МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ПРИ ОЦІНЦІ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОЖИЛЬНИХ СИМЕТРИЧНИХ КАБЕЛІВ ПАРНОЇ СКРУТКИ ДЛЯ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

  • О.В. Руденко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-8699-1057
  • І.О. Доманов Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-9726-0591
  • В.С. Кравченко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-2881-866X
Ключові слова: методика оцінки, оцінка характеристик, кабель зв’язку, системи цифрового зв’язку.

Анотація

У статі запропоновано варіант методичного підходу при оцінці характеристик багатожильних симетричних кабелів парної скрутки для систем цифрового зв’язку. Наведено перелік сучасних міжнародних стандартів, які визначають загальні вимоги до кабелів зв’язку, перевірки вимог з живучості та стійкості до зовнішніх факторів, проведення перевірок конструктивних та електричних характеристик. Розглянуто можливості оптимізації процесу оцінки характеристик кабелю за рахунок використання сучасних автоматизованих вимірювальних систем, що значно скоротить час і витрати на проведення оцінки.

Біографії авторів

О.В. Руденко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Руденко Олег Володимирович
начальник науково-дослідної лабораторії Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8699-1057
+38093-839-88-97

І.О. Доманов, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Доманов Ігор Олександрович
старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-9726-0591
+38093-052-36-04

В.С. Кравченко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Кравченко Віталій Сергійович
молодший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-2881-866X
+38093-989-28-01

Посилання

1. Кабелі для цифрового зв’язку у високошвидкісних цифрових телекомунікаційних мережах доступу парні/четвіркові багатожильні та симетричні кабелі для зовнішнього прокладання. Частина 1. Загальні технічні умови (ІЕС 62255-1:2003, IDT): ДСТУ ІЕС 62255-1:2010. – [Чинний від 2010-12-28]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2010. – 14 с. (Державний стандарт України).
2. Кабелі багатожильні і симетричні парної/четвіркової скрутки для цифрової передачі. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 61156-1:2007+Amd 12009, IDT): ДСТУ ІЕС 61156-1:2015. – [Чинний від 2016-01-01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2016. – 52 с. (Державний стандарт України).
3. Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Методы определения механических свойств: ГОСТ IEC 60811-1-1:2011. – [Чинний від 2013-01-01]. – Мінськ: Міждержавна рада з стандартизації, метрології і сертифікації, 2012. – 24 с. (Міждержавний стандарт).
4. Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath - Part 1: General test and measuring methods: IEC 60189-1:2018. – [Publication date 2018-06-22]. – International Electrotechnical Commission, 2018. – 18 с. (International Standard).
5. Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 5: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1 000 MHz - Horizontal floor wiring - Sectional specification: IEC 61156-5:2020. – [Publication date 2020-03-04]. – International Electrotechnical Commission, 2020. – 27 с. (International Standard).
6. Optical fibre cables - Part 1-2: Generic specification - Basic optical cable test procedures - General guidance: IEC 60794-1-2:2017. – [Publication date 2017-01-12]. – International Electrotechnical Commission, 2017. – 20 с. (International Standard).
7. Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications to be used in harsh environments - Part 1: Generic specification: IEC 62012-1:2002. – [Publication date 2002-06-24]. – International Electrotechnical Commission, 2002. – 107 с. (International Standard).
8. Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – Apparatus: IEC 60332-1-1:2015. – [Publication date 2015-07-28]. – International Electrotechnical Commission, 2015. – 40 с. (International Standard).
9. Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 203. Загальні випробування. Вимірювання зовнішніх розмірів (EN 60811-203:2012, IDT): ДСТУ EN 60811-203:2016. – [Чинний від 2017-10-01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2016. – 7 с. (Державний стандарт України).
10. Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 100. Загальні положення. (EN 60811-100:2012, IDT; IEC 60811-100:2012, IDT): ДСТУ EN 60811-100:2012. – [Чинний від 2017-10-01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2012. – 17 с. (Державний стандарт України).
11. Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 509. Механічні випробування. Випробування на стійкість до розтріскування ізоляції та оболонок (випробування на тепловий удар) (EN 60811-203:2012, IDT): ДСТУ EN 60811-509:2016. – [Чинний від 2017-10-01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2016. – 8 с. (Державний стандарт України).
12. Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 513. Механічні випробування. Спеціальні методи випробування поліетиленових та поліпропіленових компаундів. Випробування намотуванням після кондиціювання (EN 60811-513:2012, IDT): ДСТУ EN 60811-513:2016. – Чинний від 2017-10-01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2016. – 7 с. (Державний стандарт України).
13. Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications to be used in harsh environments – Part 1: Generic specification: IEC 62012-1:2002. – [Publication date 2002-06-12]. – International Electrotechnical Commission, 2002. – 50 с. (International Standard).
14. Optical fibre cables - Part 1-2: Generic specification - Basic optical cable test procedures - General guidance: IEC 60794-1-2:2017. – [Publication date 2017-01-12]. – International Electrotechnical Commission, 2016. – 24 с. (International Standard).
15. Изделия электронной техники. Маркировка: ГОСТ 30668-2000. – [Чинний від 2002-01-01]. – Мінськ: Міждержавна рада з стандартизації, метрології і сертифікації, 2001. – 11 с. (Міждержавний стандарт).
Опубліковано
2020-08-19
Як цитувати
Руденко, О., Доманов, І., & Кравченко, В. (2020). МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ПРИ ОЦІНЦІ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОЖИЛЬНИХ СИМЕТРИЧНИХ КАБЕЛІВ ПАРНОЇ СКРУТКИ ДЛЯ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО ЗВ’ЯЗКУ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (4), 107-117. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.4.2020.12

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають