ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ПРИ ОБМЕЖЕНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗРАЗКІВ

  • С.В. Москалець Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-5996-6422
  • В.А. Жирний Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-1882-3008
  • С.Є. Кузін Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
  • А.В. Рудик Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-3582-9279
Ключові слова: надійність, параметри надійності, функція розподілення, критерій надійності , статистичний контроль, модель прогнозування.

Анотація

Розроблений алгоритм оцінювання надійності військової техніки при малих об’ємах вибірок. Запропоновані методики вибору критичного та визначення поточного станів параметрів деяких систем двигунів. Запропоновано оцінювання надійності складної системи по її окремих показниках критичних підсистем.

Біографії авторів

С.В. Москалець, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Москалець Сергій Васильович
начальник науково-дослідного управління Державного науково–дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5996-6422
+380(93)-600-25-13

В.А. Жирний, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Жирний Володимир Анатолійович
начальник науково-дослідного відділу Державного науково–дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1882-3008
+38093-782-85-28

С.Є. Кузін, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Кузін Сергій Євгенович
Начальник науково-дослідної лабораторії Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orchid.org//0000-0002-0339-58445
+380 050-64719-55

А.В. Рудик, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Рудик Андрій Васильович
кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Державного науково–дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3582-9279
+380(98)-537-23-05

Посилання

1. Кубарев А.И. Надежность в машиностроении. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. Изд-во стандартов, 1989. – 224 с.
2. Проников А.С. Надежность машин. М.: М-е.– 1978. – 592 с.
3. Надійність техніки. Терміни та визначення: ДСТУ 2860-94. – Київ: Держстандарт України, 1994. – 92 с. (Державний стандарт України).
4. Надійність техніки. Методи розрахунку показників надійності: ДСТУ 2862-94. – Київ: Держстандарт України, 1994. – 32 с. (Державний стандарт України).
5. Голуб І.М. Аналіз методичних підходів до оцінювання надійності авіаційної техніки державної авіації за експлуатаційними даними / І.М. Голуб, А.Г. Павленко, О.М. Чередніков, В.М. Чуприна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів: Брагинець О.В., 2019. – Вип. № 2. – С.53-61.
6. Трофіменко І.В. Модель прогнозування показника надійності суднових агрегатів // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – Харків: ХНУПС, 2018. – Вип. № 1(65). – С. 140-145.
7. Шишанов М.О. Методические рекомендации по выбору показателей надежности при проектировании военной автомобильной техники / М.О. Шишанов, А.О. Веретнов, С.С. Трегубенко, А.Н. Шаповал // Озброєння та військова техніка. Науково-технічний журнал ЦНДІ ОВТ ЗС України. – Київ: ЦНДІ ВС ОВТ ЗС України, 2020. – Вип.№ 1(5). – С. 35-44.
8. Подцыкин Н.С. Метод оптимизации надежности технической системы в условиях ограниченной информации. –Харків: Вісник Харківського нац. ун-ту, 2013. – Вип. № 1089. – С. 134-144.
9. Критерії відмов: ГОСТ 27.005-98. – Мінск. – 2005. – 45 с. (Державний стандарт СРСР).
Опубліковано
2020-08-19
Як цитувати
Москалець, С., Жирний, В., Кузін, С., & Рудик, А. (2020). ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ПРИ ОБМЕЖЕНІЙ КІЛЬКОСТІ ЗРАЗКІВ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (4), 75-82. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.4.2020.09

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають