ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФАЗИ РОБОЧОГО ОРГАНУ РОБОТОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ

  • Ю.О. Денисов Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-8357-2378
  • О.І. Денисов Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-2293-7964
  • О.О. Бурсала Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-1829-1980
Ключові слова: синхронний двигун, фаза, контролер, регулятор, фазовий дискримінатор, змінні стану, точність

Анотація

Для стабілізації фазового положення робочого органу робототехнічного комплексу розроблено одноконтурну систему прецизійного електроприводу на основі принципу фазового автопідстроювання частоти. В процесі аналізу точності стабілізації синхронний двигун представлений лінійною ланкою другого порядку, яка встановлює зв'язок між відхиленнями фаз ротора електродвигуна і магнітного поля статора. Автономний інвертор напруги представлений фіксатором нульового порядку, коефіцієнт підсилення якого по амплітуді знайдено за результатами апроксимації його вихідної напруги рядом Уолша-Фур’є.

Аналіз процесу стабілізації фази виконано на основі методу змінних стану з урахуванням збурень по моменту навантаження по програмі, яка реалізує рекурентну процедуру.

Параметри настроювання ПІД-регулятора визначаються за результатами варіації при зміні моменту навантаження. Їх початкові значення визначаються внаслідок оптимізації системи за швидкодією з умови процесів кінцевої тривалості. При цьому передбачається відсутність збурень по моменту навантаження.

Біографії авторів

Ю.О. Денисов , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0001-8357-2378
+38095-820-14-23

О.І. Денисов , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

доктор технічних наук професор, провідний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки,
Чернігів, Україна
https://orcid.org//0000-0003-2293-7964
+38067-460-08-81

О.О. Бурсала , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1829-1980
+38067-575-58-69

Посилання

1. Болковой А.П. Прецизионный электропривод с вентильными двигателями / А.П. Болковой, В.К. Цаценкин. – Москва: Изд-во НЗИ, 2010. – 328 с.
2. Антонов А.Е. Особенности построения электромеханической системы ориентации наноспутника на основе бесконтактного магнитоэлектрического двигателя./ А.Е. Антонов, К.П. Акинин, В.Т. Киреев. // Технічна електродинаміка. – 2017. – № 4. – С. 36-40.
3. Тоmоfumі Нігоsе. Rесtifiег Сігсuіt using FЕТ Вгіdge Сігсuіt аnd method оf Сопtrolling the Same: Patent YP. 201 208 5369А, 26.04.2012.
4. Овчинников И.Е. Вентильные электрические двигатели и электропривод на их основе. – Санкт-Петербург: Корона-Век, 2012. – 336 с.
5. Singh B., Singh S. Singl–phuse Power Factor Controller Topologies for Dermument Magnet Brushless DC Motor Drives. – IET Power Electronic, 2010. – vol. 3. – ISS 2. – P. 147-175.
6. Instantaneous torque control of small inductance brushless DC motor / J. Fang, X. Zhou, G Liu // IEEE Trans.Power Electron. Dec. – 2012. – Vol. 27. – No 12. – P. 4952-4964.
7. Wei Cui, Hang Zhung, Van-li-Ma, Yul-jinzhang/ Regenerative Braking Control Method and Optsmal Sheme fоr Еlесtгіс Моtог-сусlе. Рowеr еngіneeгіng Еnегgу and Еlесtгісal Drives: Ргоссеing оf thе 2011 International Confегеnсе. – Tоrrеmolines, Sраіn, Мау, 2011.
8. Акинин К.П. Релейно-векторная система управления двигателями с посгоянными магнитами с датчиком тока в звене постоянного тока. / К.П. Акинин // Технічна електродинаміка. – 2014. – № 3. – С. 52-55.
9. A novel sensorless starting method of BLDC motor for large inertia system / M. Ku, Y. Li // in Proc. IEEE Electron. Mech. Eng. Inf. Technol. – 2011. – P. 3449-3452.
10. Дерусо П. Пространство состояний в теории управления / П. Дерусо, Р. Рой, Ч. Клоуз. – М.: Наука, 1970. – 620 с.
11. Денисов Ю.О. Системи перетворювальної техніки. – Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2014. – 170 с.
12. Чиликин М.Г. Теория автоматизированного електропривода / М.Г. Чиликин, В.И. Ключев, С.А. Сандлер. – М.:Энергия, 1979. – 615 с.
Опубліковано
2020-05-28
Як цитувати
Денисов , Ю., Денисов , О., & Бурсала , О. (2020). ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФАЗИ РОБОЧОГО ОРГАНУ РОБОТОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ . Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (3), 20-28. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.3.2020.03