ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВАРІАНТУ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ

  • І.В. Шейн Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0003-4640-0205
  • П.Л. Аркушенко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0003-4640-0205
  • М.В. Андрушко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0001-5454-778X
  • О.Є. Кузьміч Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0001-5603-9922
  • Н.В. Сокоринська Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0001-9713-7289
Ключові слова: державна авіація України, польотна інформація, система контролю безпеки польотів авіації

Анотація

Мета статті – вивчення можливості вдосконалення системи контролю безпеки польотів та її впровадження в діяльність державної авіації України. Зокрема, в роботі розглядаються питання технічної складової перспективної системи. Запропонований варіант системи контролю польотів дозволить підняти рівень безпеки польотів, за рахунок зменшення часових показників на прийняття рішення під час відхилення параметрів польоту повітряного судна від норми.

В результаті доведена необхідність створення системи контролю безпеки польотів державної авіації, для координації роботи суб’єктів зазначеної галузі.

Біографії авторів

І.В. Шейн, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Шейн Ігор Владиславович
науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-4640-0205
+380974628138

П.Л. Аркушенко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Аркушенко Павло Леонідович
кандидат технічних наук, начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-1902-696Х
+380960639803

М.В. Андрушко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Андрушко Микола Васильович
старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0001-5454-778X
+380974628138

О.Є. Кузьміч, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Кузьміч Олександр Євгенійович

начальник лабораторії Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0001-5603-9922
+380679112492

Н.В. Сокоринська, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Сокоринська Наталія Василівна
науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0001-9713-7289
+380971580312

Посилання

1. Наказ державної авіаційної служби України ―Про затвердження Методичних рекомендацій з впровадження систем управління безпекою польотів‖ від 26.07.2012 року №528. – Режим доступу: zakonoline. com.ua.
2. Повітряний кодекс Повітряний кодекс України (відомості Верховної Ради України, 19.05.2011. Документ 3393-VI, поточна редакція від 07.08.2020). – Режим доступу: zakon.rada/gov/ua.
3. Наказ Міністерства оборони України ―Про затвердження Правил об‘єктивного контролю в державній авіації України‖ від 03.12.2014 № 860. – Режим доступу: zakon.rada/gov/laws.
4. Дослідження можливостей застосування дослідного зразка реєстратора польотних параметрів РП-24 в якості системи бортових (об‘єктових) вимірювань під час випробувань зразків ОВТ: звіт про НДР: ДНДІ ВС ОВТ; керівник: С.В. Ратушний; відп. викон.: О.Є.Кузьмич. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2018.– С.12–42.
5. Шейн І.В. Вивчення варіантів використання бортових інформаційно-вимірювальних комплексів та реєструючих систем під час випробувань озброєння та військової техніки різного функціонального призначення / І.В.Шейн, М.В.Андрушко// Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2019.– Вип. № 2(2). – С. 166–170.
6. Реєстратор РП-24. Технічні умови: АЕАО.461274.001 ТУ. С.1–31.
7. ACН-5301. Трансивер реєстратора інформації польоту АСН-5301. Технічні умови: АЕАО.461274.001 ТУ. С.1–33.
8. Рубаков С.В. Современные методы анализа даннях. – Режим доступу: cyberleninka/ua.
9. Кудрицький В.Д. Основи організації систем автоматизації управління військами: Частина І.:навчальний посібник. / В.Д. Кудрицький, Ю.І. Катков. – Київ: НАОУ, 2003. – 174 с.
10. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учеб. / Д.В. Беклемишев. – м.: Физматлит, 2005. – 307 с.
11. Костарчук В.Н. Курс вищої алгебри / В.Н. Костарчук, Б.І. Хацет. – Київ: Вища школа, 1969. – 536 с.
12. Мішарін І.В. Обговорення питань створення систем контролю польотів державної авіації України./Мішарін І.В.// Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах: ХІХ, Чернігів, 5–6 вересня 2019 р.: Тези доповіді. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2019.– С. 21–22.
13. Глобальна система супутникового зв‘язку Іridium. – Режим доступу: spotme.ua. – дата звернення: 28.08.2021.
Опубліковано
2022-07-05
Як цитувати
Шейн, І., Аркушенко, П., Андрушко, М., Кузьміч, О., & Сокоринська, Н. (2022). ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВАРІАНТУ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (12), 152-159. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.12.2022.16