ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

  • І.М. Лаппо Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-9243-9763
  • Ю.М. Добришкін Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-1044-1822
  • М.О. Геращенко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-2312-7149
  • О.В. Червотока Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-1083-4178
  • Н.В. Сокоринська Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-9713-7289
Ключові слова: військовий стандарт, державний стандарт, випробування, нормативний документ, озброєння та військова техніка.

Анотація

Розглядаються основні питання нормативно-технічного забезпечення проведення механічних, електричних та кліматичних випробувань зразків озброєння та військової техніки. Метою дослідження є питання застосування міжнародних нормативних та нормативно-технічних документів у процесі розроблення нових стандартів військового призначення під час проведення випробувань зразків ОВТ, порядку внесення змін до них, виявлення проблеми та можливі шляхи її вирішення. Визначено нагальну потребу в розробці проектів військових стандартів із врахуванням положень стандартів НАТО та військових стандартів провідних країн світу за напрямком проведення механічних, електричних і кліматичних випробувань.

Біографії авторів

І.М. Лаппо , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Лаппо Ірина Миколаївна
кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
https://orcid.org/0000-0001-9243-9763
+38050-760-05-74

Ю.М. Добришкін , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Добришкін Юрій Миколайович
кандидат технічних наук, начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
https://orcid.org/0000-0003-1044-1822
+380678374675

М.О. Геращенко , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Геращенко Марина Олександрівна
науковий співробітник-інженер-випробувач Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
https://orcid.org/0000-0002-2312-7149
+38093-212-88-00

О.В. Червотока , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Червотока Олег Вікторович
науковий співробітник-інженер-випробувач Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
https://orcid.org/0000-0002-1083-4178
+38098-249-64-81

Н.В. Сокоринська , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Сокоринська Наталія Василівна
науковий співробітник-інженер-випробувач Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
https://orcid.org/0000-0001-9713-7289
+38097-158-03-12

Посилання

Ткаченко В. Головний фонд нормативних документів у сфері оборони. Проблеми та перспективи розвитку [Текст] / В. Ткаченко, В. Вершинін // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. –№ 6. – С. 17-22.

Подойніцин В. Сучасний стан робіт зі стандартизації озброєння та військової техніки в Україні [Текст] / В. Подойніцин // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2013. –№ 6. – С. 12-14.

КНД В 50-053-95. Керівний нормативний документ зі стандартизації озброєння та військової техніки. Положення про державний фонд нормативної документації з озброєння та військової техніки / Затв. наказом Держспоживстандарту України від 24.07.1995 № 3.

Указ Президента України № 89/2018 “Про затвердження річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/89.

Хижняк В.В. Проблеми впровадження в Україні військової системи стандартизації НАТО. [Електронний ресурс]. / В. В. Хижняк // Системи озброєння і військова техніка. – 2005. – № 2. – С. 3-6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2005_2_3.

Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Лаппо , І., Добришкін , Ю., Геращенко , М., Червотока , О., & Сокоринська , Н. (2019). ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (2), 112-118. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.2.2019.15
Номер
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають