ЧАСТКОВА МОДЕЛЬ ПОКАЗНИКА ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СТАНЦІЇ СУПРОВОДЖЕННЯ ЦІЛІ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСУ МАЛОЇ ДАЛЬНОСТІ

  • В.Є. Кудряшов Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0002-7055-5357
  • А.А. Артеменко Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0002-9462-1566
  • О.В. Коломійцев Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” https://orcid.org/0000-0001-8228-8404
  • Р.М. Олійник Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-3969-544X
  • Ю.М. Живець Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-4465-8667
  • О.В. Шумигай Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-3699-2323
Ключові слова: показник завадостійкості, часткова модель, ефективність стрільби, станція супроводження цілі, бойова машина, зенітний ракетний комплекс.

Анотація

Захист від дії радіо завад на елементи зенітного ракетного комплексу (ЗРК) малої дальності (МД) є однією із важливих проблем, що потребує сучасного підходу для її вирішення. На даний час, ще не достатньо визначений вплив активних завад на можливості озброєння по ураженню повітряних цілей. В статті проведено аналіз впливу завад різної щільності на станцію супроводження цілей бойової машини (БМ) ЗРК МД. Запропонована часткова модель визначення показника завадостійкості станції супроводження цілі (ССЦ) ЗРК мд. Наведена часткова модель дозволяє аналітичним способом провести оцінювання значень умовних ймовірностей ураження типової цілі у різноманітних умовах. Проведено математичні розрахунки для: коефіцієнтів підсилення антени ССЦ БМ і антени постановника завад; потужності завад на вході ССЦ БМ; граничної чутливості ССЦ БМ і відношення завада/шум у радіолокаційному каналі ССЦ; середньоквадратичного відхилення похибки наведення ракети в залежності від дальності до точки зустрічі ракети з ціллю у зоні ураження з врахуванням впливу завад по радіолокаційному каналу ССЦ БМ; ймовірності проходження ракети у “трубку” заданого радіусу та умовної ймовірності ураження цілі при стрільбі одною ракетою; коефіцієнта завадостійкості ССЦ БМ; умовної ймовірності ураження цілі завада постановника при стрільбі двома ракетами. За прийнятими вхідними інформаційними параметрами і технічними характеристиками ССЦ БМ визначено її граничну чутливість та відношення завада/шум у цьому радіолокаційному каналі. За результатами математичних розрахунків (математичного моделювання) отримані відповідні графіки, що наведені.

Біографії авторів

В.Є. Кудряшов , Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба,
Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0002-7055-5357
e-mail: 53kudryashov@gmail.com

А.А. Артеменко , Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0002-9462-1566
e-mail: kharkiv-patriots@ukr.net

О.В. Коломійцев , Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Заслужений винахідник України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”,
Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0001-8228-8404
e-mail: Alexus_k@ukr.net

Р.М. Олійник , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3969-544X
e-mail: o.ruslan77@gmail.com

Ю.М. Живець , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-4465-8667
e-mail: Zhivchik09@ukr.net

О.В. Шумигай , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-3699-2323
e-mail: alexandr_sh_75@ukr.net

Посилання

1. Основы стрельбы и управления огнем войсковых зенитных ракетных комплексов: Ч. 1 / В.З. Казачинский, А.А. Каипецкий, Г.Л. Нестеренко и др.; под. ред. Г.В. Семенова.
– К.: КВАИУ, 1971. – 468 с.
2. Кудряшов В.Є. Основи стрільби ракетами та керування вогнем: навч. посіб. / В.Є. Кудряшов, С.Г. Леушин, В.І. Самоквіт. – Х.: ХУПС, 2016. – 232 с.
3. Неупокоев Ф.К. Стрельба зенитными ракетами. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Воениздат, 1980. – 294 с.
4. Ковтуненко А.П. Основы теории построения и моделирования функционирования сложных систем вооружения / А.П. Ковтуненко, Н.А. Шершнев. – Х.: ВИРТА, 1992. – 233 с.
5. Ширман Я.Д. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех / Я.Д. Ширман, В.Н. Манжос – М.: Радио и связь, 1981. – 416 с.
6. Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Справочник. – Изд. 2-е, перераб. и доп.; под ред. Я.Д. Ширмана. – М.: Радиотехника, 2007. – 512 с.
7. Кудряшов В.Є. Другий рід помилок стрільби ракетами по нетиповим цілям ЗРК малої дальності / В.Є. Кудряшов, О.В. Коломійцев, І.Я. Загоруйко // Збірник наукових праць ХУПС. – Х.: ХУПС, 2011. – № 1(27). – С. 86-90.
8. Коломійцев О.В. Умовна імовірність ураження нетипової цілі ЗРК малої дальності / О.В. Коломійцев, В.Є. Кудряшов, І.Я. Загоруйко // Системи озброєння і військова техніка.
– Х.: ХУПС, 2012. – № 2(30). – С. 170-173.
9. Коломійцев О.В. Умовна імовірність ураження цілі з врахуванням надійності роботи елементів комплексу і протидії стрільби ракетами / О.В. Коломійцев, В.Є. Кудряшов, О.О. Адамовскій, А.А. Коротя. // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: ХУПС, 2014. – №. 1(38). – С. 3-9.
10. Кудряшов В.Є. Умовна імовірність ураження ЗРК протирадіолокаційною ракетою / В.Є. Кудряшов, М.І. Рожков, А.Ю. Ткаченко, Ю.П. Червоняк // Радіотехніка. Всеукраїнський міжвідомчій науково-технічний збірник ХНУРЕ. – Х.: ХНУРЕ, 2018. – № 192. – С. 34-40.
11. Довідник з протиповітряної оборони / А.Я. Торопчин, І.О. Романенко, Ю.Г. Даник, Р.Е. Пащенко та ін. – К.: МО України, Х: ХВУ, 2003. – 368 с.
12. Справочник по радиолокации; под общей ред. К.Н. Трофимова. Т. 1. Основы радиолокации; под ред. Я.С. Ицхоки. – М.: Сов. радио, 1976. – 456 с.
13. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М.: Наука, 1981. – 720 с.
14. Неупокоев Ф.К. Стрельба зенитными ракетами. 3-е издание. – М.: Воениздат, 1991.
– 343 с.
15. Коломійцев О.В. Дальність радіотеплолокаційного спостереження двохпозиційною радіометричною системою повітряних цілей / О.В. Коломійцев, Ю.А. Клеваний, І.В. Мельников // Системи обробки інформації. – Х.: ХУ ПС, 2014. – № 2 (118). – С. 21-24.
Опубліковано
2020-05-28
Як цитувати
Кудряшов , В., Артеменко , А., Коломійцев , О., Олійник , Р., Живець , Ю., & Шумигай , О. (2020). ЧАСТКОВА МОДЕЛЬ ПОКАЗНИКА ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СТАНЦІЇ СУПРОВОДЖЕННЯ ЦІЛІ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСУ МАЛОЇ ДАЛЬНОСТІ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (3), 56-66. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.3.2020.08

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають