ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СКЛАДУ ЛАБОРАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК

  • А.І. Собора Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-4880-0926
Ключові слова: артилерійські боєприпаси, види випробувань, лабораторне обладнання, озброєння та військова техніка

Анотація

У статті проведено аналіз видів випробувань артилерійських боєприпасів у відповідності з вимогами ГОСТ В 20.57.303–76. Запропоновано перелік лабораторного обладнання, яке необхідно залучати для оцінки характеристик артилерійського обладнання.

Отриманні в статті результати доцільно використовувати при відпрацюванні методик проведення випробувань артилерійських боєприпасів.

Біографія автора

А.І. Собора, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Собора Анатолій Іванович
кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4880-0926

Посилання

1. Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Общие технические требования, методы контроля и испытаний. Методы испытаний на соответсвие требованиям по устойчивости к климатическим воздействиям: ГОСТ В 20.57.306-76 [Електронний ресурс]. – [Действующий от 1978-01-01]. – м.: Госстандарт СССР, 1976. – 48 с. – Режим доступу: twirpx.com.
2. Башинський В.Г. Розробка моделі оптимального використання засобів полігонного вимірювально-обчислювального комплексу на основі критерію вартість/точність / В.Г. Башинський, Ю.М. Добришкін, А.І. Собора // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – Харків: ХНУПС, 2017. – Вип. № 2(51). – С. 28–34.
3. Собора А.І. Дослідження моделі оптимального використання засобів вимірювань полігонного вимірювально-обчислювального комплексу / А.І. Собора, Ю.М. Добришкін // Збірник тез доповідей 17 науково-технічної конференції ―Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах‖, 08–09 вересня 2017 р. – Чернігів: ДНВЦ ЗС України, 2017. – С. 336.
4. Мовчан М. А. Актуальні питання проведення удосконалення випробувань зразків стрілецького озброєння / М. А. Мовчан, С. Г. Осьмак // Сучасна спеціальна техніка. – 2017. – Вип. № 3(50). – С. 97–102.
5. Порядок разработки программ и методик испытаний опытных образцов изделий . Основные положення: ГОСТ В 15.211-78 [Електронний ресурс] .– [Действующий от 1978-06- 27]. – м.: Госстандарт СССР, 1978. – 21 с. – Режим доступу: twirpx.com.
6. Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Общие технические требования, методы контроля и испытаний. Требования по стойкости, прочности и устойчивости к воздействию механических, климатических и биологических факторов, специальных сред и ионизирующеих излучений космического пространства: ГОСТ В 20.39.304-76 [Електронний ресурс]. – [Действующий от 1976-10-28]. – м.: Госстандарт СССР, 1976. – 83 с. – Режим доступу: twirpx.com.
7. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення ДСТУ 3021–95. – [Действующий от 1995-02-25]. – Київ.: Держстандарт, 1995. – 72 с.
8. Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Методы испытаний на воздействие специальных сред: ГОСТ В 20.39.307-76 [Електронний ресурс]. – [Действующий от 1976-10- 28]. – м.: Госстандарт СССР, 1976. – 83 с. – Режим доступу: twirpx.com.
9. Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Общие технические требования, методы контроля и испытаний. Состав и общие требования к проведению испытаний: ГОСТ В 20.57.303-76 [Електронний ресурс]. – [Действующий от 1976-10-28]. – м.: Госстандарт СССР, 1976. – 59 с.
10. Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Общие технические требования, методы контроля и испытаний. Методы оценки соответствия требованиям по стойкости, прочности и устойчивости к механическим воздействиям: ГОСТ В 20.57.305-76 [Електронний ресурс]. – [Действующий от 1976-10-28]. – м.: Госстандарт СССР, 1976. – 44 с. – Режим доступу: http://twirpx.com.
11. Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Общие технические требования, методы контроля и испытаний. Методы оценки соответсвия конструктивно-техническим требованиям: ГОСТ В 20.57.310-76 [Електронний ресурс]. – [Действующий от 1976-10-28]. – м.: Госстандарт СССР, 1976. – 27 с. – Режим доступу: twirpx.com.
Опубліковано
2022-07-05
Як цитувати
Собора, А. (2022). ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СКЛАДУ ЛАБОРАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (12), 127-133. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.12.2022.13