ПІДХОДИ ЩОДО ПІДТРИМКИ РІШЕННЯ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ВІДНОВЛЕННЯ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ В СИСТЕМІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

  • В.В. Старцев Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0002-1562-6669
  • В.Ф. Третяк Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0003-2599-8834
  • М.Б. Бровко Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0003-3141-4962
  • В.О. Джігірей Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0002-2857-3201
  • О.В. Коломійцев Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” https://orcid.org/0000-0001-8228-8404
Ключові слова: бойові дії, відновлення, озброєння та військова техніка, ефективність відновлення, логістичне забезпечення, ремонтно-відновлювальні роботи, ступінь пошкодження.

Анотація

Для досягнення високої ефективності застосування військових частин та окремих підрозділів Повітряних Сил (ПС) Збройних Сил (ЗС) України в умовах ведення бойових дій потрібно постійно підтримувати озброєння та військову техніку (ОВТ) до застосування. Для підтримки зразків ОВТ у повній бойовій готовності існує система логістичного забезпечення, у якій одними із головних складових є: забезпечення боєздатними озброєнням та військовою технікою, підтримання її в готовності до бойового застосування та відновлення (ремонт). У статті розглянуті підходи щодо підтримки рішення на виконання заходів до відновлення ОВТ у системі логістичного забезпечення ПС ЗС України під час проведення операцій (бойових дій). Враховано досвід ведення бойових дій під час антитерористичної операції і виконання завдань у складі угруповання військ у зоні проведення операції об’єднаних сил на сході України, а також відкритого воєнного нападу (агресії) Російської Федерації.

Біографії авторів

В.В. Старцев, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Старцев Володимир Вікторович
науковий співробітник Харківського національного університету Повітряних
Сил ім. Івана Кожедуба, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-1562-6669

В.Ф. Третяк, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Третяк Вячеслав Федорович
кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, науковий співробітник Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
https://orcid.org/0000-0003-2599-8834

М.Б. Бровко, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Бровко Михайло Борисович
науковий співробітник Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-3141-4962

В.О. Джігірей, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Джігірей Валерій Олександрович старший науковий співробітник Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, Харків,
Україна
https://orcid.org/0000-0002-2857-3201

О.В. Коломійцев, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Коломійцев Олексій Володимирович заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор, професор кафедри Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-8228-8404
e-mail: Alexus_k@ukr.net

Посилання

1. Доктрина Об’єднана логістика: затверджена Головнокомандувачем Збройних Сил України 19 вересня 2020 року. – К.: ГШ ЗС України, 2020. – 40 с.
2. Тимчасова настанова з логістичного забезпечення бойових дій частин (підрозділів) Повітряних Сил Збройних Сил України: наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 28.012.2019 № 494.
3. Експлуатація та ремонт військової техніки. Терміни та визначення: ДСТУ В 3576–97. – [Чинний від 1997-03-07]. Київ: Держстандарт України, 1998. – 22 с. – Державний Стандарт України.
4. Теоретичні основи матеріально-технічного забезпечення військ (сил): навчальний посібник / В.О. Шуєнкін та ін. – К.: вид. Максименко М.Я., 2010. – 723 с.
5. Игнатов В.А. Статистическая оптимизация качества функционирования электронных систем / В.А. Игнатов, Г.Г. Маньшин, В.А. Трайнев. – М.: Энергия, 1984. – 264 с.
6. Исследование системы обеспечения вооружения и военной техники запасными частями и разработка предложений по еѐ совершенствованию в интересах повышения боеготовности вооружения: заключительный отчет по НИР, шифр “Пучина”. Военная инженерная радо-техническая академия ПВО. – Х., 1983. – 112 с.
7. Основы теории восстановления эксплуатационных свойств технических систем: монографія / А.П, Ковтуненко, М.А. Шишанов, В.В. Зубарев – К.: НАУ, 2009. – 637 с.
8. Теребуха И.Н. Комплексная модель совместного функционирования функциональных подсистем текущего ремонта РЭС ЗРК с разработкой модели функционирования подсистемы обеспечения запасными частями / И.Н. Теребуха // Наука и техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків: ХНУПС, 2015. – № 1. – С. 61–65. Режим доступу: nbuv.gov.ua/UJRN/Nitps_2015_1_14.
9. Запара Д.М. Впровадження процедури прогнозування пошкоджень ОВТ від впливу осколкової дії засобів ураження в перспективну АСУ матеріально-технічним забезпеченням / Д.М. Запара, М.Б. Бровко, В.В. Старцев, Р.Ю. Кушпета, М.В. Дудко. // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – Харків: ХНУПС, 2018. – № 4(58). – С. 50–56.
10. Запара Д.М. Удосконалення підходів щодо прогнозування пошкоджень озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ від впливу ударної дії засобу ураження. / Д.М. Запара, М.Б. Бровко, В.В. Старцев, С.А. Бортновський // Системи озброєння і військова техніка. – Харків: ХНУПС 2018. – № 1(53). – С. 20–24. DOI: 10.30748/soivt.2018.53.02.
11. Запара Д.М. Формалізація процедури прогнозування пошкоджень озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ в перспективній автоматизованій системі управління матеріально-технічним забезпеченням / Д.М. Запара, М.Б. Бровко, С.А. Бортновський, П.В. Опенько // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – Харків: ХНУПС, 2018. – № 1(31). – С. 31–36.
12. Ланецкий Б.Н. Комплексная модель контроля технического состояния и восстановления работоспособности сложной технической системы с многоуровневой структурой. / Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, И.Н. Теребуха // Системи озброєння і військова техніка. – Харків: ХУПС, 2011. – № 4. – С. 73–75. – Режим доступу: nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2011_4_17.
13. Ланецкий Б.Н. Разработка моделей процесса текущего ремонта парка зенитных ракетных комплексов группировки зенитных ракетных войск / Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, В.С. Жуков, И.Н. Теребуха // Наука и техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків: ХУПС, 2013. – № 4. – С. 53–58. – Режим доступу: nbuv.gov.ua/UJRN/Nitps 2013 4 14.
14. Ланецкий Б.Н. Методика обоснования состава и количества бригад текущего ремонта РЭС парка ЗРК группировки ЗРВ / Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, И.Н. Теребуха // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – Харків: ХУПС, 2014. – № 3(40). – С. 23–27.
15. Aloshin G. The method of parameters optimization of the multifunctional laser information- measuring system on the multiplicity of signals, structures and technical parameters / G. Aloshin, O Kolomiitsev, O.Kuleshov, K. Kulagin, A.Tkachev // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків: ХНУПС, 2018. – Вип. № 1(30). – С. 73–79.
Опубліковано
2022-03-26
Як цитувати
Старцев, В., Третяк, В., Бровко, М., Джігірей, В., & Коломійцев, О. (2022). ПІДХОДИ ЩОДО ПІДТРИМКИ РІШЕННЯ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ВІДНОВЛЕННЯ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ В СИСТЕМІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (11), 116-126. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.11.2022.13

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають