ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ РУХУ БРОНЕАВТОМОБІЛІВ ПО КРИВОЛІЙНІЙ ТРАЄКТОРІЇ

Ключові слова: стійкість руху бронеавтомобілів до перевертання,частоти власних коливань, динамічна модель бронеавтомобіля, оцінка стійкості руху бронеавтомобілів

Анотація

У статті проаналізовані методи оцінки стійкості руху бронеавтомобілів по криволінійній траєкторії. Запропонований метод визначення стійкості руху бронеавтомобілів з врахуванням динамічних характеристик бронеавтомобіля. Динамічна модель вільних коливань автомобіля у вертикальній площині в перпендикулярному до напрямку руху дозволяє визначити частоту власних коливань при його повній масі. Наближення кутової швидкості бронеавтомобіля при русі по криволінійній траєкторії до частоти власних коливань приводить до збільшення коефіцієнта динамічності механічної системи та до збільшення загрози перевертання бронеавтомобіля.

Біографії авторів

О.О. Акимов, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Акимов Олександр Олександрович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Державного науково–дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4443-8755
+38050-385-01-79

В.Т. Бояров

Бояров Володимир Тихонович
науковий співробітник Державного науково–дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-5824-0678
+38097-757-56-72

Посилання

1. Вонг Дж. Теория наземных транспортных средств. / Дж. Вонг. – М.: Машиностроение, 1982. – 284 с.
2. Смирнов Г.А. Теория движения колесных машин. / Г.А. Смирнов.
– М.: Машиностроение, 1990. – 352 с.
3. Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження авто цистерн категорії N, G стосовно їх стійкості проти перекидання: ДСТУ UN/EGER 111-60:202. – К.:Державний комітет України з питань технічного регулювання регулювання та споживчої політики.
– 2006. – 32 с. (Державний стандарт України).
4. Балабин И.В., Куров Б.А., Лаптев С.А. Испытания автомобилей. / И.В. Балабин, Б.А. Куров, С.А. Лаптев. – М.: Машиностроение, 1988. – 2-е изд., перераб. и доп. – 192 с.
5. Безверхий С.Ф. Основы технологии полигонных испытаний и сертификация автомобилей. / С.Ф. Безверхий, Н.Н. Яценко. – М.: Изд-во стандартов, 1996. – 600 с.
Опубліковано
2020-08-19
Як цитувати
Акимов, О., & Бояров, В. (2020). ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ РУХУ БРОНЕАВТОМОБІЛІВ ПО КРИВОЛІЙНІЙ ТРАЄКТОРІЇ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (4), 4-7. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.4.2020.01