МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ПІДРОЗДІЛУ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

  • В.Г. Бакалов Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-8602-7778
  • В.О. Кузьменко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0001-8008-4299
  • В.І. Нікітченко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0001-8973-8711
  • І.Ю. Яриш Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-0212-0466
Ключові слова: артилерійській підрозділ, живучість, марковський процес, рівняння Колмогорова, ймовірності переходів, час

Анотація

У статті розглядається питання живучості артилерійського підрозділу під час ведення бойової дії. Живучість артилерійського підрозділу розглядається як випадковий процес. З нашої точки зору цей випадковий процес є марковським процесом, який залежить від часу. Розроблена математична модель живучості артилерійського підрозділу, яке базується на нестаціонарному марковському процесі, що описується рівнянням Колмогорова. Математична модель дозволяє змінювати імовірність ураження артилерійського підрозділу, час перебування їх на бойових позиціях і час визначення позицій противника, що дозволяє визначати живучість артилерійського підрозділу в часі при веденні бойових дій. Наведено шляхи підвищення живучості артилерійського підрозділу під час ведення бойових дій. На наш погляд вказаний підхід може бути використаний при створенні інтерактивного комплексу симуляції управління артилерійським підрозділом. Такий комплекс може бути застосований при навчанні командирів артилерійських підрозділів.

Біографії авторів

В.Г. Бакалов, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Бакалов Валерій Григорович
кандидат технічних наук, доцент, науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-8602-7778
+38-067-3983281

В.О. Кузьменко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Кузьменко Віктор Олександрович

начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0001-8008-4299
+38063-453-47-95

В.І. Нікітченко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Нікітченко Віктор Іванович
кандидат технічних наук, старший дослідник, начальник науково-дослідного управління Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0001-8973-8711
e-mail: nazar200914@gmail.com

І.Ю. Яриш, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Яриш Ігор Юрійович
науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-0212-0466
+38099-07-23-604

Посилання

1. Головченко О.В. Математична модель застосування артилерійських підрозділів під час вогневої підтримки в наступі / О.В. Головченко // International scientific jornal ―Grail of Science‖. – Vol. №6 (June, 2021). – PP. 90–92.
2. Репіло Ю.Є. Обґрунтування показників та критерію можливої живучості артилерійських підрозділів під час вогневої підготовки в наступальних діях / Ю.Є.Репіло, О.В. Головченко // Система озброєння і військова техніка. – Київ: НУОУ ім. І.Черняховського, 2021. – Вип. № 3(67). – С. 39–44.
3. Загорка О.М. Методичні положення оцінки живучості зенітної ракетної системи від дії по її елементах засобів ураження противника / О.М. Загорка, В.В. Коваль, І.О. Загорка // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – Харків: ХУПС, 2017. –Вип. № 4(45). – С. 12–16.
4. Мегельбей В.В. Методика оцінювання живучості системи управління вогнем зенітного підрозділу (частини) / В.В. Мегельбей. С.О. Кравченко, Д.С. Іценко, Р.М. Олійник, С.В. Цілина // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів: Брагинець О.В., 2020. – Вип. № 1(3). С. 77–82. – DOI: 10.37701/dndivsovt.3.2020.10.
5. Дерев‘янчук А.Й., Вакал А.О. Визначення основних характеристик артилерійського комплексу та оцінка його ефективності. – Суми: Вісник СумДУ, 1999, – Вип. № 1(12). – С. 99–104.
6. Головченко О.В. Визначення способу забеспечення живучості підрозділів реактивної артилерії в бою. НУОУ ім. Івана Черняховського. Альманах наук. Військові науки. – Київ: НУОУ, 2019. – Вип. № 8(29). – С. 4–7.
7. Погляди провідних фахівців НАТО на вогневу підтримку з закритих вогневих позицій: монографія / [Ю.Є. Репіло, С.М. Салкуцан, О.М. Шевченко та ін.]. –К.:НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. –196 с.
8. Репіло Ю.Є., Головченко О.В. Модель ведення бойових дій артилерійськими підрозділами під час вогневої підтримки у ході ведення наступальних дій. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ: НУОУ, 2021. – Вип. № 31(40), С.153–162. – DOI: 10.33099/2311-7249/2021-40-1-153-162.
9. Maistrtnko O., Karavanov O., Riman O.Kurban V., Shcherba F., Volkov S., Kravets T., Semiv G. Devising a procedure for substantiating the type and volume of redundant structural- functional elements of reconnaissance-firing systems.Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.2021. No.2(110). – P. 31–42. – DOI: 10.15587/1729-4061.2021.229031.
10. Теоретичні основи управління угрупованням військ (сил) у сучасних умовах збройної боротьби: монографія /Загорка О.М., Коріцький А.К., Загорка І.О.; за ред. І.С.Русніка. – К.:НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. – 248 с.
11. Загорка О.М. Методічні положення оцінки живучості зенітної ракетної системи від дії по її елементам засобів ураження противника / О.М. Загорка, В.В. Коваль, І.О. Загорка // Збірник наукових праць Харьківського університету Повітряних Сил. – Харків: ХУПС, 2017. – Вип. №4. – С. 12–16.
12. Por D. Eugenio Lopez Polo. Tendencias de Artilleria / Memorial de Artilleria –M.: AA, 2018. –Vol. № 174(1). – P.37–42.
Опубліковано
2022-07-05
Як цитувати
Бакалов, В., Кузьменко, В., Нікітченко, В., & Яриш, І. (2022). МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ПІДРОЗДІЛУ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (12), 4-11. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.12.2022.01