ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІКИ НЕГАТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ВИПРОБУВАННІ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

  • О.В. Скиба Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-6252-6775
  • С.М. Троцик Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-1088-4877
Ключові слова: програмне забезпечення, програмний продукт, спеціальне програмне забезпечення, тестування програмного забезпечення, метод тестування програмного забезпечення, динамічне тестування, пошукове тестування, тестування методом ‟чорної скриньки”, негативне тестування, техніка стресового тестування, помилка програмного забезпечення, дефект програмного забезпечення, передбачення помилки.

Анотація

У статті розкриваються погляди на мету і спрямованість негативних перевірок спеціального програмного забезпечення, надається орієнтовний перелік питань, які рекомендовано перевірити із застосуванням техніки негативного тестування з урахуванням положень нормативно-правових актів України та практичного досвіду в області випробування програмного забезпечення. Запропоновані підходи з проведення негативного тестування, пропонується врахувати при перевірці спеціального програмного забезпечення, яке встановлюється на автоматизовані робочі місця пунктів управління Збройних Сил України, а також на озброєння та військову техніку.

Біографії авторів

О.В. Скиба, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Скиба Олег Васильович
науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-6252-6775
+38050-411-61-80

С.М. Троцик, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Троцик Сергій Миколайович
науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1088-4877
+38093-329-29-09

Посилання

1. Канер Сэм. Тестирование программного обеспечения. Фундаментальные концепции менеджмента бизнес-приложений: пер. с англ. / Сэм Канер, Джек Фолк, Енг Кек Нгуен. — К.: Издательство “ДиаСофт”, 2001. – 544 с.
2. Котляров В.П. Основы тестирования программного обеспечения: учебное пособие. Изд. 2-е. – М.: Интуит, 2016. – 348 с.
3. Слукин С. Введение в тестирование программного обеспечения: авторский курс. – 2009. – 134 с.
4. Тестирование программ – процесс обнаружения ошибок в программном продукте. Публікація на сайті Fb.ru // Компьютеры. Программное обеспечение. – Режим доступу: https://fb.ru/article/255524/testirovanie-programm---protsess-obnarujeniya-oshibok-v-programmnom-produkte. – дата доступу: 12.06.2020.
5. Степанченко И.В. Методы тестирования программного обеспечения: учеб. пособие. – Режим доступу: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/765/45765/22383?p_page=1. – дата доступу: 04.06.2020.
6. Калбертсон. Быстрое тестирование / Браун, Кобб. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002. – 374 с.
7. Порядок постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2015 № 345. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/345-2015-%D0%BF. – дата доступу: 05.06.2020. (Постанови Кабінету Міністрів України).
8. Інструкція про порядок прийняття на озброєння (постачання) Збройних Сил України озброєння та військової техніки іноземного виробництва: наказ Міністерства оборони України від 11.11. 2014 № 803. (Накази Міністерства оборони України).
9. Інженерія систем і програмних засобів. Тестування програмних засобів. Частина 1. Поняття та визначення (ISO/IEC/IEEE 29119-1/2013, IDT): ДСТУ ISO/IEC/IEEE 29119-1:2017. – [Чинний від 2019-01-01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2018. – 53 с. (Державний стандарт України).
10. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: учеб. пособие / Г.Н. Федорова. – М.: КУРС : ИНФРА-М, 2019. – 336 с.
11. Венчковский Л.Б. Разработка сложных программных изделий: учеб. пособие для вузов. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/4003581/. – дата доступу 09.06.2020.
Опубліковано
2020-08-19
Як цитувати
Скиба, О., & Троцик, С. (2020). ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІКИ НЕГАТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ВИПРОБУВАННІ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (4), 118-128. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.4.2020.13