ОГЛЯД СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ПРОТЯЖНИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ

  • О.Г. Ветошкін Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-3979-9916
  • А.Г. Артикула Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-9535-5442
  • Д.М. Бритов Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
Ключові слова: радіолокаційні системи, радіолокаційне розпізнавання, алгоритми радіолокаційного розпізнавання, роздільна здатність.

Анотація

На сучасному етапі розвитку теорії і техніки радіолокації суттєво підвищились вимоги до об’єму та якості радіолокаційної інформації, яка отримана в умовах складної повітряної обстановки та малого часу радіолокаційного спостереження повітряних цілей. Збільшення кількості типів засобів повітряного нападу, зменшення їх радіолокаційної помітності та розширення кола вирішуємих ними завдань, при різноманітті льотно-технічних характеристик, удосконалення тактичних прийомів подолання системи протиповітряної оборони, з одночасним застосуванням крилатих та протирадіолокаційних ракет, хибних цілей та імітуючих перешкод, підвищує значення радіолокаційного розпізнавання повітряних цілей.

У роботі наведені результати аналізу сучасних методів вирішення завдання радіолокаційного розпізнавання протяжних за просторовими координатами цілей. Наведено результати аналізу відомих алгоритмів радіолокаційного розпізнавання просторово-протяжних аеродинамічних об’єктів.

Біографії авторів

О.Г. Ветошкін, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Ветошкін Олександр Георгійович науковий співробітник Державного науково–дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-3979-9916
+38097-508-59-98

А.Г. Артикула, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Артикула Андрій Геннадійович
старший науковий співробітник Державного науково–дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна

https://orcid.org/0000-0001-9535-5442
+38097-288-06-63

Д.М. Бритов, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Бритов Дмитро Михайлович
науковий співробітник Державного науково–дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової
техніки, Чернігів, Україна

https://orcid.org/0000-0001-7607-336Х

Посилання

1. Ширман Я.Д. Методы радиолокационного распознавания и их моделирование / Я.Д. Ширман, С.А. Горшков, С.П. Лещенко, Г.Д. Братченко, В.М. Орленко // Зарубежная радиоэлектроника. – 1996. – №11. – C. 3-63.
2. Распознавание классов и типов воздушных объектов по двумерным радиолокационным изображениям в обзорной РЛС / В.П. Бердышев, О.Н. Помазуев, А.Н. Савельев, М.А. Смолкин, В.А. Копылов, В.В. Лой // Красноярськ: Сибірський федеральний університет, 2019. – № 12(1). – С. 18-29. – DOI: 10.17516/1999-494X-0102.
3. Лещенко С.П. Вплив ракурсу спостереження повітряних об’єктів на якість їх радіолокаційного розпізнавання / С.П. Лещенко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 4(33). – С. 60-68. – DOI: 10.30748/nitps.2018.33.08.
4. Лещенко С.П. Радіолокаційне розпізнавання повітряних об'єктів по їх дальнісним портретам та залученням додаткових ознак / С.П. Лещенко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2020. – № 4(33). – С. 83-92. – DOI: 10.30748/nitps.2020.39.10
5. Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания образов; пер с англ.; под ред. А.А. Дорофеюка. – М.: Наука, 1979. – 363 с.
6. Давыдов В.С. Радиолокация сложных целей / А.П. Лукошкин, А.А. Шаталов, А.Б. Ястребков. – С-Пб.: Янис, 1993. – 280 с.
7. Штагер Е.А. Рассеяние волн на телах сложной формы / Е.В. Чаевский. – М.: Советское радио, 1974. – 240 с.
8. Монаков А.А. Наблюдение пространственно-протяженных целей в радиолокационных системах с фазированными антенными решетками / Радиотехника. – 1999. – №3. – С. 3-8.
9. Хохлов В.К. Обнаружение, распознавание и пеленгация объектов в ближней локации: учебное пособие. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2005. – 336 с.
Опубліковано
2020-12-22
Як цитувати
Ветошкін, О., Артикула, А., & Бритов, Д. (2020). ОГЛЯД СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ПРОТЯЖНИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (5), 14-19. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.5.2020.02