ГЕОІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ПІДСИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИПРОБУВАНЬ

  • І.В. Корнієнко Чернігівський національний технологічний університет https://orcid.org/0000-0001-9105-0780
  • С.П. Корнієнко Чернігівський національний технологічний університет http://orcid.org/0000-0002-9162-1229
  • С.В. Москалець Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-5996-6422
  • С.М. Казначей Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-2055-5524
  • О.В. Жирна Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-2449-1855
Ключові слова: геоінформаційні системи і технології, планування випробувань, обробка результатів вимірювань, функціональна схема.

Анотація

Процес проведення випробувань озброєння та військової техніки містить у собі велику кількість ручних трудомістких операцій. Спростити такі операції можна за рахунок повної або часткової автоматизації на етапах планування випробувань, їх безпосереднього проведення та обробки результатів досліджень. Особливістю випробувань озброєння та військової техніки є велика кількість даних, що так чи інакше мають просторову прив’язку. Одним із сучасних інструментів картографічного представлення, обробки й аналізу масивів статистичних даних, які мають просторову локалізацію, моделювання геопростору та прогнозування ситуацій є технологія геоінформаційних систем.

У статті обґрунтовано доцільність застосування геоінформаційних систем у складі системи випробувань озброєння і військової техніки. Наведено функціональну схему інтеграції геоінформаційної компоненти у структуру підсистеми автоматизації випробувань для геоінформаційної підтримки процесів планування випробувань та обробки результатів вимірювань. Пропонується підхід до створення геоінформаційних моделей випробувальних полігонів, що базується на використанні методів дистанційного зондування землі та відкритих Web-GIS ресурсів. Дається перелік поширених у геоінформаційному інструментарію функціональних модулів обробки та аналізу просторових даних, що можуть бути застосовані до задач проведення випробувань. Наводяться приклади типових просторових задач, які можуть виконуватись під час планування випробувань, безпосереднього проведення випробувань, обробки та аналізу результатів вимірювань, якщо такі дані мають просторову прив’язку.

Застосування геоінформаційної технології у системі випробувань надасть арсенал якісно нових методів цифрової картографії, як то технології автоматизованої підготовки картографічної інформації у прийнятих картографічних проекціях та системах умовних позначень, масової обробки масивів експериментально-одержаних даних, широкого інструментарію математичних й картографічних методів і функцій, можливості самостійно застосовувати та впроваджувати власні методи, алгоритми й методики обробки статистичної інформації, створювати й використовувати об’єктно-орієнтовані геоінформаційні моделі даних, оперувати набором інструментів візуалізації для найкращого подання результатів досліджень й моделювання.

Біографії авторів

І.В. Корнієнко , Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою, Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9105-0780
+38066-733-07-22

С.П. Корнієнко , Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри промислового та цивільного будівництва, Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, Україна
http://orcid.org/0000-0002-9162-1229
+38066-733-07-20

С.В. Москалець , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

начальник науково-дослідного управління Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5996-6422
+380936002513

С.М. Казначей , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2055-5524
+38063-667-70-67

О.В. Жирна , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2449-1855
+38063-717-79-08

Посилання

1. Корнієнко І. В. Графічне представлення моделі функціонування випробувальної організації / І.В. Корнієнко, С.П. Корнієнко, О.М. Походенко, С.М. Казначей, О.В. Руденко // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. ‒ Чернігів: Брагинець О.В., 2019. ‒ Вип. № 2.
‒ С. 91-98
2. Корнієнко С.П. Підхід до прогнозування часу проведення випробувань озброєння та військової техніки / С.П. Корнієнко, І.В. Корнієнко, А.Г. Павленко, Д.О. Камак // Новітні технології. Збірник наукових праць Приватного вищого навчального закладу “Університет новітніх технологій”. Київ: ПВНЗ “Університет новітніх технологій”, 2019. № 3 (10).
– С. 94-100.
3. Застосування космічних та геоінформаційних систем в інтересах національної безпеки та оборони: збірник матеріалів III міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 5 квітня 2018 року). – Київ: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2018. – 170 с.
4. Застосування космічних та геоінформаційних систем в інтересах національної безпеки та оборони: збірник тез доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції (Київ 10 квітня 2019 року). – Київ: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2019. – 89 с.
5. Геоінформаційні системи у військових задачах. Другий науково-технічний семінар
21-22 січня 2011 року. ‒ Львів: АСВ, 2011. ‒ 272 с.
6. Геоінформаційні системи та інформаційні технології у військових та спеціальних задачах. “Січневі ГІСи”: збірка матеріалів, статей, доповідей і тез ІІІ науково-практичного семінару (27 січня 2012 року). ‒ Львів: АСВ, 2012. ‒ 294 с.
7. Мельник А.В. Методика оперативного виправлення та оновлення геопросторової моделі місцевості в геоінформаційній системі військового призначення: дис.. ... канд. геогр. наук: 20.02.04. – Київ, 2006. – 154 с.
8. GIS in Military Applications URL: https://storymaps.arcgis.com/stories/7b5dbde915944 f529ab5128dae505f46
9. ArcGIS for Military URL: https://www.esriuk.com/software/arcgis/arcgis-for-military
10. GIS dedicated to military applications URL: https://en.geoconcept.com/emergency-and-safety/gis-dedicated-military-applications
11. TatukGIS Customer Uses the DK for NATO Military Interoperability Solution URL: https://www.tatukgis.com/News/TatukGIS-Customer-Uses-the-DK-for-NATO-Military-In.aspx
12. GIS "Operator" for the military forces URL: http://www.gisinfo.net/products/gisoperator 12x64.htm
Опубліковано
2020-05-28
Як цитувати
Корнієнко , І., Корнієнко , С., Москалець , С., Казначей , С., & Жирна , О. (2020). ГЕОІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ПІДСИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИПРОБУВАНЬ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (3), 49-55. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.3.2020.07

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають