УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОЇ БАЗИ ДАНИХ ОВТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СУПРОВОДЖЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ
ARTICLE PDF

Ключові слова

база даних, випробування, інформаційна система, класифікатор, озброєння та військова техніка.

Як цитувати

Корнієнко, І., Корнієнко, С., КазначейC., Руденко, О. і Толмачов, В. (2022) «УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОЇ БАЗИ ДАНИХ ОВТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СУПРОВОДЖЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ», Збірник наукових праць<br&gt;Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, 11(1), с. 66-77. doi: 10.37701/dndivsovt.11.2022.08.

Анотація

Стаття є продовженням циклу публікацій, які висвітлюють принципи і підходи до створення інформаційної системи супроводження випробувань зразків озброєння та військової техніки, яка планується до реалізації у Державному науково-дослідному інституті випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. На основі пропозицій щодо функціоналу інформаційної системи розроблено узагальнену структуру інформаційно-довідкової бази даних озброєння та військової техніки. Запропоновано розширення діючого класифікатора озброєння та військової техніки при збереженні структури коду, яке забезпечує кодування і внесення відомостей у базу даних про сучасні і перспективні зразки озброєння та військової техніки іноземного виробництва.

Передбачається, що запропонована структура інформаційно-довідкової бази даних забезпечить функції уточнення та доповнення тактико-технічних вимог до випробуваного зразка, що в свою чергу стане базисом для розробки програми і методик випробування, а також забезпечить інформаційні потреби при автоматизованому оцінюванні військово-технічного рівня досліджуваного виробу.

https://doi.org/10.37701/dndivsovt.11.2022.08
ARTICLE PDF

Посилання

Корнієнко І.В. Щодо можливих функціональних компонент інформаційної системи супроводження випробувань ОВТ ЗСУ / І.В. Корнієнко, С.П. Корнієнко, Д.О. Камак, С.М. Казначей, О.В. Жирна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. ‒ 2020. ‒ Вип. № 4(6). ‒ С. 52–61.

Корнієнко С.П. Обґрунтування інформаційних компонентів нормативно-довідкової бази даних автоматизованої інформаційної системи супроводження випробувань озброєння та військової техніки / С.П. Корнієнко, І.В. Корнієнко, С.М. Казначей, О.В. Жирна, В.С. Кравченко // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. ‒ 2021. – Вип. № 1(7). ‒ С. 29–39.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України. Ч.4. Основи організації випробувань зразків (комплексів, систем) озброєння і військової техніки для потреб Збройних Сил України. – Київ: ВНУ ГШ ЗС України, 2020. – 63 с.

Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 року № 234 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://surl.li/cyvdr. – дата звернення: 27.01.2022.

Про затвердження Порядку проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 року № 159 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://surl.li/cyvds. – дата звернення: 27.01.2022.

Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення: ДСТУ 3021-95. − [Чинний від 01.01.1996]. – Київ: Держстандарт України, – 1995. – 71 с.

Система разработки и постановки на производство военной техники. Испытания опытных образцов изделий: ГОСТ В 15.210-78. ‒ М., – 1978. ‒ 35 с.

Порядок разработки программ и методик испытаний опытных образцов изделий. Основные положения: ГОСТ В 15.211-78. ‒ М., – 1978. ‒ 23 с.

Испытания и приемка серийных изделий. Основные положения: ГОСТ В 15.307-77. – М., – 1977. ‒ 36 с.

Перелік Національних стандартів України для створення, впровадження та супроводження автоматизованих і інформаційних систем [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1469. – дата звернення: 27.01.2022.

Ukrainian Military Pages: веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrmilitary.com (дата звернення: 27.01.2022).

Army technology: веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.army- technology.com. – дата звернення: 27.01.2022).

Defense Visual Information Distribution Service: веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dvidshub.net. – дата звернення: 27.01.2022.

Military today: веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.military-today.com. – дата звернення: 27.01.2022.

Defence Express: веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://defence-ua.com. – дата звернення: 27.01.2022.

Army: веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.army.gov.au. – дата звернення: 27.01.2022.

Military.com [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.military.com. – дата звернення: 27.01.2022.

Armed forces https://armedforces.eu/.

Army technology https://www.army-technology.com/.

Укроборонсервіс: веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uos.ua/. – (дата звернення: 27.01.2022).

ХКБМ: веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://morozov.com.ua. – дата звернення: 27.01.2022.

Вооружение россии и мира: веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oruzhie.info. – дата звернення: 27.01.2022.

Militaryarms: веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://militaryarms.ru. – дата звернення: 27.01.2022.

Дідур О. “Однокласники” зійшлись на полі бою. Т-64 VS Т-72. АрміяINFORM [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://armyinform.com.ua/2019/11/25/odnoklasnyky-zijshlys-na-poli-boyu-t-64-vs-t-72. – дата звернення: 27.01.2022.

Корнієнко С.П. Обґрунтування етапів розробки інформаційної системи супроводження випробувань ОВТ ЗСУ / С.П. Корнієнко, І.В. Корнієнко, В.В. Шевага, С.М. Казначей, В.С. Кравченко // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. ‒ 2021. ‒ Вип. № 3(9). ‒ С. 58‒64.

Інформаційні системи і технології в статистиці: Навч. Посібник; За ред. д-ра екон. наук, проф. В.Ф. Ситника. ‒ К.: КНЕУ, 2003. ‒ 267 с.

Stockholm International Peace Research Institute [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://sipri.org.