ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЙНИХ УШКОДЖЕНЬ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

  • О.І. Сиза Національний Університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-4624-9656
  • О.М. Савченко Національний Університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка http://orcid.org/0000-0002-0385-7232
  • О.О. Корольов Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-1098-2007
  • С.С. Гута Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-6387-4122
Ключові слова: корозія металів, інгібітори, мастильні матеріали, захист військової техніки

Анотація

У статті розглядаються питання підвищення протикорозійного захисту сталевих поверхонь шляхом введення, ефективного екологічно-безпечного інгібітора корозії МГ-ЧДТУ до складу антифрикційного мастила МЗ, що застосовується при експлуатації і зберіганні військової техніки, озброєння та боєприпасів. Введення інгібітора підвищує протикорозійні властивості мастила за рахунок утворення захисної адсорбційної плівки на поверхні сталі, яка перешкоджає доступу активаторів корозії до металу, що підтверджується результатами ОЖЕ-електронної спектрометрії.

Біографії авторів

О.І. Сиза, Національний Університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка

Сиза Ольга Іллівна
доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімії, технологій та фармації Національного університету ―Чернігівський колегіум‖ імені Т.Г. Шевченка, Чернігів, Україна

https://orcid.org/ 0000-0003-4624-9656

ResearcherID: H-1156-2016
Scopus Author ID: 660239862
+38-050-465-61-97

О.М. Савченко, Національний Університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка

Савченко Олеся Миколаївна
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри хімії, технологій та фармації Національного університету “Чернігівський колегіум‖ імені Т.Г. Шевченка, Чернігів,
Україна
http://orcid.org/0000-0002-0385-7232 ResearcherID: H-1217-2016
Scopus Author ID: 7006763332
+38 (063)-337-03-39

О.О. Корольов, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Корольов Олександр Олександрович кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-1098-2007 Scopus Author ID 24331876400
+38-095-275-47-15

С.С. Гута, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Гута Степан Степанович
молодший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-6387-4122
+38-093-286-03-44

Посилання

1. Дурягіна З.А. Сплави з особливими властивостями: навч. посібник / З.А. Дурягіна, О.Я. Лизун, В.Л. Пілюшенко. – Львів: Вид-во Національного ун-ту ―Львівська політехніка‖, 2007. – 236 с.
2. Борисенко Ю.В. Матеріали сучасної техніки та захист від руйнування: навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2016. – 111 с.
3. Кузмицька А.І. Корозійна стійкість матеріалів протимінних екранів та внутрішнього протиосколкового захисту бойових броньованих машин. / А.І. Кузмицька, С.П. Бісик, О.В. Бондаренко // Тези доповідей на VII науково-технічній конференції ―Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки‖, 09–10 жовтня 2019 року. – Київ: МОУ, 2019. – С. 178–179.
4. Дерев‘янчук А.Й. Експлуатація артилерійського озброєння: навч. посібник / А.Й. Дерев‘янчук, А.О. Вакал. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 132 с.
5. Сафронов О.І. Використання амідамінів олій в якості присадок до мастильних матеріалів / О.І. Сафронов, О.О. Папейкін, І.О. Венгер, Л.Ю. Бодачівська // Вісник ОНУ. Хімія. – 2018. – Том 23. – Вип. 3(67). – С. 29–39. – DOI: 10.18524/2304-0947.2018.3(67). 134804.
6. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали : навч. посіб. для дистанц. вивч. / А.М. Антипенко, В.А. Войтов, П.М. Клімов, А.І. Окоча, В.М. Романченко, С.Ю. Ярохно. – Харків, 2011. – 233 c.
7. Окоча А.І. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали : Навч. посіб / А.І. Окоча, Я.Ю. Білоконь. – К.: Укр. центр духовн. культури, 2004. – 445 c.
8. Савченко О.Н. Использование модифицированных растительных масел в противокоррозионной защите стали / О.Н. Савченко, О.И. Сизая // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – Вып. № 4. – С. 14–18.
9. Деклараційний патент України на корисну модель № 8626. Інгібітор корозії / Сиза О.І., Савченко О.М., Гаценко С.В. Заявл. 24.01.2005. Опубл. 15.08.2005. Бюл. № 8, МПК 7 С23 F11/10. – С. 5.112.
10. Сизая О.И. Исследование защитного действия противокоррозионных материалов на основе продуктов растительного происхождения / О.И. Сизая, О.Н. Савченко, А.А. Королев // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005. – Вып. № 5. – С. 34–39.
11. Савченко О.Н., Сизая О.И., Гуменюк О.Л. Использование модифицированного горчичного масла в противокоррозионной защите стали / О.Н. Савченко, О.И. Сизая, О.Л. Гуменюк // Защита металлов. – 2005.– Т. 41. – Вып. № 6. – С. 620–627.
Опубліковано
2022-07-05
Як цитувати
Сиза, О., Савченко, О., Корольов, О., & Гута, С. (2022). ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЙНИХ УШКОДЖЕНЬ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (12), 119-126. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.12.2022.12

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають