УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМ ОРГАНОМ МЕХАНІЗМІВ ПОЗИЦІОНУВАННЯ БОРТОВОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ КРОКОВОГО ДВИГУНА В РЕЖИМІ ДРОБЛЕННЯ КРОКУ

  • Ю.О. Денисов Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0001-8357-2378
  • О.І. Денисов Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0003-2293-7964
  • О.Л. Бурсала Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-8523-8987
  • О.О. Бурсала Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-1829-1980
Ключові слова: контролер, генератор функцій Уолша, кроковий двигун, дроблення кроку, час програмування, матриця Уолша

Анотація

Для підвищення рівномірності руху робочого органу механізмів позиціонування бортової авіаційної техніки запропоновані структурні схеми цифрової та аналогової систем управління, в яких дискретні фазові напруги крокового двигуна в режимі дроблення кроку представлені сукупностями дискретних ортогональних функцій ряду Уолша-Фур'є. У цифровій системі управління вектори-стовпчики амплітуд функцій Уолша для відповідних коефіцієнтів дроблення кроку заносяться до оперативного запам’ятовуючого пристрою контролера, а до постійного запам’ятовуючого пристрою – матриця Уолша. За командою вхідного контролера виконується процедура зворотного перетворення Уолша-Фур’є, в результаті чого на виході цифро-аналогового перетворювача управляючого контролера формуються сигнали управління драйвером силових транзисторів, увімкнених до обмотки крокового двигуна. Основна перевага цифрової системи управління полягає в зручності програмування процесів дроблення кроку і гнучкому їх перебудуванні без перепрограмування управляючого контролера. Аналогова система управління містить у своєму складі генератор функцій Уолша. Режими дроблення кроку задаються підсумовуванням необхідної кількості функцій Уолша з відповідними ваговими коефіцієнтами. Цю процедуру виконує блок підсумовуючих коефіцієнтів. Основна перевага аналогової системи управління – простота реалізації.

Біографії авторів

Ю.О. Денисов, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Денисов Олександр Іванович
доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0001-8357-2378
+38-095-820-14-23

О.І. Денисов, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Денисов Юрій Олександрович
доктор технічних наук професор, провідний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-2293-7964
+38-067-460-08-81

О.Л. Бурсала, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Бурсала Олександр Леонідович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-8523-8987
+38-099-478-89-25

О.О. Бурсала, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Бурсала Олена Олександрівна
старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-1829-1980
+38-067-575-58-69

Посилання

1. Рентюк В. Шаговые двигатели и особенности их применения / В. Рентюк // Электрик. – 2012. – Вып. № 11. – С.45–50.
2. Рентюк В. Управление шаговым двигателем / В. Рентюк // Радиоаматор (Radioamator). – 2010. – Вып. № 10. – С.29–32.
3. Rentyuk V. Control stepper motors in both directions / V. Rentyuk // EDN. – 2010. – March 18.
4. Кенио Т. Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления: пер. с англ. / Т. Кенио, С. Нагамори. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 200 с.
5. Козаченко В.Ф. Микроконтроллеры: руководство по применению 16-разрядных микроконтроллеров Intel MCS-196/296 во встроенных системах управления. – М.: ЭКОМ, 1997. – 686 с.
6. Алексеев К.Б. Микроконтроллерное управление электроприводом: учебное пособие / К.Б. Алексеев, К.А. Палагута. – М.: МГИУ, 2008. – 298 с.
7. Губанова А.А. Системы управления шаговым двигателем / А.А. Губанова, А.С. Гузаревич, Н.Е. Трифонов // Электроника и электротехника. – 2018. – Вып. № 2. – С. 41–47.
8. The Radial Engineering Power-1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: powerl.com.
9. Unity Real-Time Development Platform/ 3D, 2D VR&AR Engine [Електронний ресурс]. – Режим доступу: studio-dig.3dn.ua.
10. Денисов А.И. Вентильные преобразователи в системах точной стабилизации / А.И. Денисов, В.М. Зволинский, Ю.В. Руденко. – Киев: Наукова думка, 1997. – 249 с.
11. Purelogic R&D [Електронний ресурс]. – Режим доступу: purelogic.com.ua.
Опубліковано
2022-07-05
Як цитувати
Денисов, Ю., Денисов, О., Бурсала, О., & Бурсала, О. (2022). УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМ ОРГАНОМ МЕХАНІЗМІВ ПОЗИЦІОНУВАННЯ БОРТОВОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ КРОКОВОГО ДВИГУНА В РЕЖИМІ ДРОБЛЕННЯ КРОКУ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (12), 41-52. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.12.2022.05