РЕСУРСИ, СТРОКИ СЛУЖБИ ТА ОЦІНКА ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ РЕДУКТОРІВ ВЕРТОЛЬОТІВ ТИПУ Ми-8

  • О.І. Пилипенко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0003-0590-0107
  • В.В. Кохан Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0003-3372-7612
  • Ю.П. Вусатий Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0003-2172-6129
  • О.В. Журахов Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0003-4547-1546
  • Д.В. Сиворакша Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-0715-7858
Ключові слова: ресурси, строки служби, безпека польотів, оцінка залишкового ресурсу редукторів вертольотів типу Ми-8

Анотація

Представлені ресурси і строки служби (в бік їх збільшення щодо 1-го ремонту, міжремонтного і призначеного) головних, проміжних та хвостових редукторів вертольотів Ми-8 і їх модифікацій згідно відповідних бюлетенів та рішень по їх уточненню. Приведені дані щодо розподілу за напрацюванням з початку експлуатації парку двигунів та головних редукторів. Показана можливість прогнозування залишкового ресурсу вузла діагностування за значеннями граничного і поточного рівнів вібрації.

Біографії авторів

О.І. Пилипенко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Пилипенко Олег Іванович
доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна. https://orcid.org/ 0000-0003-0590-0107
E-mail: opilip@ukr.net
+38050-176-46-87

В.В. Кохан, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Кохан В’ячеслав Володимирович старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-3372-7612
E-mail: khnvcslv@gmail.com
+38063-944-20-27

Ю.П. Вусатий, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Вусатий Юрій Павлович
науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-2172-6129
E-mail: urri1302@gmail.com
+38097-347-20-15

О.В. Журахов, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Журахов Олексій Васильович
науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-4547-1546
E-mail: laos00000@gmail.com
+38066-284-06-44

Д.В. Сиворакша , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Сиворакша Дмитро Вікторович

науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-0715-7858
E-mail: SDV1976@ukr.net
+38093-148-92-18

Посилання

1. Фінадорін Г.О. Можливі шляхи модернізації бойової авіаційної техніки ВПС України / Г.О. Фінадорін, В.Д. Кудрицький, О.В. Самков // Наука і оборона. – 2001. – Вип. № 4. – С. 55–58.
2. Ulrich T.J. Bishop T. N. Maximum entropy spectral analysis and autoregressive decomposition. Rev. Geophysics, vol. 13, 1975. PP. 183–200.
3. Уваев С.Ф. Сравнительный анализ основных показателей двигателей ТВ2-117 и ТВ3- 117, определяющих эффективность безопасного применения вертолѐтов семейства Ми-8 / С.Ф. Уваев, А.Ф. Цихоцкий, С.П. Юрин, О.В. Лисин. // Научный Вестник ГосНИИГА. – 2020. – Вып. № 30. – С. 9–19.
4. Шаповалов О. Конструкції, кінематичні схеми та технічні характеристики вертольотних редукторів / Олег Шаповалов, Денис Колесник, Олег Пилипенко. // Науковий журнал Технічні науки та технології. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – Вип. № 2(12). – С. 34–48.
5. Авиационные зубчатые передачи и редукторы: справочник; под ред. Э.Б. Вулгакова. – м.: Машиностроение, 1981. – 375 с.
6. Осипов Н.Д. Некоторые вопросы эксплуатации вертолетов Ми-8Т. – НЦ ПЛГВС ГосНИИ ГА, отдел 132. – 2012. – 21 с.
7. Roy Fox. Improving Helicopter Safety. International Helicopter Safety Symposium 2005. Montreal, Quebec, Canada. September 26–29, 2005.
8. Осипов Н.Д.. Безопасность авиационной деятельности на вертолетах типа МИ-8 / Н.Д. Осипов // Научный Вестник ГосНИИ ГА. – 2014. – Вып. № 5. – С. 64–70.
9. Субботин Р.С. Анализ авиационных событий, произошедших с вертолѐтами МИ- 8МТВ-1 и МИ-8АМТ за 5,5 лет / Р.С. Субботин // Научный Вестник ГосНИИГА. – 2017. – Вып. №16. – С. 82–88.
10. Аналіз стану безпеки польотів за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України та суднами іноземної реєстрації, що сталися у 2019 році. – Київ, 2020. – 49 с.
11. Войтов В.А. Переход к эксплуатации по техническому состоянию главного редуктора вертолета с контролем вибрационных характеристик / В.А. Войтов, М.Н. Орловский, В.Н. Чернявский // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи. – 2009. – Вып. № 42. – С. 97–102.
12. Игнатович С. Перспективы использования бортовых автоматизированных систем контроля усталостного ресурса авиационных конструкций / С. Игнатович, М. Карускевич, Н. Бурау, В. Краснопольский // Вісник ТНТУ. – 2011. – Спецвипуск (механіка та матеріалознавство). – Ч. 2. – С. 136–143.
Опубліковано
2022-07-05
Як цитувати
Пилипенко, О., Кохан, В., Вусатий, Ю., Журахов, О., & Сиворакша , Д. (2022). РЕСУРСИ, СТРОКИ СЛУЖБИ ТА ОЦІНКА ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ РЕДУКТОРІВ ВЕРТОЛЬОТІВ ТИПУ Ми-8. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (12), 109-118. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.12.2022.11