону / Ю.П. Мисюк // Світлотехніка та Електроенергетика. – 2011. – Вип. № 3. – С. 43–49.
14. Основы термографии и тепловидения: учебник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://baltech.kz/catalog.php?catalog=164.
Опубліковано
2022-03-26
Як цитувати
Живець, Ю., Шумигай, О., Єрмоленко, О., & Ветошкін , О. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛОВІЗОРІВ В СИСТЕМАХ ВИЯВЛЕННЯ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИЦІЛЮВАННЯ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (11), 38-46. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.11.2022.05

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають