ОБРГУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОБРОБКИ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ НА БОРТУ РОЗВІДУВАЛЬНОГО БПЛА

  • В.Г. Башинський Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-1712-7772
  • В.В. Рагулін Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-7362-4269
  • М.О. Солодчук Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-1162-6784
  • А.В. Фомін Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-5894-0618
  • О.О. Ісаченко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-5620-6639
Ключові слова: безпілотний авіаційний комплекс, повітряна розвідка, в реальному масштабі часу, засоби автоматичного аналізу, вирогідність виявлення, розпізнавання, обробка відеоінформації.

Анотація

Швидка та якісна обробка відеоданих повітряної розвідки дозволяє провести аналіз та передбачити тенденції змін оборонних позицій противника, визначити їх кількість, райони дислокації, зосередження сил для наступу чи рейду. Найбільші проблеми пов’язані з передачею даних в реальному часі та вирішення завдань, які потребують для свого розв’язку великої кількості обчислювальних ресурсів.

Для розв’язування важливих практичних задач, в тому числі з виокремлення корисних оптичних сигналів і образів на фоні перешкод створюються інтегровані конструкції, в яких матричні приймачі випромінювання поєднані з системами обробки відеоінформації. У той же час у багатьох сучасних матеріалах не враховано ряд нових факторів та проблем, пов’язаних, наприклад, з різким збільшенням об’єму інформації, яку потрібно обробляти в реальному масштабі часу, з особливостями просторової та часової вибірки високого розділення та ін.

Біографії авторів

В.Г. Башинський, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Башинський Володимир Георгійович доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії технологічних наук України, начальник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1712-7772
e-mail: dndivs@ukr.net

В.В. Рагулін, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Рагулін Вадим Валерійович
науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0001-7362-4269
E-mail: dr.borman753@gmail.com
+38-068-877-44-21

М.О. Солодчук, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Солодчук Максим Олександрович начальник науково-дослідної лабораторії Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-1162-6784
+38-093-556-54-77

А.В. Фомін, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Фомін Андрій Вікторович
науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0001-5894-0618
+38-073-159-32-96

О.О. Ісаченко , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Ісаченко Олександр Олександрович старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0001-5620-6639
+38-063-849-21-40

Посилання

1. Колобородов В.Г. Применение методов и алгоритмов обработки изображений в оптико-электронных приборах / В.Г. Колобородов, К.В. Харитоненко // Вестник НТУУ “КПИ”. – М.: НТУУ “КПИ”, 2010. – Вып. № 40. – С. 23–31.
2. Сальник Ю.П. Направление обеспечения мониторинга местности перспективной аппаратурой БПЛА / Ю.П. Сальник // Системы обработки информации. – М., 2007. – Вип. № 3(61). – С. 106–108.
3. Слюсар В.И. Передача данных с борта БПЛА: стандарты НАТО / В.И. Слюсар // Электроника: наука, технология, бизнес. – М.: РИЦ “Техносфера”, 2010. – Вып. № 3. – С. 80–86.
4. Слюсар В.И. Радиолинии связи с БПЛА: примеры реализации / В.И. Слюсар // Электроника: наука, технология, бизнес. – М.: РИЦ “Техносфера”, 2010. – Вып. № 5. – С. 56–60.
5. Попков В.Е. Анализ эффективности пилота при использовании систем целеуказания и индикации / В.Е. Попков, Г.И. Афанасьев// Международный научно-практический журнал Теория и практика современной науки. – М.:МГТУ, 2017. – Вып. № 4(22). – С. 1042–1047.
6. Stauffer C. Adaptive background mixture models for real-time tracking / C. Stauffer and W. Grimson // In Computer Vision and Pattern Recognition, IEEE Computer Society Conference on. – 1999. – Volume 2.
7. Sheikh Y. Bayesian modeling of dynamic scenes for object detection / Y. Sheikh and M. Shah. – PAMI, 2005 – Volume 27. – PP. 1778–1792.
8. Sheikh Y. Background subtraction for freely moving cameras / Y. Sheikh, O. Javed, and T. Kanade // In ICCV. – 2009. – РР. 1219–1225
9. Kwak S. Generalized background subtraction based on hybrid inference by belief propagation and bayesian filtering / S. Kwak, T. Lim, W. Nam, B. Han, and J.H. Han // In Computer Vision (ICCV), IEEE International Conference on, nov, 2011. – Р. 2174–2181.
10. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р.Гонсалес, Р.Вудс. – М.: РИЦ “Техносфера”, 2005. – С. 327–350.
11. Ярославский Л.П. Введение в цифровую обработку изображений. – М.: Сов. радио, 1999. – 278 с.
12. Chris Stauffer, W.E.L. Grimson Adaptive background mixture models for real-time tracking // In Proceedings of the Conference on Computer Vision and Pattern.
13. A. P. Dempster, N. M. Laird, D. B. Rubin Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm // Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), – Vol. 39. – No. 1. (1977). – PP. 1–38.
14. Гриньов Д.В. Методи стиснення зображень в системах цифрової обробки даних / Д.В. Гриньов, З.З. Закіров // Системи обробки інформації. – Харків, 2010. – Вип. № 2(83). – С. 66–70.
15. Зубко Р.А. Алгоритми стиснення зображень / Р.А. Зубко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – Вып. № 1/2(61). – С. 40–44.
16. Прэтт У. Цифровая обработка изображений; пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – Кн.1. – 312 с.
17. Бондарев В.Н. Цифровая обработка сигналов: методы и средства: учеб. пособ. для вузов / В.Н. Бондарев, Г. Тресрер, В.С. Чернега. – Х.: Конус, 2001. – 398 с.
18. Ахмед Н. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов; пер. с англ. / Н. Ахмед, К.Р. Рао. – М.: Связь, 1980. – 248 с.
19. Дуденко С.В. Двумерное смещенное дискретное преобразование Хартли / С.В. Дуденко, М.М. Колмиков, К.А. Вельчев // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків: ХУПС, 2008. – Вип. № 1(16). – С. 62–64.
Опубліковано
2022-03-26
Як цитувати
Башинський, В., Рагулін, В., Солодчук, М., Фомін, А., & Ісаченко , О. (2022). ОБРГУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОБРОБКИ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ НА БОРТУ РОЗВІДУВАЛЬНОГО БПЛА. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (11), 105-115. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.11.2022.12

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>