ЩОДО АНАЛІЗУ НАДІЙНОСТІ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЙНИ (НА ПРИКЛАДІ ВЕРТОЛЬОТІВ)

  • О.Л. Бурсала Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-8523-8987
  • О.М. Чередніков Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-1258-590X
  • В.М. Голуб Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-7796-3054
  • Ю.І. Трігуб Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0001-6785-0286
Ключові слова: аналіз надійності, безпека польотів, авіаційна техніка, пошкодження, несправність, відмова.

Анотація

Розглянута проблема математичної обробки інформації щодо оцінки рівня надійності авіаційної техніки. Обґрунтовано способи побудови та розроблено комплексну модель відмов елементів системи ВіД. Досвід аналізу і оптимізації складних систем показує доцільність і перспективність їх дослідження шляхом розробки моделей системи, які можна представити у вигляді функціональної моделі.

У роботі представлений один з підходів аналізу статистичної інформації з карток обліку несправностей державної авіації та принципи вибору формальних параметрів при побудові моделей для аналізу надійності в умовах невизначеності.

Біографії авторів

О.Л. Бурсала, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Бурсала Олександр Леонідович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8523-8987
+38099-478-89-25

О.М. Чередніков, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Чередніков Олег Миколайович
кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Державного науково–дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1258-590X
+38050-297-83-98

В.М. Голуб, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Голуб Володимир Маркович
кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Державного науково–дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-7796-3054
+38097-684-64-51

Ю.І. Трігуб, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Трігуб Юрій Ігорович
викладач Харківського національного університету Повітряних Сил імені І. Кожедуба, Харків, Україна
https://orcid.org/0000-0001-6785-0286
+38068-176-08-52

Посилання

1. Актуальні завдання управління процесом експлуатації авіаційної техніки Збройних Сил України. – Режим доступу: http://www.hups.mil.gov.ua/assets/doc/science/stud-conf/14/7.pdf.
2. Правила інженерно - авіаційного забезпечення державної авіації України (ПРіАЗ 2016) [Текст]. Наказ Міністра оборони України №343. – [Чинний від 2016-07-05].
3. Методичні рекомендації державної авіації щодо збору, аналізу і подання інформації про несправності авіаційної техніки (МРДА-02/16) [Текст]. – Київ. – 2016. –104 с.
4. Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними: ДСТУ 3004:95. – [Чинний від 1995-01-25]. – К.: Держстандарт України, 1994. – 124 с. (Державний стандарт України).
5. Надійність техніки. Моделі відмов: ДСТУ 3433:96. – [Чинний від 1997-12-05]. – К.: Держстандарт України, 1996. – 46 с. (Державний стандарт України).
6. Соловйов В.І. Аналіз можливих шляхів вирішення задачі нормування надійності обладнання військових літальних апаратів для реалізації стратегії технічного обслуговування за станом / В.І.Соловйов, А.Г.Павленко, С.А.Копашинський // Труди університету. – К.: НУОУ, 2010. – №1 (91). – С. 139-143.
7. Голуб В.М. Аналіз експлуатаційної надійності авіаційної техніки [Текст] / В.М. Голуб, Е.Ф.Сідін, М.М. Жданюк, О.О.Акимов // Тези доповідей XIV наукової конференції Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба ”Новітні технології – для захисту повітряного простору”. – Харків: ХНУПС ім.І.Кожедуба, 2018. – С. 88-89.
8. Теория надежности и функциональная безопасность: основные термины и показатели [Текст]. – Режим доступу: https://habr.com/ru/post/323776/#habracut.
9. Павленко П.М. Математичне моделювання систем і процесів: навчальний посібник / П.М. Павленко, С.Ф. Філоненко, О.М. Чередніков, В.В. Трейтяк. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2015. – 424 с.
Опубліковано
2020-08-19
Як цитувати
Бурсала, О., Чередніков, О., Голуб, В., & Трігуб, Ю. (2020). ЩОДО АНАЛІЗУ НАДІЙНОСТІ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЙНИ (НА ПРИКЛАДІ ВЕРТОЛЬОТІВ). Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (4), 8-16. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.4.2020.02