ПОШКОДЖУВАНІСТЬ І РУЙНУВАННЯ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ РЕДУКТОРІВ ВЕРТОЛЬОТІВ Ми-8 ТА ЙОГО МОДИФІКАЦІЙ

  • О.І. Пилипенко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки http://orcid.org/0000-0003-0590-0107
  • Д.М. Колесник Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки http://orcid.org/0000-0001-8833-570X
  • А.М. Березняк Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки http://orcid.org/0000-0003-4081-9152
  • В.М. Шоха Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки http://orcid.org/0000-0003-1950-0868
Ключові слова: зубчасті передачі та колеса вертольотних редукторів, втомне та контактне руйнування.

Анотація

Представлені в узагальненому вигляді результати кількісного фактографічного дослідження зубчастих коліс редукторів вертольотів Ми-8 та його модифікацій, з різним типом зубчастого зачеплення, руйнування яких мало місце під час польоту по причині наявності попередніх пошкоджень матеріалу на стадії виробництва зубчастих коліс і в процесі їх експлуатації. Розглянуті контатні руйнування зубців як основна причина відмов швидкохідних зубчастих коліс в добре змащуваних закритих передачах. Виявлені причини зношування і заїдання зубців по їх бічних поверхнях, задирів та руйнувань в залежності від місця зародження тріщин.

Біографії авторів

О.І. Пилипенко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Пилипенко Олег Іванович
доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна.
http//orcid.org/0000-0003-0590-0107
E-mail: opilip@ukr.net

Д.М. Колесник, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Колесник Денис Миколайович
начальник науково-дослідної лабораторії Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна.
http//orcid.org/ 0000-0001-8833-570X
E-mail: denis1971@ukr.net

А.М. Березняк, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Анатолій Миколаєвич Березняк
старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна.
http//orcid.org/ 0000-0003-4081-9152
E-mail: berezniak80@ukr.net

В.М. Шоха, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Шоха Вадим Миколайович
начальник відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
http//orcid.org/0000-0003-1950-0868
+38 (093) 316-77-16

Посилання

1. Авиационные зубчатые передачи и редукторы. Справочник; под ред. Э.Б. Вулгакова. М.: Машиностроение, 1982. – 375 с.
2. Шаповалов О. Коливальні процеси в зубчастих передачах авіаційних редукторів та шляхи підвищення їх вібраційної міцності / О. Шаповалов, Д. Колесник, О. Пилипенко // Науковий журнал. Технічні науки та технології. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – ISSN 2411-5363 (Print). – ISSN 2519-4569 (Online). – Вип. №1(15). – С. 80-96.
3. Шаповалов О. Навантаженість зубчастих передач вертольотних редукторів та їх напружено-деформований стан. / О. Шаповалов, Д. Колесник, О. Пилипенко // Науковий журнал. Технічні науки та технології. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – ISSN 2411-5363 (Print). – ISSN 2519-4569 (Online). – № 4(14). – С.41-54.
4. Gear Handbook. The Design Manufacture and Application of Gears. Darle W. Dudley. Editor Mc, Graw Hill Book Co. Inc. – New York, 1962.
5. Шанявский А.А. Безопасное усталостное разрушение элементов авиаконструкций. Синергетика в инженерных приложениях: монография.– Уфа, 2003. 804 с.
6. Shaniavski A.A. Crack growth in the gigacycle fatigue regime for helicopter gears / A.A. Shaniavski, G.V. Skvortsov // Fatigue Fract. Engng, Mater. Struct., 1999. – vol. 22. – pp. 609-619
7. Пилипенко О.І. Вібраційна навантаженість та руйнування зубчастих передач вертольотних редукторів. / О.І. Пилипенко, Д.М. Колесник, А.М. Березняк, В.М. Шоха // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів: Брагинець О.В., 2019. – ISSN 2706-7386. – Вип. № 2. – С.130-140.
8. Кобелева К.В. Обзор методов повышения долговечности авиационных зубчатых передач / К.В. Кобелева, В.Р. Туктамышев. // Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника. – Пермь, 2017. – № 50. – С. 128-138.
9. Кораблёв А.И. Повышение несущей способности и долговечности зубчатых передач / А.И. Кораблёв, Д.Н. Решетов. – М.: Машиностроение, 1968. – 288 с.
10. Семенов М.Ю. Оценка сопротивления заеданию высоконагруженных зубчатых колёс на основе энергетической модели / М.Ю. Семенов, М.Ю. Рыжова // Технология машиностроения. – 2012. – № 5. – С. 64-69.
Опубліковано
2020-08-19
Як цитувати
Пилипенко, О., Колесник, Д., Березняк, А., & Шоха, В. (2020). ПОШКОДЖУВАНІСТЬ І РУЙНУВАННЯ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ РЕДУКТОРІВ ВЕРТОЛЬОТІВ Ми-8 ТА ЙОГО МОДИФІКАЦІЙ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (4), 92-106. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.4.2020.11

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають