ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОКАЗНИКІВ БЕЗВІДМОВНОСТІ ВЕРТОЛЬОТІВ Ми-8МСБ-В ТА Ми-8МТ(МТВ) НА ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ ЗА 2017-2021 РОКИ

  • В.М. Голуб Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-7796-3054
  • О.О. Акимов Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-4443-8755
  • В.Т. Бояров Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-5824-0678
  • М.М. Жданюк Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-0339-5445
  • Р.В. Холодний Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-1168-5215
Ключові слова: Вертольоти, функціональні системи вертольотів, показники експлуатаційної надійності, показники безпеки польотів

Анотація

У роботі запропоновано комплексний підхід щодо визначення довгострокових трендів кількісних показників безпеки польотів вертольотів Ми-8МСБ-В і Ми-8МТ(МТВ) та вплив на них експлуатаційної надійності.

Комплексний підхід полягає у визначенні впливів безвідмовності функціональних систем вертольотів на експлуатаційні показники надійності та безпеку польотів: середній наробіток на відмову, середній параметр потоку відмов, ймовірність безвідмовності польоту вертольота за одну годину, середній наліт на інцидент АТ, імовірність відсутності інцидентів АТ.

Для об’єктивного врахування впливу систем вертольотів на надійність та безпеку польотів АТ необхідно надати інформацію про наліт АТ з врахуванням рівня модернізації функціональних систем. Приведені рекомендацій з підвищення безпеки польотів та надійності елементів систем вертольотів, які лімітують надійність АТ.

Біографії авторів

В.М. Голуб, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Голуб Володимир Маркович
кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-7796-3054

О.О. Акимов, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Акимов Олександр Олександрович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-4443-8755

В.Т. Бояров, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Бояров Володимир Тихонович
науковий співробітник Державного науково–дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-5824-0678
+38097-757-56-72

М.М. Жданюк, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Жданюк Микола Миколайович
начальник науково-дослідного відділу Державного науково–дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-0339-5445
+38050-647-19-55

Р.В. Холодний, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Холодний Руслан Віталійович
науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-1168-5215
+38093-583-49-80

Посилання

1. Изделия авиационной техники. Номенклатура показателей безопасности полета, надежности, контролепригодности, експлуатационной и ремонтной технологичности: ГОСТ В 23743–88.
2. Методичні рекомендації державної авіації щодо збору, аналізу і подання інформації про несправності авіаційної техніки: МРДА-02/16. – Київ, 2016. – 104 с.
3. Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення: ДСТУ 2861–94 – [Чинний від 1994-12-08]. – К.: Держстандарт України, 1994. – 124 с.
4. Експлуатаційна надійність авіаційної техніки і безпека польотів за 2018 рік. Випуск. / О.Л. Бурсала, В.Т. Бояров, В.М. Голуб, М.М. Жданюк, Е Ф. Сідін. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2019. – Табл.40. – Рис.26. – Бібл. 4 назв. – 90 с.
5. Експлуатаційна надійність авіаційної техніки і безпека польотів за 2019 рік. Випуск. / В.М. Голуб, О.М. Чередніков, В.Т. Бояров, , М.М. Жданюк, – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2020. – Табл.34. – Рис.27. – Бібл. 8 назв. – 100 с.
6. Експлуатаційна надійність авіаційної техніки і безпека польотів за 2020 рік. Випуск. / В.М. Голуб, О.Л. Бурсала, В.Т. Бояров, М.М. Жданюк, – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2021. – 105 с.
7. Самотьос В.М. Оцінка та прогнозування показників надійності військової авіаційної техніки при її експлуатації з продовженими календарними показниками//Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків: ХУПС, 2008. – Вип. № 3. – С. 20–22.
8. Голуб В.М. Оцінка впливу функціональних систем вертольотів МИ-8МСБ-В та МИ-8МТ(МТВ) на показники їх безвідмовності за 2017–2021 роки // В.М. Голуб, О.О. Акимов, В.Т. Бояров, М.М. Жданюк, Р.В. Холодний / Збірник наукових праць Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки / ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів: Євенок О.О., 2022. – Вип. №1 (11) – С. 29–37. – DOI: 10.37701/dndivsovt.11.2022.04.
9. Чернявський В.М. Застосування параметричних методів для оцінки рівня надійності авіаційної техніки з низькою інтенсивністю експлуатації // Труди Харківського університету Повітряних Сил ім. І.Кожедуба. – Харків: ХУПС, 2012. – Вип. № 3. – С. 59–63.
10. Василевський О.М. Нормування показників надійності технічних засобів: навчальний посібник / О.М. Василевський, В.О. Поджаренко. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 129 с.
11. Рішення з безпеки польотів від 30.10.2019 № 2019-02. – Державна авіаційна служба України. – Режим доступу: avia.gov.ua.
12. Ситник Ю.Б. Аналіз основних характеристик і показників стану безпеки польотів авіаційної системи / Ю.Б.Ситник // Системи озброєння і війсчькова техніка. – Харків: ХНУПС, 2021. – Вип. № 2(66). – С. 117–122. – DOI: 10.30748/soivt.2021.66.15.
13. Selecting a model of unmanned aerial vehicle to accept it for military purposes with regard to expert data / A.Alimpiev, P.Berdnik, N. Koroyuk, O.Korshets, M. Pavlenko // Eastern-European journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774. – 2017. – № 1(9). – P. 53–60.
Опубліковано
2022-07-05
Як цитувати
Голуб, В., Акимов, О., Бояров, В., Жданюк, М., & Холодний, Р. (2022). ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОКАЗНИКІВ БЕЗВІДМОВНОСТІ ВЕРТОЛЬОТІВ Ми-8МСБ-В ТА Ми-8МТ(МТВ) НА ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ ЗА 2017-2021 РОКИ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (12), 24-28. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.12.2022.03