ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЛАБОРАТОРНО-ВИПРОБУВАЛЬНОЇ БАЗИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

  • І.М. Лаппо Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-9243-9763
  • Ю.М. Добришкін Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-1044-1822
  • М.О. Геращенко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-2312-7149
  • О.В. Червотока Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-1083-4178
Ключові слова: випробування; випробувальна лабораторія; випробувальне обладнання; механічні випробування; кліматичні випробування; нормативні документи.

Анотація

Світова практика створення, модернізації зразків озброєння та військової техніки передбачає проведення у процесі їх життєвого циклу, багаточисельних випробувань, перевірок та оцінок поточного технічного стану.

Завдання організації та проведення випробувань, зокрема механічних, електричних та кліматичних, у Державному науково-дослідному інституті випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки покладене на науково-дослідну лабораторію, що входить до складу науково-технічного комплексу вимірювань. На сьогоднішній день лабораторія обладнана не в повному обсязі сучасним випробувальним обладнанням. Тому гостро постає завдання щодо обґрунтування шляхів розвитку та забезпечення науково-дослідної лабораторії випробувальним обладнанням для проведення механічних, електричних та кліматичних випробувань зразків озброєння та військової техніки.

Метою статті є визначення перспективних шляхів розвитку лабораторно-випробувальної бази Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки з врахуванням сучасного розвитку зразків озброєння та військової техніки.

Під час проведення дослідження були застосовані загальнонаукові методи обробки та систематизації інформації, зокрема системний аналіз та синтез організаційно-технічних систем.

Проведено аналіз особливостей організації та проведення механічних, електричних та кліматичних випробувань на підприємствах оборонно-промислового комплексу України.

Встановлено, що основою випробувань, окрім законодавчих актів та нормативно-технічних документів, є наявність сучасної лабораторно-випробувальної бази, оскільки без засобів вимірювань та випробувань неможливо переконатися в стійкості, міцності та тривкості зразків озброєння та військової техніки до впливу зовнішніх чинників.

Наведено пропозиції щодо закупівлі випробувального обладнання для забезпечення випробувань за напрямом механічних, електричних і кліматичних випробувань Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

Біографії авторів

І.М. Лаппо , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9243-9763
+38050-76-00-574

Ю.М. Добришкін , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

кандидат технічних наук, начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1044-1822
+38067-83-74-675

М.О. Геращенко , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

науковий співробітник-інженер-випробувач Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів, Україна
https://orcid.org/ 0000-0002-2312-7149
+38093-212-88-00

О.В. Червотока , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Науковий співробітник-інженер-випробувач Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1083-4178
+38098-249-64-81

Посилання

Аврутов В. В. Випробування приладів і систем. Види випробувань та сучасне обладнання. / В.В. Аврутов , І. В. Аврутова, В.М. Попов. – Київ: НТУУ “Київський політехнічний інститут”, 2009. – 64 с.

Малинский В.Д. Испытания аппаратуры и средств измерений на воздействия внешних факторов. / В.Д. Малинский, В.Х. Бегларян, Л.Г. Дубицкий – М.: Машиностроение, 1993. –576 с.

Бегларян В. Х. Механические испытания приборов и аппаратов. – М.: Машиностроение, 1980. – 223 с.

Вибрация в технике: Справочник в 6 т. ; под ред. В.Н. Челомея. – М.: Машиностроение, 1981. – Т.5. – 486 с.

Мовчан М.А. Актуальні питання проведення удосконалення випробувань зразків стрілецького озброєння. / М. А. Мовчан, С. Г. Осьмак // Сучасна спеціальна техніка. – 2017. – № 3 (50). – С.97-102.

Ткаченко В. Головний фонд нормативних документів у сфері оборони. Проблеми та перспективи розвитку / В. Ткаченко, В. Вершинін // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. – № 6. – С. 17-22.

Ткаченко В. Національна система стандартизації у сфері оборони. Проблеми та перспективи розвитку. / В. Ткаченко, В. Подойніцин // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. – № 5. – С. 3-10.

Подойніцин В. Сучасний стан робіт зі стандартизації озброєння та військової техніки в Україні. / В. Подойніцин // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2013. – № 6. – С. 12-14.

Хижняк В.В. Проблеми впровадження в Україні військової системи стандартизації НАТО [Електронний ресурс] / В.В. Хижняк // Системи озброєння і військова техніка. – 2005. – № 2. – С. 3-6. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2005_2_3.

Білетов В. I. Стратегія військово-технічного співробітництва Збройних Сил України в умовах їх євроінтеграції та переходу на євро стандарти / В.I. Білетов, М.А. Закалад, О.П. Пивовар, Т.О. Ворона // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. –Київ: НУОУ, 2014. – № 3(52). – С. 122-126.

Стукалін Т. Організаційно-правові засади у сфері оборони України в контексті сучасних ризиків та загроз [Електронний ресурс] / Стукалін Т. // Ефективність державного управління. – 2015. – Вип. №42. – С. 215–222. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_42_26.

Система общих технических требований к видам вооружения и военной техники. Ракетно-артиллерийское вооружение Сухопутных войск. Общие требования к методам Государственных испытаний стрелковое оружие и патроны к нему. Типовые методики (методы) государственных испытаний : ОТТ 7.2.7-85. – М.: 1985. – (Державний стандарт України).

Опубліковано
2020-05-28
Як цитувати
Лаппо , І., Добришкін , Ю., Геращенко , М., & Червотока , О. (2020). ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЛАБОРАТОРНО-ВИПРОБУВАЛЬНОЇ БАЗИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (3), 67-76. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.3.2020.09
Номер
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають