МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВОГНЕМ ЗЕНІТНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ЧАСТИНИ)

  • В.В. Мегельбей Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0001-7785-765X
  • С.О. Кравченко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського https://orcid.org/0000-0001-8188-3113
  • Д.С. Іценко Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-3545-215X
  • Р.М. Олійник Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-3969-544X
  • С.В. Цілина Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-1936-7166
Ключові слова: живучість, методика оцінювання, система управління вогнем, система протиповітряної оборони.

Анотація

У статті акцентовано увагу на вирішенні завдання оцінювання живучості системи управління вогнем. Показано шляхи рішення цього завдання за рахунок використання певних методик, за допомогою яких можливо провести аналіз чинників, що впливають на живучість системи управління вогнем. Запропонована методика оцінювання живучості системи управління вогнем враховує динаміку її функціонування, вплив можливих заходів щодо підвищення живучості на її рівень, враховує різні варіанти нанесення ударів противником та дає можливість провести порівняльний аналіз пропозицій щодо забезпечення необхідного рівня живучості системи в штабах (органах військового управління) в ході планування та ведення бойових дій.

Біографії авторів

В.В. Мегельбей , Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат технічних наук
начальник науково-дослідної лабораторії Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0001-7785-765X
e-mail: ladmegel@gmail.com

С.О. Кравченко , Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри Сухопутних військ Командно-штабного інституту застосування військ (сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-8188-3113
e-mail: serg.kravchenko.49@gmail.com

Д.С. Іценко , Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України

старший офіцер науково-організаційного відділу планування наукової роботи та розробки нормативних документів Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України, Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3545-215X
e-mail: dima310784@ukr.net

Р.М. Олійник , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3969-544X
e-mail: o.ruslan77@gmail.com

С.В. Цілина , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

начальник науково-дослідної лабораторії Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1936-7166
e-mail: csv1@ukr.net

Посилання

1. Мильграм Ю.Г. Боевая эффективность авиационной техники и исследование операцій / Ю.Г. Мильграм, И.С. Попов. – М.: ВВИА им. Н.Е. Жуковского, 1970. – 500 с.
2. Червоный А.А. Вероятностные методы оценки эффективности вооружения / А.А. Червоный, В.А. Шварц, А.П. Козловцев, В.А. Чобанян; под ред. проф. А.А. Червоного. – М.: Воениздат, 1979. – 95 с.
3. Абчук В.А. Справочник по исследованию операций / В.А. Абчук, Ф.А. Матвейчук, Л.П. Томашевский; под общ. ред. Ф.А. Матвейчука. – М.: Воениздат, 1979. – 368 с
4. Загорка О.М. Методичні положення оцінки живучості зенітної ракетної системи від дії по її елементах засобів ураження противника [Текст] / О.М. Загорка, В.В. Коваль, І.О. Загорка // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2017. – № 4.
– С. 12-16.
5. Гогонянц С.Ю. Основні положення удосконаленої методики оцінки живучості угруповання зенітних ракетних військ при виконанні завдань зенітного ракетного прикриття / С.Ю. Гогонянц, Г.С. Степанов // Системи озброєння і військова техніка. – 2012. – № 2.
– С. 37-41.
6. Титаренко О.Б. Окремі положення удосконаленої методики оцінки живучості угруповання зенітних ракетних військ при відбитті удару засобів повітряного нападу противника [Текст] / О.Б. Титаренко, С.Ю. Гогонянц // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 1. – С. 45-48.
7. Оленович И. Ф. Система противовоздушной обороны Сухопутных войск и оценка ее эффективности / И.Ф. Оленович, В.Д. Кохно, О.В. Зайцев. – Киев: ВА ПВО СВ, 1988. – 117 с.
8. Довідник з протиповітряної оборони / А.Я. Торопчин, І.О. Романенко, Ю.Г. Даник, Р.Е. Пащенко та ін. – К.: МО України, Х: ХВУ, 2003. – 368 с.
9. Вентцель Е.С. Введение в исследование операций / Е.С. Вентцель. – М.: Советское радио, 1964. – 389 с.
Опубліковано
2020-05-28
Як цитувати
Мегельбей , В., Кравченко , С., Іценко , Д., Олійник , Р., & Цілина , С. (2020). МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВОГНЕМ ЗЕНІТНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ЧАСТИНИ). Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (3), 77-83. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.3.2020.10

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають