МЕТОД ОПТИМАЛЬНОГО СИНТЕЗУ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

  • Г.В. Альошин Українська державна академія залізничного транспорту https://orcid.org/0000-0003-1876-7616
  • О.В. Коломійцев Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” https://orcid.org/0000-0001-8228-8404
  • В.П. Бабенко Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” https://orcid.org/0000-0002-1180-1511
  • В.Л. Топчій Національна академія національної гвардії України https://orcid.org/0000-0003-1161-545X
  • Р.М. Олійник Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
Ключові слова: оптимізація, оцінка параметра, вимірювання, точність.

Анотація

У статті акцентовано увагу на існуючу проблему оптимального синтезу (побудови) інформаційно-вимірювальних систем (ІВС). Показано шляхи вирішення цієї проблеми за рахунок використання кривих обміну за Гуткіним Л.С. За допомогою яких можливо пояснити, які ІВС оптимальніші за своїми параметрами, як погоджувати показники якості вимірювань параметрів, як здолати потребу у великій апріорній невизначеності, не зменшуючи точності вимірювань, як пояснити суперечність деяких відомих теорій, як погоджувати апріорний діапазон з фізичним діапазоном, як використати отримані апріорні дані, як впливає на точність вимірювань змінний рівень сигналу, як впливає точність налаштування на точність вимірювань, як можна скоротити час пошуку сигналу, як впливає на автоматичне супроводження характер процесу, що стежить, тощо. Запропонований метод оптимального синтезу ІВС справедливий для ІВС будь-якого типу за сигналами, що використовуються, та різних параметрів, що вимірюються.

Біографії авторів

Г.В. Альошин , Українська державна академія залізничного транспорту

Альошин Геннадій Васильович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри транспортного зв'язку Української державної академії залізничного транспорту, Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1876-7616
e-mail: aloshingv@gmail.com

О.В. Коломійцев , Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Коломійцев Олексій Володимирович
Заслужений винахідник України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, начальник кафедри військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0001-8228-8404
e-mail: Alexus_k@ukr.net

 

В.П. Бабенко , Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Бабенко Валерій Павлович
кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри кафедри військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1180-1511
e-mail: babenko.v.p63@gmail.com

В.Л. Топчій , Національна академія національної гвардії України

Топчій Владислав Леонідович,
здобувач наукового ступеня кандидата технічних наук, викладач Національної академії національної гвардії України, Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1161-545X
e-mail: tvlcomrat@gmail.com

Р.М. Олійник, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Олійник Руслан Михайлович,
начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3969-544X
e-mail: o.ruslan77@gmail.com

Посилання

1. Гуткин Л.С. Оптимизация радиоэлектронных устройств по совокупности показателей качества / Л.С. Гуткин. – М., 1974. – 278 с.
2. Вудворд Ф.М. Теория вероятности и теория информации с применением в радиолокации / Ф.М. Вудворд. – М., 1968.
3. Алешин Г.В. Эффективность сложных радиотехнических систем / Г.В. Алешин, Ю.А. Богданов. – К., 2008. – 288 с.
4. Алешин Г.В. Оцінка якості інформаційно-вимірювальних систем / Г.В. Алешин. – Х., 2009. – 300 с.
5. Алешин Г.В. Ефективність інформаційно-вимірювальних радіотехнічних систем / Г.В. Алешин. – Х., 2005 – 294 с.
6. Устинов Н.Д. Лазерная локация / Н.Д. Устинов. – М.: Машиностроение, 1984. – 272 с.
7. Коломийцев А.В. Информационные технологии и системы в управлении, образовании, науке: коллективная монография; под ред. В.С. Пономаренко / А.В. Коломийцев и др. – Х.: Цифрова друкарня № 1, 2013. – 278 с.
8. Алешин Г.В. Информационные системы в управлении, образовании, промышленности: коллективная монография; под ред. В.С. Пономаренко / Г.В. Алешин, А.В. Коломийцев и др. – Х.: Вид-во ТОВ “Щедра садиба плюс”, 2014. – 498 с.
9. Алешин Г.В. Информационные технологии и защита информации в информационно-коммуникационных системах: коллективная монография; под ред. В.С. Пономаренко / Г.В. Алешин, А.В. Коломийцев и др. – Х.: Вид-во ТОВ “Щедра садиба плюс”, 2015. – 486 с.
10. Алешин Г.В. Информационные технологии: проблемы и перспективы: коллективная монография; под ред. В.С. Пономаренко / Г.В. Алешин, А.В. Коломийцев и др. – Х.: Вид-во Рожко С.Г., 2017. – 447 с.
11. Казаков Е.Л. Распознавание радиолокационных целей по сигнальной информации: монография; под ред. Е.Л. Казакова / Е.Л. Казаков, А.Е. Казаков, Д.Г. Васильев, А.В. Коломийцев, Д.Н. Рыжов. – Х.: КП “Городская типография”, 2010. – 232 с.
12. Kudriashov V. “Experimental Evaluation of Opportunity to Improve the Resolution of the Acoustic Maps”. In: Kountchev R. and Nakamatsu K. (eds.), New Approaches in Intelligent Image Analysis, Intelligent Systems Reference Library 108, pp. 353-373. Springer International Publishing Switzerland 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-32192-9_11, SJR: 0.154.
13. Малашин М.С. Основы проектирования лазерных локационных систем /М.С. Малашин и др. – М.: Высшая школа, 1983 – 297 с.
14. Молебный В.В. Оптико-локационные системы / В.В. Молебный. – М.: Машиностроение, 1981 – 184 с.
15. Каумен М. Лазерная космическая связь / М. Каумен. – М.: Радио и связь, 1993 – 240 с.
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Альошин , Г., Коломійцев , О., Бабенко , В., Топчій , В., & Олійник, Р. (2019). МЕТОД ОПТИМАЛЬНОГО СИНТЕЗУ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (2), 9-20. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.2.2019.02

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають