МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗПОДІЛУ ЧАСУ БЕЗВІДМОВНОЇ РОБОТИ ВИРОБІВ У ВИГЛЯДІ ЗАКОНУ ВЕЙБУЛА

  • П.В. Опенько Національний університет оборони України імені Івана Черняховського https://orcid.org/0000-0001-7777-5101
  • П.М. Яблонський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського https://orcid.org/0000-0003-2651-4299
  • М.Ю. Миронюк Національний університет оборони України імені Івана Черняховського https://orcid.org/0000-0002-7164-2700
  • О.О. П’явчук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського https://orcid.org/0000-0002-5623-1866
  • А.Г. Козир Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-1888-2553
Ключові слова: коефіцієнт технічного використання, закон розподілу Вейбула, математична модель, технічне обслуговування, зразок озброєння та військової техніки

Анотація

У статті розглядається математична модель технічного обслуговування зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) за станом, з контролем параметрів, для якої в якості моделі відмов використовується розподіл часу безвідмовної роботи виробів ОВТ у вигляді закону Вейбула. Визначаються залежності коефіцієнта технічного використання об'єкту від різних характеристик системи обслуговування та самого об'єкта.

Біографії авторів

П.В. Опенько, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Опенько Павло Вікторович
кандидат технічних наук, старший дослідник, начальник науково-дослідного відділу інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7777-5101
e-mail: pavel.openko@ukr.net
+38063-840-21-92

П.М. Яблонський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Яблонський Петро Михайлович
кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри логістики Повітряних Сил інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2651-4299
e-mail: iappo.ndl@gmail.com
+38097-946-43-10

М.Ю. Миронюк, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Миронюк Микола Юрійович
кандидат військових наук, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7164-2700
e-mail: iappo.ndl@gmail.com
+38097-901-83-89

О.О. П’явчук , Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

П’явчук Олександр Олександрович

ад‘юнкт кафедри логістики Повітряних Сил інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5623-1866
e-mail: pjawa0905@gmail.com
+38068-358-52-07

А.Г. Козир, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Козир Антон Григорович
кандидат технічних наук, начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-1888-2553
e-mail: kozyrwork@ukr.net
+38093-766-41-00

Посилання

1. Пустовий С.О. Математична модель експлуатації авіаційної техніки за станом з урахуванням ступеню її зношення / С.О. Пустовий, П.М. Яблонський // Труди академії. – К.: НУОУ. – Вип. № 82. – С. 209–220.
2. Надійність техніки. Моделі відмов: ДСТУ 3433:96. – [Чинний від 1997-12-05]. – Київ: Держстандарт України, 1996. – 46 с.
3. Браун В.О. Математическая модель процесса технического обслуживания и ремонта сложных объектов радиоэлектронной техники / В.О. Браун, С.В. Ленков, А.В. Селюков, В.М. Цыцарев, В.А. Осыпа // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченко. – К.: ВІКНУ, 2013. – Вип. № 39. – С. 12-19. – ISSN 2524-0056.
4. Яблонский П.М. Экономико-математическая модель технического обслуживания образцов вооружения и военной техники по состоянию для диффузионно-немонотонного распределения отказов / П.М. Яблонский, С.О. Пустовой, П.В. Опенько // Экономика и предпринимательство. – М., 2013. – Вып. № 8(37). – С. 436–443. – ISSN 1999-2300.
5. Мірненко В.І. Оцінка ефективності експлуатація станом виробництва авіаційної техніки для дифузійно-монотонного розподілу їх відмов [Електронний ресурс] / В.І. Мірненко, С.О. Пустовий, П.М. Яблонський, Ю.П. Целіщев // Соціальний розвиток і Безпека. – 2017. – Вип. № 1(1). – С. 58–68. Режим доступу: paperssds.eu/index.php/JSPSDS/ article/view/13/8.
6. BORUCKA, A., NIEWCZAS, A. and HASILOVA, K. Forecasting the readiness of specialy ehicles using the semi-Markov model. Eksploatacja i Niezawodnosc –Maintenance and Reliability 2019; 21 (4), РP. 662–669. – DOI: 10.17531/ein.2019.4.16.
7. Daniewski K. Analysis of the correctness of determination of the effectiveness of maintenance service actions / K. Daniewski, E. Kosicka and D. Mazurkiewicz // Management and Production Engineering Review 2018; 9 (2), РP. 20-25. – DOI: 10.24425/119522.
8. Tang D. Dynamic condition-based maintenance policy for degrading systems described by a random-coefficient autoregressive model: A comparative study. / D. Tang, W. Sheng and J. Yu // Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (4), РP. 590–601. – DOI: 10.17531/EIN.2018.4.10.
9. Borucka A. Empirical Analysis of Transportation Systems Availability using the Semi- Markov Process: Safety and Reliability – Theory and Application: ESREL 2019, PР. 834–839. – DOI: 10.3850/978-981-11-2724-3_0136-cd.
10. Świderski A. Evaluation of the machinery readiness using semi-Markov processes / A. Świderski, A. Borucka, M. Grzelak and L. Gil // Applied Sciences 2020. 10 (4), 1541, РP. 1–15. – DOI: 10.3390/APP10041541.
11. Open‘ko P.V. Substantiation Of Reliability Requirements For Mobility Means Of Surface- To-Air Missile Systems / P.V. Open‘ko, P.A. Drannyk, V.V. Kobzev, M.B. Brovko and G.S. Zalevsky // Advances in Military Technology, 2017, 12 (1), PP. 91–99. – DOI: 10.3849/aimt.01122.
12. Borucka, A. Method of testing the readiness of means of transport with the use of Semi- Markov Processes Transport, 2021, 36 (1): PP. 75–83. – DOI: 10.3846/TRANSPORT.2021. 14370.
13. Asmussen S. Markov renewal methods in restart problems in complex systems, in M. Podolskij, R. Stelzer, S. Thorbjørnsen, A. Veraart (Eds.) / S. Asmussen; L. Lipsky, S. Thompson // The Fascination of Probability, Statistics and their Applications, 2016, PP. 501–527. – DOI: 10.1007/978-3-319-25826-3_23.
Опубліковано
2022-07-05
Як цитувати
Опенько, П., Яблонський, П., Миронюк, М., П’явчук , О., & Козир, А. (2022). МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗПОДІЛУ ЧАСУ БЕЗВІДМОВНОЇ РОБОТИ ВИРОБІВ У ВИГЛЯДІ ЗАКОНУ ВЕЙБУЛА. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (12), 93-108. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.12.2022.10

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають