ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИБУХУ ТЕРМОБАРИЧНОГО БОЄПРИПАСУ

  • О.М. Каплюк Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-9449-5395
  • В.І. Нікітченко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-8973-8711
  • Л.М. Кірдей Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-0954-9545
  • А.Ю. Терновський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського https://orcid.org/0000-0001-9681-3740
  • В.В. Брайко Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробнича фірма “Адрон” https://orcid.org/0000-0002-8273-8919
Ключові слова: термобаричний боєприпас, термобарична вибухова речовина, термодинамічні показники вибуху, особливості вибуху термобаричної вибухової речовини.

Анотація

На основі аналізу методів визначення термодинамічних показників вибуху індивідуальних і сумішевих вибухових речовин запропоновані удосконалені розрахунки і методики визначення основних термодинамічних параметрів вибуху термобаричного боєприпасу, таких як: теплота вибуху, об’єм газоподібних продуктів що утворюються, температура і радіус високотемпературної області, надлишковий тиск у фронті ударної хвилі і його швидкісь. Особливістю удосконалених розрахунків і методик є врахування фізичних особливостей вибуху термобаричної вибухової речовини.

Біографії авторів

О.М. Каплюк, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Каплюк Олександр Миколайович
науковий співробітник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-9449-5395 e-mail: skaplyk@ukr.net

В.І. Нікітченко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Нікітченко Віктор Іванович
кандидат технічних наук, старший дослідник, начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0001-8973-8711
e-mail: nazar200914@gmail.com

Л.М. Кірдей, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Кірдей Леонід Миколайович
провідний науковий співробітник науково- дослідного відділу Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-0954-9545
e-mail: kirdei550@gmail.com

А.Ю. Терновський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Терновський Андрій Юрійович
слухач Національного університету оборони України імені Івана Черняховського,
Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9681-3740
e-mail: ternonovskoy91@gmail.com

В.В. Брайко, Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробнича фірма “Адрон”

Брайко Володимир Вікторович
провідний конструктор товариства з обмеженою відповідальністю “Науково- виробнича фірма “Адрон”, Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8273-8919

Посилання

1. Гельфанд Б.Е. Объемные взрывы: монографія / Б.Е. Гельфанд, М.В. Сильников. – СПб.: Астерион, 2008. – 374 с.
2. New RPO Shmel-M Infantry Rocket Flamethrower Man-Packable Thermobaric Weapon [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.defensereview.com/new-rpo-shmel-m- infantry-rocket-flamethrower-man-packable-thermobaric-weapon.
3. Modern Firearms – RMG // Russia: World Guns. January 24, 2011. – Retrieved July 12, 2011.
4. Kornet-EM: Multi-purpose Longrange Missile System // Russia: Kbptula. Archived from the original on December 29, 2013. – Retrieved December 28, 2013.
5. TOS-1 Heavy flamethrower system [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.military-todey.com/artillery/tos1.htm.
6. SS-26 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://missilethreat.csis/org/missile/ss-26-2.
7. ODAB-500PMV Fuel-Air-Explosive bomb [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// roe.ru/eng/catalog/aerospace-systems/air-bombs/odab-500pmv.
8. Trzciński W.A. Thermobaric and Enhanced Blast Explosives – Properties and TtestingMethods / W.A Trzciński, L. Maiz // (Review). Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 40(4), 2015,632–644.
9. Chen Y. Experimental Study of the Explosion of Aluminized Explosives in Air / Y. Chen, S. XU, D.J. WU, D.B. LIU // Central European Journal of Energetic Materials, 13(1),2016, 117–134.
10. Yen N.H. Reactive metals in explosives / N.H. Yen, L.Y. Wang // Propellants Explos Pyrotech 2012;37(2):143–55.
11. Makhov M. Explosion heat of boron-containing explosive composition. / 35th Int. Annual Conference of ICT, Karlsruhe, Germany, June 29–July2 2004, p. 55.1.
12. Lee K.B. Relationship between combustion heat and blast performance of aluminized explosives / K.B. Lee, K.D. Lee, J.K. Kim // 36th Int. Annual Conference of ICT, Karlsruhe, Germany, June 28–July 1 2005. p. 118.1.
13. Соболєв В.В. Технологія та безпека виконання підривних робіт: практикум / В.В. Соболєв, І.І. Усик, Р.М. Терещук // Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 18 с.
14. Горбонос М.Г. Методические указания. Часть І. / М.Г. Горбонос. – Петрозаводск: Петрозаводской государственный університет, 2011. – 28 с.
15. Телевний І.В. Особливості дослідження боєприпасів з термобаричними вибуховими речовинами / І.В. Телевний, В.І. Нікітченко, С.І. Клюфас, А.Г. Дмитрієв. // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Харків: ХНУПС, 2020. – Вип. № 1. – С. 145–151.
Опубліковано
2022-03-26
Як цитувати
Каплюк, О., Нікітченко, В., Кірдей, Л., Терновський, А., & Брайко, В. (2022). ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИБУХУ ТЕРМОБАРИЧНОГО БОЄПРИПАСУ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (11), 55-65. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.11.2022.07

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають