ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ БРОНЕТАНКОВОЇ ТА АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ЩОДО ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ МЕХАНІЧНИХ І КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ

  • В.О. Кузнецов Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-3156-2159
  • Ю.М. Добришкін Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0003-1044-1822
  • І.М. Лаппо Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0001-9243-9763
  • С.М. Приходько Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0001-9755-5368
Ключові слова: бронетанкова та автомобільна техніка, випробувальне обладнання, лабораторні випробування, методичний апарат

Анотація

У статті проведено порівняння існуючих в Україні та в провідних країнах світу нормативних документів та методичний апарату проведення випробувань зразків бронетанкової та автомобільної техніки щодо впливу зовнішніх механічних і кліматичних факторів.

Здійснено порівняння методів випробувань зразків бронетанкової та автомобільної техніки на вплив зовнішніх механічних і кліматичних факторів, а також визначено основні види випробувань. Практична реалізація отриманих в статті результатів полягає в можливості їх застосуванні під час розробки програм і методик лабораторних випробувань зразків бронетанкової та автомобільної техніки.

Біографії авторів

В.О. Кузнецов, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Кузнецов Владлен Олександрович

начальник науково-технічного комплексу вимірювань Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-3156-2159
+380671932238

Ю.М. Добришкін, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Добришкін Юрій Миколайович
кандидат технічних наук, начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-1044-1822
+380678374675

І.М. Лаппо, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Лаппо Ірина Миколаївна
кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0001-9243-9763
+380507600574

С.М. Приходько, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Приходько Сергій Миколайович

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
м. Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0001-9755-5368
+38093-87-94-946

Посилання

1. Основы военно-технических исследований. Теория и приложения: монография: в 10 т. Т.9 Прикладные аспекты испытаний и теоретико-экспериментальных исследований вооружения и военной техники / И.Б. Чепков, С.В. Лапицкий и др.; под ред. С.В. Лапицкого – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015. – 504 с.
2. Балабин И.В. Испытания автомобилей / И.В. Балабин, Б.А. Куров, С.А. Лаптев. – м.: Машиностроение, 1988. – 2-е изд., перераб. и доп. – 192 с.
3. Безверхий С.Ф. Основы технологии полигонных испытаний и сертификация автомобилей. / С.Ф. Безверхий, Н.Н. Яценко. – м.: Изд-во стандартов, 1996. – 600 с.
4. Акимов О.О. Про визначення стійкості руху бронеавтомобілів по криволійній траєкторії / О.О. Акимов, В.Т. Бояров, О.Л. Бурсала, С.Є. Кузін, М.М. Жданюк // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2020. – Вип. № 2(4). – С. 1–11. – DOI: 10.37701/dndivsovt.2.2019.01.
5. Башинський В.Г. Розробка моделі оптимального використання засобів полігонного вимірювально-обчислювального комплексу на основі критерію вартість/точність / В.Г. Башинський, Ю.М. Добришкін, А.І. Собора // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – Харків: ХНУПС, 2017. – Вип. № 2(51). – С. 28–34.
6. Собора А.І. Дослідження моделі оптимального використання засобів вимірювань полігонного вимірювально-обчислювального комплексу / А.І. Собора, Ю.М. Добришкін // Збірник тез доповідей 17 науково-технічної конференції ―Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах‖, 08-09 вересня 2017 р. – Чернігів: ДНВЦ ЗС України, 2017. – С. 336.
7. Загальні вимоги до полігонно-випробувального комплексу Збройних Сил України. – 2015. – 19 с.
8. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення : ДСТУ 3021-95. – [Чинний від 1998-02-28]. – К.: Держстандарт України, 1995. –71 с. – (Національний стандарт України).
9. Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-38. Випробування. Випробування Z/AD: Складне циклічне випробування на вплив температури/вологості : ДСТУ IEC 60068-2-38:2015 (IEC 60068-2-38:2009, IDT) – [Чинний від 2016-01-01]. – К.: ДП ―УкрНДНЦ‖, 2016. –66 с. – (Національний стандарт України).
10. Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-1. Випробування. Випробування А: Холод : ДСТУ IEC 60068-2-1:2013 (IEC 60068-2-1:2007, IDT) – [Чинний від 2014-01-07]. – К.: ДП ―УкрНДНЦ‖, 2013. –78 с. – (Національний стандарт України).
11. Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-2. Випробування. Випробування В: сухе тепло : ДСТУ IEC 60068-2-2:2013 (IEC 60068-2-1:2007, IDT) – [Чинний від 2014-01- 07]. – К.: ДП ―УкрНДНЦ‖, 2013. – 80 с. – (Національний стандарт України).
12. Вироби електротехнічні. Методи випробування на тривкість до дії зовнішніх кліматичних чинників : ДСТУ 8280:2015 – [Чинний від 2017-01-07]. – К.: ДП ―УкрНДНЦ‖, 2015. – 58 с. – (Національний стандарт України).
13. Випробування на вплив зовнішніх кліматичних чинників. Частина 2-39. Випробування. Випробування Z/AMD: Комбіновано-послідовне випробування на впливи холоду, пониженого атмосферного тиску і вологого тепла: ДСТУ IEC 60068-2-39:2015 (IEC 60068-2-39:2015, IDT) – [Чинний від 2016-01-06]. – К.: ДП ―УкрНДНЦ‖, 2015. – 80 с. – (Національний стандарт України).
14. Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 1. Загальні положення та настанови: ДСТУ IEC 60068-1:2015 (IEC 60068-1:2013, IDT) – [Чинний від 2016-01-06]. – К.: ДП ―УкрНДНЦ‖, 2015. – 88 с. – (Національний стандарт України).
15. Класифікація зовнішніх впливових чинників. Частина 3-3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища і ступені їх жорсткості. Використання в стаціонарних умовах, захищених від атмосферних впливів : ДСТУ ІЕС 60721-3-3:2016/Поправка №1:2016 (ІЕС 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV/COR1:2008, IDT) – [Чинний від 2016-01- 06]. – К.: ДП ―УкрНДНЦ‖, 2015. – 80 с. – (Національний стандарт України).
Опубліковано
2022-07-05
Як цитувати
Кузнецов, В., Добришкін, Ю., Лаппо, І., & Приходько, С. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ БРОНЕТАНКОВОЇ ТА АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ЩОДО ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ МЕХАНІЧНИХ І КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (12), 77-83. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.12.2022.08