МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

  • В.В. Старцев Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0002-1562-6669
  • О.П. Мусієнко Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0002-2441-4609
  • О.М. Гурін Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0002-0951-3713
  • В.В. Просяник Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0002-6419-0830
  • О.В. Коломійцев Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” https://orcid.org/0000-0001-8228-8404
Ключові слова: логістичне забезпечення, відновлення, ефективність відновлення, стан пошкодження, озброєння та військова техніка, експлуатація, технічна розвідка, евакуація, ремонт

Анотація

Висока ефективність застосування військових частин та окремих підрозділів (угрупувань) Повітряних Сил (ПС) Збройних Сил (ЗС) України в умовах ведення бойових дій (операцій) безпосередньо пов’язана з постійною підтримкою озброєння та військової техніки (ОВТ) у повній бойовій готовності до застосування. Для такої постійної підтримки існує система логістичного забезпечення (ЛЗ) з функціями забезпечення військових частин і підрозділів ОВТ, їх технічним обслуговуванням та відновленням (ремонтом). У статті представлено методики щодо оцінки ефективності відновлення наземних зразків ОВТ ПС ЗС України як у складі угруповання військ, так і у військових частинах та окремих підрозділах. Методики дозволяють оцінити ефективність відновлення ОВТ, як складової системи ЛЗ угруповання військ, так і військової частини (окремого підрозділу), ефективність кожної складової (технічної розвідки, евакуації, ремонту), а також, за результатами отриманих даних, виробити рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування складових та системи відновлення ОВТ у цілому.

Біографії авторів

В.В. Старцев, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Старцев Володимир Вікторович
науковий співробітник
Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба,
Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1562-6669

О.П. Мусієнко, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Мусієнко Олександр Павлович кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-2441-4609

О.М. Гурін, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Гурін Олександр Миколайович кандидат військових наук старший науковий співробітник
Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба,
Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-0951-3713

В.В. Просяник, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Просяник В’ячеслав Володимирович

молодший науковий співробітник Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба,
Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0002-6419-0830

О.В. Коломійцев, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Коломійцев Олексій Володимирович

Заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор, професор кафедри Національного технічного університету ―Харківський політехнічний інститут‖, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-8228-8404
e-mail: Alexus_k@ukr.net

Посилання

1. Доктрина Об‘єднана логістика: затверджена Головнокомандувачем Збройних Сил України 19 вересня 2020 року. – Київ: ГШ ЗС України, 2020. – 40 с.
2. Тимчасова настанова з логістичного забезпечення бойових дій частин (підрозділів) Повітряних Сил Збройних Сил України: наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 28 грудня 2019 року № 494.
3. Основи організації експлуатації і ремонту озброєння та військової техніки: навч. посібн; заг. ред. О.Й. Мацько. – Київ: НУОУ, 2018. – 400 с.
4. Теоретичні основи матеріально-технічного забезпечення військ (сил): навчальний посібник / В.О. Шуєнкін та ін. – 2010. – 723 с.
5. Дачковський В.О. Математична модель функціонування системи відновлення озброєння та військової техніки. / В.О. Дачковський, М.А. Стрельбіцький. // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2020. – Вип. № 2(38). – С. 87–94. – DOI: 10.33099/2311-7249/2020-38-2-87-94.
6. Сампір О. (2021). Удосконалена методика визначення можливостей з технічної розвідки пошкоджених зразків озброєння та військової техніки в ході ведення бойових дій. // Journal of Scientific Papers ―Social Development and Security‖, 11(2). Рр. 141–151. – DOI: 10.33445/sds.2021.11.2.14).
7. Шишанов М.О. Обґрунтування методу моделювання процесу функціонування системи відновлення озброєння та військової техніки угруповання військ / М.О. Шишанов, А.В. Гуляєв, М.М. Шевцов. // Озброєння та військова техніка. – Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2017. – Вип. № 1(13). – C. 75–77.
8. Сампір О. (2021). Удосконалена методика оцінювання системи відновлення озброєння та військової техніки окремої механізованої бригади. // Journal of Scientific Papers ―Social Development and Security‖. – Vol. 11, No. 5. – DOI: 10.33445/sds.2021.11.5.16.
9. Дачковський В.О. Методика оцінювання ефективності функціонування системи відновлення озброєння та військової техніки. / В.О. Дачковський, В.І. Коцюруба // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – Київ: НУОУ, 2020. – Вип. № 1(37). – С. 5–14. – DOI: 10.33099/2311-7249/2020-37-1-5-14.
10. Павловський О.В. Прогнозування величини відверненого збитку військ, зумовленого функціонуванням системи їх забезпечення озброєнням та військовою технікою. // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – Київ: НУОУ, 2016. – Вип. № 1. – С. 87–91.
11. Дачковський В. Методичний підхід до прогнозування потоку ремонтного фонду зразків озброєння та військової техніки / В. Дачковський, В. Гудима, О. Сампір // Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. – DOI : 10.36074/logos-26.02.2021.v1.40.
12. Dachkovskyi, V. Sampir, O. Horbachova Y. (2020). Methodical approach to evaluation of economic efficiency of repairing the weapons and military equipment. VUZF review, Vol. 5, No 1, р. 22–30. DOI : 10.38188/2534- 9228.20.1.03.
13. Игнатов В.А. Статистическая оптимизация качества функционирования электронных систем / В.А. Игнатов, Г.Г. Маньшин, В.А. Трайнев. – Энергия, 1984. – 264 с.
14. Ланецкий Б.Н. Разработка моделей процесса текущего ремонта парка зенитных ракетных комплексов группировки зенитных ракетных войск / Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, В.С. Жуков, И.Н. Теребуха // Наука и техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків: ХУПС, 2013. – Вип. № 4. – С. 53–58.
15. Ланецкий Б.Н. Методика обоснования состава и количества бригад текущего ремонта РЭС парка ЗРК группировки ЗРВ / Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, И.Н. Теребуха // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. –Харків: ХУПС, 2014. – Вип. № 3(40). – С. 23–27.
16. Исследование системы обеспечения вооружения и военной техники запасными частями и разработка предложений по еѐ совершенствованию в интересах повышения боеготовности вооружения: заключительный отчет по НИР, шифр ―Пучина‖. – Военная инженерная радотехническая академия ПВО, 1983. – 112 с.
17. Теребуха И.Н. Комплексная модель совместного функционирования функциональных подсистем текущего ремонта РЭС ЗРК с разработкой модели функционирования подсистемы обеспечения запасными частями / И.Н. Теребуха // Наука и техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків: ХНУПС, 2015. – Вип. № 1. – С. 61–65.
18. Основы теории восстановления эксплуатационных свойств технических систем: монографія / А.П. Ковтуненко, М.А. Шишанов, В.В. Зубарев – Київ: НАУ, 2009. – 637 с.
19. Запара Д.М. Удосконалення підходів щодо прогнозування пошкоджень озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ від впливу ударної дії засобу ураження. / Д.М. Запара, М.Б. Бровко, В.В. Старцев, С.А. Бортновський // Системи озброєння і військова техніка. – Харків: ХНУПС, 2018. – Вип. № 1(53). – С. 20–24. – DOI:10.30748/soivt.2018.53.02.
20. Запара Д.М. Впровадження процедури прогнозування пошкоджень ОВТ від впливу осколкової дії засобів ураження в перспективну АСУ матеріально-технічним забезпеченням / Д.М. Запара, М.Б. Бровко, В.В. Старцев, Р.Ю. Кушпета, М.В. Дудко. // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. –Харків: ХНУПС, 2018. – Вип. № 4(58). – С. 50–56.
21. Запара Д.М. Формалізація процедури прогнозування пошкоджень озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ в перспективній автоматизованій системі управління матеріально-технічним забезпеченням / Д.М. Запара, М.Б. Бровко, С.А. Бортновський, П.В. Опенько // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. –Харків: ХНУПС, 2018. – Вип. № 1(31). – С. 31–36.
22. Старцев В.В. Підходи щодо підтримки рішення на виконання заходів з відновлення озброєння та військової техніки в системі логістичного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України / В.В. Старцев, В.Ф. Третяк, М.Б. Бровко, В.О. Джігірей, О.В. Коломійцев // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2022. – Вип. № 1(11). – С. 116–126. – DOI: 10.37701/dndivsovt.11.2022.13.
23. Aloshin G. The method of parameters optimization of the multifunctional laser informationmeasuring system on the multiplicity of signals, structures and technical parameters / G. Aloshin, O Kolomiitsev, O.Kuleshov, K. Kulagin, A.Tkachev // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків: ХНУПС, 2018. – Вип. № 1(30). – С. 73–79.
24. Гончар Р.О. Спосіб ведення технічної розвідки підрозділами Національної гвардії України з використанням безпілотних літальних апаратів. / Р.О. Гончар, К.В. Власов, О.Є. Забула. // Збірник наукових праць Військового інституту внутрішніх військ МВС України. – 2019. – Вип. № 3 (70). – C. 210–222.
25. Сампір О. (2021). Удосконалена методика визначення можливостей з технічної розвідки пошкоджених зразків озброєння та військової техніки в ході ведення бойових дій. // Journal of Scientific Papers ―Social Development and Security‖. Vol. 11. № 2. Рр. 141–151.
26. Гурін О.М. Методика формування раціональної структури системи матеріального забезпечення повітряного командування Повітряних Сил Збройних Сил України у повітряної операції. / О.М. Гурін. // Збірник наукових праць ХНУПС. – Харків: ХНУПС, 2017. – Вип. № 2(51). – С. 35–39.
27. Залевський Г.С. Показники та критерії комплексної методики оцінювання ефективності виконання завдань логістичного забезпечення військових частин Повітряних Сил Збройних Сил України у збройному конфлікті. / Г.С Залевський, А.А. Леках, О.М. Гурін, В.В Старцев., В.В. Калачова. // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – Харків: ХНУПС, 2019. – Вип. № 3. – С. 45–52.
28. Експлуатація та ремонт військової техніки. Терміни та визначення: ДСТУ В 3576–97. – [Чинний від 1997-03-07]. – Держстандарт України, 1998. – 22 с. – (Державний Стандарт України).
29. Патент № 127294 Україна, МПК (2018) B 60P 3/14, F41A 23/16, F41A 23/34. Універсальний мобільний ремонтно-діагностичний комплекс / В.В. Тюрін, П.В. Опенько, В.В. Кобзєв, В.В. Старцев та ін. – № u201801705, заяв. 20/02/2018; публ. 25/07/2018. – Бюл. № 14.
30. Бешелев С.Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гуревич. – Статистика, 1974. – 159 с.
31. Жуков Г.П. Военно-экономический анализ и исследование операций / Г.П. Жуков, С.Ф. Викулов. – Воениздат, 1987. – 440 с.
32. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: учеб. для ВУЗов / Е.С. Вентцель. – Высш. шк., 1999. – 576 с.
33. Вентцель Е.С. Исследование операций / Е.С. Вентцель. – Сов. радио, 1972. – 552 с.
Опубліковано
2022-07-05
Як цитувати
Старцев, В., Мусієнко, О., Гурін, О., Просяник, В., & Коломійцев, О. (2022). МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (12), 134-144. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.12.2022.14