РОЗРОБКА МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ ПОТОКОМ ДАНИХ В СТАЦІОНАРНІЙ КОМПОНЕНТІ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Ключові слова: багатошляхова маршрутизація, засоби управління потоком, телекомунікаційна мережа, якість обслуговування.

Анотація

Стаття присвячена розв’язанню актуальної наукової задачі, яка полягає в удосконаленні засобів управління потоком в умовах узгодженої реалізації багатошляхових стратегій маршрутизації і превентивного обмеження інтенсивності трафіка, що надходить до транспортної мережі, на основі вдосконалення методу управління потоком в стаціонарній компоненті системи зв’язку Повітряних Сил з метою підвищення її продуктивності.

У роботі проаналізовано розглянуту задачу та показано, що важливе місце в сучасних та перспективних телекомунікаційних мережах, які розвиваються у напрямку створення мереж наступного покоління NGN, відводиться засобам управління потоком як усередині транспортної мережі, так і на етапі доступу до неї. Розв’язанням даної задачі є вдосконалення математичних моделей управління потоком, що покладені в основу сучасних технологічних рішень.

У роботі запропоновано метод управління потоком, у рамках якого забезпечується узгоджене розв’язання задач багатошляхової маршрутизації і превентивного обмеження інтенсивності потоку на основі як відносних, так і абсолютних пріоритетів. Для забезпечення більш справедливого обслуговування в роботі запропонована модель управління трафіком на основі відносних пріоритетів.

Практична реалізація результатів роботи передбачає проведення комплексу організаційно-технічних заходів, які стосуються принципів організаційного, технологічного та алгоритмічного характеру, що дозволить підвищити продуктивність стаціонарної компоненти системи зв’язку Повітряних Сил Збройних Сил України.

Біографії авторів

Ю.М. Добришкін, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Добришкін Юрій Миколайович
кандидат технічних наук, начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1044-1822
+3806783746475

М.О. Сенькович, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Сенькович Микола Олександрович
науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-0101-3869
+380979558682

Д.І. Марчук, Сумський прикордонний загін

Марчук Дмитро Іванович
начальник відділу зв’язку та інформаційних систем штабу - начальник зв’язку Сумського прикордонного загону https://orcid.org/0000-0001-5040-1847
+098-268-83-15

Т.В. Симоненко, Чернігівський прикордонний загін

Симоненко Тарас Вікторович
начальник відділу зв’язку та інформаційних систем штабу - начальник зв’язку Чернігівського прикордонного загону https://orcid.org/0000-0002-3738-9238
+067-463-05-30

Посилання

1. Вегенша Ш. Качество обслуживания в сетях IP; пер. с англ. / Ш. Вегенша. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 386 с.
2. Лемешко А.В. Адаптивное ограничение интенсивности трафика на приграничных узлах мультисервесной сети связи / А.В. Лемешко, К.С. Васюта, Ю.Н. Добрышкин // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2007. – № 151. – С. 5-10.
3. Добрышкин Ю.Н. Модель управления трафиком с его превентивным ограничением на основе абсолютных и относительных приоритетов / Ю.Н. Добрышкин // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2009. – № 156. – С. 13-19.
Опубліковано
2020-08-19
Як цитувати
Добришкін, Ю., Сенькович, М., Марчук, Д., & Симоненко, Т. (2020). РОЗРОБКА МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ ПОТОКОМ ДАНИХ В СТАЦІОНАРНІЙ КОМПОНЕНТІ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ . Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (4), 28-33. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.4.2020.04

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають