ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ДУЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ SL-520РЕ ТА ДОППЛЕРІВСЬКОЇ РАДАРНОЇ СИСТЕМИ MFTR-2100/40 ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ

  • Ю.В. Дарницький Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0001-7123-0135
  • В.А. Ляшенко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0003-0103-9815
  • С.І. Швець Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0003-1053-528X
  • Т.В. Павлюк Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-5499-3349
Ключові слова: артилерійське озброєння, випробування, система вимірювань дульної швидкості, радарна система, початкова (дульна) швидкість, об’єкт вимірювань, траєкторія

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз матеріалів випробувань, в яких застосовувалися система вимірювань дульної швидкості SL–520PE та допплерівська радарна система MFTR–2100/40. Запропоновано комплекс рекомендацій, які направлені на підвищення ефективності організації та якості проведення випробувань, під час яких визначаються параметри початкової (дульної) швидкості об’єктів вимірювань.

Біографії авторів

Ю.В. Дарницький, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Дарницький Юрій Васильович

молодший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0001-7123-0135
+38-093-725-69-98

В.А. Ляшенко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Ляшенко Володимир Алімович
кандидат технічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-0103-9815
+38-050-909-76-65

С.І. Швець, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Швець Сергій Іванович
науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-1053-528X
+38-066-535-11-27

Т.В. Павлюк, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Павлюк Тетяна Василівна
молодший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна, https://orcid.org/0000-0002-5499-3349
+38-093-841-23-99

Посилання

1. Глова Т.Я. Дослідження динаміки руху снарядів ОФ-540 (ОФ-540В) для 152–мм гармати-гаубиці Д-20 // матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2018.
2. .Косовцов Ю.М. Підвищення точності визначення швидкості польоту снаряда за даними зовнішньо траєкторних радіолокаційних вимірювань // матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Харків: ХНУ ПС ім..І.Кожедуба, 2019.
3. Діденко Є.Ю. Методи і засоби визначення початкової швидкості снаряду (міни) та тиску порохових газів у каналі ствола // матеріали XXVIII Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2020.
4. Швець С.І. Пропозиції до типових методик використання допплерівських радарних систем траєкторних вимірювань при проведенні випробувань артилерійського озброєння та боєприпасів до нього/ С.І.Швець, О.Л. Кіпріянов, Ф.В.Єрмоленко, І.Г. Гайдак // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2021. – Вип. № 1(7). – С. 94–100.
5. Зозуля В.М. Звіт про науково-дослідну роботу ―Дослідження можливостей проведення зовнішньо-траєкторних вимірювань параметрів рухомих об‘єктів за допомогою допплерівських радарних систем‖ (шифр ―Параметр – 40‖), 0120ZS002920 / В.М. Зозуля, О.В. Юла, О.В. Рижков, В.В. Стригун, Р.Д. Барвінок та інші. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2019. – С. 163–187.
6. Ляшенко В.А. Рекомендації щодо застосування радарної системи MFTR–2100/40 на основі проведеного аналізу випробувань зразків озброєння та військової техніки / В.А. Ляшенко, В.М. Зозуля, О.В.Рижков, О.В. Юла, В.В. Стригун, Р.Д. Барвинок // Збірник наукових праць Харківський національний університет Повітряних Сил. – Харків:ХНУПС, 2021. – Вип. № 2(68). – С. 137–146.
7. Керівництво по експлуатації системи вимірювань дульної швидкості SL–520PЕ. – Данія, 2015. – 230 с.
8. Керівництво по експлуатації радарної системи зовнішньо-траєкторних вимірювань MFTR–2100/40. – Данія, 2013 – 126 с.
9. Зброя стрілецька. Терміни та визначення понять: ДСТУ 8739:2017. – Київ: ДП―УкрНДНЦ‖, 2018.
10. Лисенко Л.Н. Внешняя баллистика: учебное пособие / Л.Н.Лысенко. – м.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. – 328 с.
11. Блинов Г.И. Теория стрельбы наземной артиллерии. Часть 1 ―Причины, вызывающие рассеивание траектории / Г.И. Блинов. – г. ленинград, 1956. – С. 5–7.
12. Загальні вимоги до радіолокаційних станцій вимірювання швидкості польоту снаряду. – Київ: КСВ, 2020.
13. Збірник таблиць стрільби:навчальний посібник / В.М. Петренко, В.Є. Житник, В.І. Макеєв та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 300 с.
14. Стрільба артилерії: підручник / В.М. Петренко, В.Є. Житник, В.І. Макеєв та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 757 с.
Опубліковано
2022-07-05
Як цитувати
Дарницький, Ю., Ляшенко, В., Швець, С., & Павлюк, Т. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ДУЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ SL-520РЕ ТА ДОППЛЕРІВСЬКОЇ РАДАРНОЇ СИСТЕМИ MFTR-2100/40 ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (12), 29-40. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.12.2022.04